Tải bản đầy đủ - 249 (trang)
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 249trang

TotalĐại họcCao đẳngSố trường421 (83 tư)207 (54 tư)214 (29 tư)Sinh viên2,177,2991,453,067724,232Giảng viên 87,68261,67426,008- Tiến sĩ9,5728,869693- Thạc sĩ39,00228,98710,015

Nguồn: Bộ GD-ĐT, 20143408/16/17 Các trường ĐH-CĐ tập trung 5 thành phố lớn:

49% (68% ĐH và 36% cao đẳng)

 Việt Nam: 195 SV/ 1 vạn dân (Thái Lan: 374, Nhật

Bản: 316, Pháp: 359, Anh: 380, Úc: 504, Mỹ: 576,

Hàn Quốc: 674)

 Tỷ lệ GV/SV: 28 SV/1 GV

 Cơ quan QL các trường ĐH:

Bộ Giáo dục và Đào tạo: 14,4%Các Bộ, ngành khác : 30,8%

UBND các tỉnh, thành phố: 33,2 %35 Trường dân lập, tư thục: 21,5%.08/16/17Những bất cập trong GDĐH

 Tuổi 20-24: 10% (Thái Lan: 41%, Hàn Quốc: 89%,

Trung Quốc: 15%)

 Mỗi năm: 1,6-1,8 triệu thí sinh nhưng 1/5 được vào học

 Số lượng giảng viên có trình độ TS thấp (GS: 0.1%,

PGS: 5%)

 Chưa có trường Đại học nào lọt vào top xếp hạng các

trường ĐH trên thế giới

 SV chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng

 Chương trình, giáo trình, phương pháp lỗi thời

3608/16/17 Năm 2013: 600 USD/1 SV (1,2 GDP/SV =

1,600USD)

 Có 3 nguồn thu: ngân sách Nhà nước; đóng góp

của cộng đồng; học phí.

 Tăng tỷ lệ SV ngoài công lập lên khoảng 40% như

Nghị quyết của Chính phủ năm 2005 về đổi mới

giáo dục ĐH 60% NSNN dồn cho SV công lập

NSNN: 25 - 30%,

cộng đồng: 10% - 15%

Người học: 55 - 60% (học phí phải tăng đến

khoảng 3 - 3,5 lần)

3708/16/17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(249 tr)

×