Tải bản đầy đủ - 249 (trang)
Loại hình và số lượng trường ĐH

Loại hình và số lượng trường ĐH

Tải bản đầy đủ - 249trang

Tuyển sinh ĐH

 ĐH Nghiên cứu (research universities):

Bằng VWO (trung học+dự bị ĐH)

Hoàn thành năm 1 (60 TC) tại trường ĐH ứng dụng

 ĐH Khoa học Ứng dụng (university of applied sciences):

Bằng HAVO or MBO (bằng giáo dục nghề)

Bằng VWO sẽ được miễn từ 1 năm học

14108/16/17First-cycle

ĐH nghiên cứu:

-Hoàn thành: 180

TC (3 năm)

-BA/ BSc

ĐH ứng dụng:

-Hoàn thành: 240

TC (4 năm)

-VWO: 180TC (3

năm)

-Bằng nghề: 120TC

(2 năm)

-BEg, B Nursing

142Secondcycle

ĐH nghiên cứu:

-Hoàn thành: 60-180

TC (1-2 năm)

-MA/ MSc

ĐH ứng dụng:

-Hoàn thành: 60-120

TC (1-2 năm)

-MEg, MArchThird-cycleĐH nghiên cứu:

-PhD/ PDEng08/16/17Excellence Rankings of European Graduate

Programmes (2010)14308/16/17Tuition fees

Bachelor:

International programmes: € 4,000 – €

9,000 Dutch taught programmes: € 1,800

Master:

International programmes: € 8,000 – €

18,000

Dutch taught programmes: € 1,80014408/16/17GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ẤN ĐỘ14508/16/17 Năm 2014: dân số trên 1,2 tỷ người (17,31% thế giới)

 Ngôn ngữ: 16 chính thức (Tiếng Anh) và nhiều ngôn

ngữ địa phương và dân tộc

 Trường Đại học: 677 (2014), Cao đẳng: 37,204 (2013)

ĐH Trung Ương

ĐH Bang

ĐH dân lập bang

Viện GD trọng yếu quốc gia

Viện GD của bang

 Tuổi TB học ĐH: 19.4

 Tỷ lệ SV/GV: 26/1

14608/16/17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Loại hình và số lượng trường ĐH

Tải bản đầy đủ ngay(249 tr)

×