Tải bản đầy đủ - 249 (trang)
SV QT học ĐH : 160,735 (2013)

SV QT học ĐH : 160,735 (2013)

Tải bản đầy đủ - 249trang

7908/16/17Sinh viên quốc tế tại CanadaGIÁO DỤC ĐẠI HỌC HÀN QUỐC8108/16/17Population49,039,986LanguagesKoreanEthnic MakeupKorean, more than 99%GDP Per Capita$33,200Unemployment3.20%Youth Unemployment8.9%Secondary School Completion94.91%Adults with Tertiary Education42%8208/16/17Source: OECD Education at a Glance 20148308/16/178408/16/17Quốc gia cung ứng SV Quốc tế8508/16/178608/16/17SV Quốc tế tham gia CT học8708/16/17Tỷ lệ sinh viên học ở trường tư (2011)8808/16/17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SV QT học ĐH : 160,735 (2013)

Tải bản đầy đủ ngay(249 tr)

×