Tải bản đầy đủ - 249 (trang)
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC PHẦN LAN

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC PHẦN LAN

Tải bản đầy đủ - 249trang

24008/16/17 14 trường Đại học tổng hợp

Cấp bằng cử nhận, Thạc sĩ, Tiến sĩ,

270 chương trình ThS bằng tiếng Anh

60 chương trình TS bằng tiếng Anh

 26 trường Đại học khoa học ứng dụng

Cấp bằng cử nhận, Thạc sĩ

80 chương trình CN bằng tiếng Anh

40 chương trình ThS bằng tiếng Anh

24108/16/17Cử nhânĐH tổng hợpĐH khoa học ứng học180 ECTS (3 năm)210 – 270 ECTS (3.5 – 4.5

năm)Thạc sĩ120 ECTS (2 năm)Tiến sĩ240 ECTS (4 năm)242- 60 – 90 ECTS (1 – 1.5

năm)

- 3 năm kinh nghiệm08/16/17 Học phí: miễn phí

 1/2016 (1/2017): 1500 euro/ 1 năm cho SV ngoài

EU/EEA

 Sinh hoạt phí: 700-900 euro/ tháng

 Hỗ trợ tài chính:

Tài trợ

Hỗ trợ nhà ở

Cho SV vay tiền

 Các trường ĐH không cấp học bổng cho SV quốc

tế

24308/16/17 Finnish Government Scholarship Pool

 3-9 tháng cho chương trình TS

 Không cấp cho chương trình ThS và sau TS

 Nhà nghiên cứu trẻ: Australia, China, Cuba, Egypt, India, Israel, Japan, Mexico, Mongolia, Namibia,

Republic of Korea, Turkey, Ukraine, and USA

 1,500 euro/tháng

 CIMO Doctoral Fellowships in Finland 3-12 tháng cho chương trình TS

 Không cấp cho chương trình ThS và sau TS

 1,500 euro/tháng

 Erasmus Mundus Scholarship Programs in Finland

 ĐH Phần Lan phải tham gia vào CT nghiên cứu của học bổng

 HV ThS, NCS theo hướng nghiên cứu CT để xin học bổng08/16/17Total:  29,625

Exchange: 9,739

Full-degree : 19,886Place of OriginNumberTotal1Russia2,81614.2%2China2,14710.8%3Viet Nam1,3786.9%4Nepal1,1805.9%5Estonia8174.1%6Nigeria7113.6%7India6953.5%8Pakistan6913.5%9Germany6583.3%5842.9%8,20941.3%10 Iran

 

245All Others08/16/17Source: Center for International Mobility (2013/14)DestinationNumber of

Students1 United Kingdom2,0802 Sweden1,4613 Germany9874 Spain8175 United States7326 Estonia5637 France5308 Netherlands4739 Austria350246

10 China320Studying

abroad:13,094

Non-degree: 8,667

Full-degree: 4,42708/16/17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC PHẦN LAN

Tải bản đầy đủ ngay(249 tr)

×