Tải bản đầy đủ - 249 (trang)
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HOA KỲ

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HOA KỲ

Tải bản đầy đủ - 249trang

 Dân số: trên 318 triệu (2014)

 Hệ thống GD: 8-4-4; 6-6-4; 6-3-3-4; 4-4-4-4

 GDĐH: 4,182 (80% E-learning), SV: 16 triệu SV

ĐH

CĐ cộng đồng

Các trường nghề

Học viện công nghệ

Trường nhà thờ

 1/3 TS về khoa học và kỷ thuật

 47% người có bằng TS về toán và khoa học máy tính là

người nước ngoài (1/5 là Ấn va TQ)

19808/16/17Tỷ lệ

dân

số từ

25-64

tuổitrình

độ

đại

học

19908/16/17Các mô hình phân cấp trong QL GDĐH

 Mô hình: phi tập trung và định hướng thị trường

 Quan hệ giữa các cấp: Ủy quyền - Đào tạo – Hỗ trợ20008/16/17Sinh viên quốc tế tại Mỹ20108/16/1720208/16/1720308/16/1720408/16/1720508/16/17US students studying abroad20608/16/1720708/16/1720808/16/17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HOA KỲ

Tải bản đầy đủ ngay(249 tr)

×