Tải bản đầy đủ - 249 (trang)
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC PHÁP

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC PHÁP

Tải bản đầy đủ - 249trang

Dân số: 64.3 triệu người (2013)

CĐ-ĐH: 3,500 trường (83 ĐH + 225 Grandes

Écoles và hơn 3000 trường, cơ sở khác )

Năm 2012: có 73 (90%) trường hoàn toàn tự chủ

Năm 2011: 284,659 SV Quốc tế và trên 2 triệu SV

Pháp

Nguồn tài chính SV:

Tài trợ (hoàn cảnh): € 1,000 – 5,5000/năm

Vay: SV Pháp/EEA € 15.000

16908/16/17Học phí:

Cử nhân €174

Thạc sĩ €237

Tiến sĩ: €357

Kỷ thuật + công nghệ: €564

Tư thục: €3,000-10,000

17008/16/17Tuyển sinh

Bằng tốt nghiệp THPT

University: DAEU (Diploma for Access to

University Studies)

Grandes Écoles: PCGE (Preparatory

Classes for Grandes Écoles)

17108/16/17Loại hình đào tạo

Ngắn hạn

(2năm)Dài hạnVăn bằngGiai đoạn

Kỷ thuật viên

Giai đoạn 1 (2

cao cấp (BTS) năm)

Bằng công

nghệ (DUT)Giai đoạn 2 (12 năm)Văn bằng

Chú ý

DEUG + ngành học BTS, DUT,

(DEUG về luật)

DEUST =

DEUG

Cử nhânGD1+GD2:

180TCBằng khoa học Giại đoạn 3 (1- Thạc sĩ (nghiên cứu

và kỷ thuật

2 năm)

hoặc ứng dụng)

(DEUST)

172Giại đoạn 4 (3

năm)Tiến sĩ08/16/17120 TCLuận ánQuốc

gia

cung

ứng

SV

QT17308/16/17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC PHÁP

Tải bản đầy đủ ngay(249 tr)

×