Tải bản đầy đủ - 249 (trang)
Quốc gia được SV Việt Nam đến học tập (THPT và ĐH, 2013) – 125,000 SV/49 QG

Quốc gia được SV Việt Nam đến học tập (THPT và ĐH, 2013) – 125,000 SV/49 QG

Tải bản đầy đủ - 249trang

?

43Vì sao GDĐH Việt Nam cần phải hội

nhập Quốc tế?08/16/17Yêu cầu kinh tế hội nhập thúc đẩy GD hội

nhậpĐộng

lực hội

nhậpNhu cầu giao lưu, học hỏi và chia sẽ của

người học và giảng viênPhát triển hay đào thải

4408/16/17?

45Theo anh/chị, hiện nay 1 số trường

ĐH Việt nam đang thực hiện quá

trình Hội nhập quốc tế theo những

hình thức nào?08/16/17Liên kết đào tạo sinh viên, Thạc sĩ, tiến sĩ

Đào tạo theo chương trình của 1 số ĐH nước ngoài

Đưa giảng viên sang các trường ĐH nước ngoài

tham gia các dự án nghiên cứu,

Mời các giảng viên nước ngoài (Kiều bào) sang

giảng dạy,

Hợp tác trong các dự án, chương trình nghiên cứu,

Công bố các công trình nghiên cứu trên các tạp chí

QT

4608/16/17Chương trình đào tạo4708/16/17Thuận lợi

hội nhậpTạo động

lực cho sự

thay đổi

48Tiếp thu

được

nhiều cái

mớiNhận

được

nhiều

nguồn

học bổng

08/16/17Chính

sách cho

phép du

học1. Hội nhập về đào tạo

2. Hội nhập về nghiên cứu khoa học

3. Hội nhập về kiểm định chất lượng

GDĐH

Không phải tất cả các trường ĐH “dàn hàng ngang” tiến

vào Hội nhập Quốc tế

4908/16/17Cơ sở vật chất nghèo nàn

Trình độ giáo viên chưa chuẩn,

chính sách cho GV

Khó

khăn hội

nhậpCách quản lý lạc hậu

Tiêu cực trong thi cử, thành tích50Cạnh tranh trong GD08/16/17Những điểm ưu tiên trong đổi

mới

1. Đổi mới chính sách và chiến lược

2. Đổi mới mục tiêu giáo dục

3. Đổi mới chương trình đào tạo,

phương pháp giảng dạy, đánh giá

4. Đổi mới quản lý giáo dục

5108/16/17Đảm bảo công

bằng XH trong

GD đi đôi XHH,

thị trường hóa

GDPhát triển cá

nhân hài hòa

với phát triển

XH 52GD là quốc sách

hàng đầuĐổi mới

chính

sách và

chiến

lược

Chấn hưng GD

đi đôi với giao

lưu, hội nhập

08/16/17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quốc gia được SV Việt Nam đến học tập (THPT và ĐH, 2013) – 125,000 SV/49 QG

Tải bản đầy đủ ngay(249 tr)

×