Tải bản đầy đủ - 249 (trang)
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÁI LAN

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÁI LAN

Tải bản đầy đủ - 249trang

 Dân số: 65 triệu (2013) – 6 triệu ở Bangkok

 Năm 2013, Thái Lan có 171 trường CĐ-ĐH, 2 triệu SV

80 trường công

71 trường tư

20 trường cao đẳng

 GDĐH phân thành 4 loại trường:

1.Trường ĐH nghiên cứu

2.Trường ĐH chuyên ngành và hỗn hợp

3.Cao đẳng cộng đồng và CĐ nghệ thuật

226

SV vay: gia đình thu nhập dưới 200,00008/16/17

Baht Đánh giá chất lượng:

1. Đánh giá ngoài: do Cơ quan Tiêu chuẩn và kiểm định

chất lượng GD Quốc gia

2. Đánh giá trong: tự đánh giá trên 9 tiêu chí của Ủy ban

GDĐH:

1. triết lý, mục tiêu, trách nhiệm và thực hiện kế hoạch;

2. dạy và học;

3.hoạt động phát triển SV;4.nghiên cứu;5. phục vụ cộng đồng;

6. giữ gìn bản sắc văn hóa;

7. hành chính và quản lý;

2278. tài chính ngân sách;

9. cam kết về chất lượng và cải tiến.08/16/1722808/16/17Thang điểm22908/16/17Du hoc của SV Thái23008/16/17Số lượng SV Quốc tế tại Thái Lan23108/16/1723208/16/17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÁI LAN

Tải bản đầy đủ ngay(249 tr)

×