Tải bản đầy đủ - 249 (trang)
Đầu tư cho SV

Đầu tư cho SV

Tải bản đầy đủ - 249trang

6408/16/176508/16/17GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CANADA6608/16/17Dân số: 35,524,732 triệu (2014)

Ngôn ngữ: Anh (59%), Pháp (23%)

RankProvince/TerritoryAbbreviationPopulation (2011)Ontario

QuebecON

QC12,851,821

7,903,00138.4%

23.6%British ColumbiaBC4,400,05713.1%Alberta

Manitoba

Saskatchewan

Nova ScotiaAB

MB

SK

NS3,645,257

1,208,268

1,033,381

921,72710.9%

3.6%

3.1%

2.8%New BrunswickNB751,1712.2%Newfoundland and LabradorNL514,5361.5%Prince Edward IslandPE140,2040.4%Northwest TerritoriesNT41,4620.1%Yukon

NunavutYT

NU33,897

31,9060.1%

0.1%6808/16/17Tuyển sinh

1. SV bản địa:

-Học bạ

-Thư đồng ý của trường (Hiệu trưởng + HĐ trường)

-Tùy từng chương trình, bổ túc kiến thức2. SV nước ngoài:

-Giấy phép cư trú

-Chứng minh tài chính

-Ngoại ngữ

69

-Học

bạ (bản dịch)08/16/177008/16/17 Canadian universities of degrees:

- 175,700 bachelor's degrees,

- 33,000 master's degrees,

- 4,200 doctoral degrees.

7108/16/17Học phí

1. Tuition costs at universities

- Canadian: $ 4,524

- International student: $ 14,000.

2. Tuition costs at colleges: $ 2,400

(Quebec residents free)

7208/16/17Tỷ lệ

dân số

từ

25-64

tuổi có

trình

độ đại

học

(1997

2010)

732012

08/16/17Đầu tư

1 SV

ĐH/

GDP

(2009)7408/16/17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đầu tư cho SV

Tải bản đầy đủ ngay(249 tr)

×