Tải bản đầy đủ - 249 (trang)
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VƯƠNG QUỐC ANH

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VƯƠNG QUỐC ANH

Tải bản đầy đủ - 249trang

Dân

số21208/16/17Các

trường

ĐH-CĐ21308/16/17Các mô hình phân cấp trong QL GDĐH21408/16/17Top các trường ĐH

1. University of Oxford (3)

2. University of Cambridge (5)

3. Imperial College London (9)

4. University College London (22)

5. London School of Economics and Political

Science (34)

6. University of Edinburgh (36)

7. King's College London (40)

21508/16/17Sinh viên quốc tế tại Anh (10.7 tỷ, 2012)21608/16/1721708/16/1721808/16/17Lĩnh vực theo học:21908/16/17Những chương tình thạc sĩ (2012)

1.

2.

3.

4.

5.

220India: 29,185

China: 23,085

Nigeria: 9,780

USA: 6,035

Pakistan: 5,105

08/16/17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VƯƠNG QUỐC ANH

Tải bản đầy đủ ngay(249 tr)

×