Tải bản đầy đủ - 249 (trang)
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THỤY ĐIỂN

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THỤY ĐIỂN

Tải bản đầy đủ - 249trang

10408/16/1714 trường ĐH và 20 trường cao đẳng

Sinh viên miễn phí (bao gồm EU/ European

Economic Area (EEA), và Thụy Sĩ)

Năm 2011, các quốc gia khác phải trả phí và

học phí cho 2 vòng đầu

Có khoảng 30,000 SV quốc tế đang theo học10508/16/17Chiến lược giáo dục

Năm 2020, 40-45% dân số 30-34 tuổi có ít

nhất 2 năm GDĐH

Ít nhất 20% sinh viên đi học nước ngoài

(không dưới 3 tháng)10608/16/1710708/16/17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THỤY ĐIỂN

Tải bản đầy đủ ngay(249 tr)

×