Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
Kết quả kiểm tra

Kết quả kiểm tra

Tải bản đầy đủ - 22trang

Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục là yêu cầu cấp thiết của giáo dục nước ta.

Nó được Đảng và Nhà nước ta quan tâm trú trọng. Đó cũng là cơ sở, là tiền đề, yêu

cầu, động lực tạo nên một sự đổi thay toàn diện, cả về chiều sâu và chiều rộng; đổi

mới từ nội dung đến phương pháp giảng dạy… Vấn đề nghiên cứu của đề tài này

này chính là hệ quả tất yếu của quá trình ấy.

Sau khi thực hiện đề tài: “Hướng đổi mới giờ học ngữ văn cho học sinh lớp 11

bậc THPT ”, tuy gặp nhiều khó khăn về thời gian, kinh nghiệm tổ chức thực hiện

nghiên cứu… nhưng so với mục đích và nhiệm vụ của đề tài đặt ra, về cơ bản đề tài

cũng đã giải quyết được một số nhiệm vụ sau:

- Bước đầu xác định được các hướng tiếp cận bài học : Nội dung – kết quả.

- Góp phần xây dựng hệ thống lí luận về hứng thú học tập.

- Xây dựng tìm hiểu và vận dụng được một số biện pháp gây hứng thú học tập môn

Ngữ văn cho người học.

Đó là những kinh nghiệm của cá nhân, những vấn đề của đề tài đặt ra cũng mới chỉ

là bước khởi đầu có tính định hướng, gợi ý; việc thực hiện nó như thế nào, hiệu quả

ra sao còn tùy thuộc rất nhiều vào nghệ thuật vận dụng của thầy cô giáo và môi

trường, cũng như hoàn cảnh, đối tượng học sinh….

Tôi mong rằng, những kinh nghiệm này góp phần giúp người học có được sự hứng

thú trong việc học tập môn Ngữ văn. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng học tập

bộ môn và hơn nữa là góp phần “đánh thức” tình yêu của người học đối với môn

Ngữ văn.2. Kiến nghị

* Đối với nhà trường: - Cần có sự công bằng các môn học. Không nên coi trọng các

môn khoa học tự nhiên, coi nhẹ môn khoa học xã hội nhân văn dẫn đén tình trạng

học lệch của học sinh.

- Thường xuyên tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với nhau, nhất là

phương pháp giảng dạy theo tinh thần đổi mới sách giáo khoa.

- Cần đầu tư thêm tài liệu tham khảo đổi mới ( tài liệu định hướng, gợi ý), về môn

Ngữ văn để giáo viên và học sinh dễ dàng tiếp cận với tri thức mới.

* Đối với tổ chuyên môn:

- Thay đổi hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn sao cho đa dạng hơn không đơn thuần

chỉ là dự giờ, góp ý, mà tổ chức hội thảo bằng những chuyên đề cụ thể.

- Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa sinh động, hấp dẫn, đa dạng nhằm gây hứng

thú cho học sinh đối với bộ môn Ngữ văn. ( mời nhà văn, nhà thơ về nói chuyện).

* Đối với giáo viên Ngữ văn

- Ngoài việc nắm vững chuyên môn còn phải rèn luyện, nghiên cứu thêm về nghệ

thuật sư phạm, tìm tòi các biện pháp gây hứng thú học tập, tạo một không khí học

tập vui vẻ, thoải mái giúp học sinh ngày càng yêu thích bộ môn Ngữ văn.

20- Bên cạnh đó, phải thường xuyên học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, phát huy

thế mạnh của công nghệ thông tin vào dạy học bằng cách tìm các thông tin mới, hấp

dẫn trên mạng internet, đưa vào giáo án điện tử làm cho các tiết học sinh động,

lượng thông tin học sinh thu được nhiều và chính xác hơn so với phương pháp dạy

học truyền thống.

Trong quá trình xây dựng, thực hiện đề tài, do sự hạn chế về năng lực, tư liệu và

kinh nghiệm, Dù tác giả đã đầu tư, tìm tòi song không tránh khỏi những thiếu sót,

hạn chế ; tác giả hi vọng đề tài này sẽ góp phần làm thay đổi không khí lớp học, làm

cho học sinh của mình ngày càng yêu mến và hứng thú học tập môn Ngữ văn hơn.

Đồng thời, người viết rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô giáo, bạn bè

đồng nghiệp để đề tài có tính thực tiễn, có thể áp dụng có hiệu quả trong quá trình

dạy và học môn Ngữ văn.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

XÁC NHẬN CỦA THỦ

TRƯỞNG ĐƠN VỊ.Thanh Hóa, ngày 20/5/2017.

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viêt, không sao

chép nội dung của người khác.

Họ và tên.Lê Xuân ToànTÀI LIỆU THAM KHẢO

211. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự án đào tạo giáo viên trung học phổ thông. Đổi mới

phương pháp dạy học trong các trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên trung học

phổ thông. Hà Nội tháng 9/2003.

2. Các phương pháp dạy học hiệu quả - NXB trẻ 2001.

3. M IACopLep: " Phương pháp và kĩ thuật lên lớp ở trường phổ thông.

NXB GD 1975 - 1978.

4. Jac Que S DeLoRS: " Giáo dục học phổ thông" - NXB trẻ - 2000.

5. Văn kiện Đại hội Đảng XII.

6. Luật giáo dục. NXB QG, Hà Nội , 1998.

7. Wi LLi Am A. Ward nói về giáo dục.

8. GaLiLeo.GaLiLei nói về giáo dục.

9. Viện khoa học giáo dục Việt Nam - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn.

10. Sách giáo khoa Ngữ văn 11 – NXB Giáo dục.

11. Vận dụng các trò chơi - Đài truyền hình Việt Nam.

12. Tạp chí Văn học & Tuổi trẻ 2017.22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả kiểm tra

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×