Tải bản đầy đủ - 249 (trang)
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NEW ZEALAND

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NEW ZEALAND

Tải bản đầy đủ - 249trang

 Dân số: 4 triệu người

 Đại học: 8

 CĐ kỷ thuật + cộng đồng: 25, CĐ sư phạm: 6

 Trên 800 cơ sở đại học khác

 Năm 2013: 62% TN ĐH có việc làm

 Sinh viên: 418,000, SV Quốc tế: 48,000

 Kỳ thi TN THPT + thi ĐH (xét vào ĐH và nhận

học bổng của Chính phủ)

 Chiến lược: tập trung kết nối GDĐH vối công

nghiệp, cộng đồng và kinh tế toàn cầu08/16/17

16416508/16/1716608/16/17Nguồn tài chính

85% Chính phủ

12% học phí

3% khác

74% sinh viên vay tiền cho việc học ĐH

Học phí cử nhân: NZ$ 18 – 25,000 (295410tr)

Học phí SĐH: NZ$ 40,000/năm (656 triệu)

16708/16/17GIÁO DỤC

ĐẠI HỌC

PHÁP16808/16/17Dân số: 64.3 triệu người (2013)

CĐ-ĐH: 3,500 trường (83 ĐH + 225 Grandes

Écoles và hơn 3000 trường, cơ sở khác )

Năm 2012: có 73 (90%) trường hoàn toàn tự chủ

Năm 2011: 284,659 SV Quốc tế và trên 2 triệu SV

Pháp

Nguồn tài chính SV:

Tài trợ (hoàn cảnh): € 1,000 – 5,5000/năm

Vay: SV Pháp/EEA € 15.000

16908/16/17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NEW ZEALAND

Tải bản đầy đủ ngay(249 tr)

×