Tải bản đầy đủ - 249 (trang)
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC SINGAPORE

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC SINGAPORE

Tải bản đầy đủ - 249trang

Dân số: 5,47 triệu (2014)

Thành phần dân số:Thành phần

Người gốc HoaTỷ lệ Ngôn ngữ

74.2 % Tiếng HoaNgười gốc Mã lai13.4% Tiếng MalayNgười gốc Ấn Độ9.2%Tiếng TamilKhác3.2%Tiếng Anh

(chung)5808/16/175908/16/17 Sau khi tốt nghiệp có thể ở lại: 3 năm

 Năm 2012: 100,000 SV quốc tế

 THCS: 4 – 5 năm:

- hệ cấp tốc (4 năm) Singapore – Cambridge

General Certificate of Education ‘Ordinary’ (GCE

‘O’)

- hệ thường (4 năm) Singapore – Cambridge

General Certificate of Education ‘Normal’ (GCE

‘N’) thêm 1 năm nữa GCE ‘O’

 THPT/trường dự bị ĐH (2/3 năm): SingaporeCambridge General Certificate of Education

‘Advanced’ (GCE ‘A’)

6008/16/17 4 trường ĐH công: the National University of Singapore,

Nanyang Technological University, Singapore

Management University (SMU), and the Singapore

University of Technology and Design;

 Singapore Institute of Technology (SIT);

 1 ĐH tư: SIM university (người lớn và chuyên gia nghề)

 5 cao đẳng: Nanyang Polytechnic, Ngee Ann Polytechnic,

Republic Polytechnic, Singapore Polytechnic, and

Temasek Polytechnic

 Sv trả 30% chi phí thực cho giáo dục ĐH (còn lại chính

phủ).

 Năm 2010, 36% tỷ lệ lao động có trình độ đại học

6108/16/17 SV quốc tế trả tiền học phí cao hơn so với SV

Singapore.Trình độ

Cao đẳng SingaporeTiền học phí/năm

SV Singapore

SV quốc tế

S$ 2,299S$ 4,539Chính phủ cũng hổ trợ cho SV quốc tế 69% or S$ 10,102

National University S$ 6.890

of SingaporeS$ 11,030Chính phủ cũng hổ trợ cho SV quốc tế 46% or S$ 9,554

6208/16/17Đầu tư cho SV

 Cao đẳng: S$ 14,641

 Đại học: S$ 20,5846308/16/176408/16/17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC SINGAPORE

Tải bản đầy đủ ngay(249 tr)

×