Tải bản đầy đủ - 249 (trang)
Dân số: 11,135,576 (2014)

Dân số: 11,135,576 (2014)

Tải bản đầy đủ - 249trang

9808/16/179908/16/17Tỷ lệ

dân số

từ

25-64

tuổi có

trình độ

đại học

(1997 2010)10008/16/17Đầu tư

1 SV

ĐH/

GDP

(2009)10108/16/17Đầu tư

USD/

1 SV10208/16/17GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THỤY ĐIỂN10308/16/1710408/16/17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dân số: 11,135,576 (2014)

Tải bản đầy đủ ngay(249 tr)

×