Tải bản đầy đủ - 249 (trang)
Sinh viên quốc tế tại Anh (10.7 tỷ, 2012)

Sinh viên quốc tế tại Anh (10.7 tỷ, 2012)

Tải bản đầy đủ - 249trang

21708/16/1721808/16/17Lĩnh vực theo học:21908/16/17Những chương tình thạc sĩ (2012)

1.

2.

3.

4.

5.

220India: 29,185

China: 23,085

Nigeria: 9,780

USA: 6,035

Pakistan: 5,105

08/16/17Số lượng nhân viên, giảng viên

Nhân viên: 387,000

Giảng viên: 181,000

Germany: 3,130

CH Ireland: 2,410

USA: 2,380

China: 2,280

Italy: 1,870

France: 1,85022108/16/1722208/16/17Một vài đặc điểm

Các trường tự chủ và độc lập

Học phí do qui định của từng trường ĐH

Học phí cao nhất SV Anh/EU: 9,000 bảng

(2010)

2012: học phí cho SV Anh/ EU: 7,500 bảng

Vay tiền: 21,000 bảng/1 năm

22308/16/1722408/16/17GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÁI LAN22508/16/17 Dân số: 65 triệu (2013) – 6 triệu ở Bangkok

 Năm 2013, Thái Lan có 171 trường CĐ-ĐH, 2 triệu SV

80 trường công

71 trường tư

20 trường cao đẳng

 GDĐH phân thành 4 loại trường:

1.Trường ĐH nghiên cứu

2.Trường ĐH chuyên ngành và hỗn hợp

3.Cao đẳng cộng đồng và CĐ nghệ thuật

226

SV vay: gia đình thu nhập dưới 200,00008/16/17

Baht Đánh giá chất lượng:

1. Đánh giá ngoài: do Cơ quan Tiêu chuẩn và kiểm định

chất lượng GD Quốc gia

2. Đánh giá trong: tự đánh giá trên 9 tiêu chí của Ủy ban

GDĐH:

1. triết lý, mục tiêu, trách nhiệm và thực hiện kế hoạch;

2. dạy và học;

3.hoạt động phát triển SV;4.nghiên cứu;5. phục vụ cộng đồng;

6. giữ gìn bản sắc văn hóa;

7. hành chính và quản lý;

2278. tài chính ngân sách;

9. cam kết về chất lượng và cải tiến.08/16/17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sinh viên quốc tế tại Anh (10.7 tỷ, 2012)

Tải bản đầy đủ ngay(249 tr)

×