Tải bản đầy đủ - 249 (trang)
Những điểm ưu tiên trong đổi mới

Những điểm ưu tiên trong đổi mới

Tải bản đầy đủ - 249trang

Đảm bảo công

bằng XH trong

GD đi đôi XHH,

thị trường hóa

GDPhát triển cá

nhân hài hòa

với phát triển

XH 52GD là quốc sách

hàng đầuĐổi mới

chính

sách và

chiến

lược

Chấn hưng GD

đi đôi với giao

lưu, hội nhập

08/16/17Nâng cao năng lực

hợp tác và cạnh tranh

Chọn

chương

trình nước

ngoài, liên

kết CTGD,

giảng dạy

bằng tiếng

Anh

53Chiến lược để hội nhập08/16/17Tạo cơ chế

và điều

kiện thuận

lợi cho các

nhà đầu tưSự phát triển XHPhát triển con ngườiNgười thầy trung

tâmNgười học trung tâmĐổi mới mục tiêu giáo dụcNội dung giảng dạy: kiến thức hàn lâm –

kiến thức thiết thựcĐổi mới

CTĐT,

PPGD,

ĐGPhương pháp giảng dạy: tích cực hóa

người học

Đánh giá: kết quả - quá trình (đa dạng

hóa hình thức kiểm tra, đánh giá)5508/16/17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những điểm ưu tiên trong đổi mới

Tải bản đầy đủ ngay(249 tr)

×