Tải bản đầy đủ - 14 (trang)
II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI

II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ - 14trang

II.2.2. Số liệu điều tra trước khi thực hiện.

Tôi tiến hành điều tra khả năng liên tưởng, tưởng tượng trong giờ học văn

của học sinh qua 2 dạng câu hỏi. Câu hỏi tái tạo và câu hỏi cảm thụ tác phẩm.

Kết quả như sau:

Lớp 10A2, sĩ số 37 HS:

Loại câu hỏi

Số HS trả lời đúng

Trả lời tương đối đúng

Chưa đạt

Lớp 10A7, sĩ số 37 HS:

Loại câu hỏi

Số HS trả lời đúng

Trả lời tương đối đúng

Chưa đạtCâu hỏi tái tạo

15

12

10Câu hỏi cảm thụ

9

12

16Câu hỏi tái tạo

8

12

17Câu hỏi cảm thụ

4

10

23II.3. GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Liên tưởng, tưởng tượng có một vai trò hết sức quan trọng đối với môn văn

học. Liên tưởng, tưởng tượng không những giúp học sinh xác định đúng những

ấn tượng trực cảm, chủ quan khi tiếp xúc với văn bản mà thông qua quá trình

phân tích nó sẽ giúp học sinh chuyển từ nhận thức cảm tính sang tiếp nhận lí

tính để từ đó học sinh đi vào chiều sâu, bề rộng của nhận thức, tạo cơ sở khách

quan trong thao tác đánh giá toàn bộ giá trị tác phẩm.

Trên cơ sở thực tế, khả năng liên tưởng,tưởng tượng của học sinh còn rất

hạn chế. Rèn luyện khả năng liên tưởng,tưởng tượng không ngoài mục đích giúp

các em học tốt môn văn và yêu thích hơn môn học này. Để làm được điều đó tôi

thực hiện các bước như sau:

II.3.1 Giúp học sinh hiểu đúng.

- Tác phẩm văn học được xem là con đẻ của nhà văn về tư tưởng, tình cảm.

Cho nên muốn tìm hiểu về tác phẩm trước hết phải tìm hiểu về cuộc đời của tác

giả với những tâm tư, tình cảm, tư tưởng của họ. Để qua đó nắm được những

đặc điểm về phong cách sở trường mà có được cách đánh giá toàn diện về tác

phẩm Đây là việc làm quan trọng song học sinh thường dễ bỏ qua, vì vậy tôi

luôn yêu cầu học sinh đọc kỹ phần giới thiệu tác giả ở sách giáo khoa, ngoài

việc cung cấp những kiến thức cơ bản về tác giả ở sách giáo khoa, giáo viên có

thể cung cấp thêm những thông tin về tác giả mà mình đã hiểu thêm được để học

sinh có cái nhìn thấu đáo.

- Tác phẩm văn học còn là tấm gương phản ánh hiện thực, do vậy muốn tìm

hiểu tác phẩm cần phải tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Có đặt tác phẩm

5trong bối cảnh lịch sử mới hiểu hết được những giá trị mà tác phẩm đem lại, mới

có thể so sánh với những tác phẩm khác cùng thời để tìm ra những nét mới của

tác phẩm.

- Bên cạnh việc tìm hiểu về tác giả, tác phẩm theo tinh thần sách giáo khoa,

giáo viên nên cho học sinh biết một số những nhận xét, đánh giá về tác giả, tác

phẩm, những vấn đề có liên quan đến tác giả, tác phẩm nếu có nhằm giúp học

sinh có những so sánh, đánh giá đúng, định hướng đúng trong cách cảm thụ của

mình.

II.3.2 Đọc văn bản.

Do tính đặc thù của môn học, đọc là một hoạt động không thể thiếu. Bởi đọc

gắn liền với tiếp nhận. Đọc văn không chỉ là việc phát âm kí hiệu văn bản thông

thường mà là quá trình tri giác ngôn ngữ nghệ thuật đồng thời với việc huy động

vốn sống, kinh nghiệm cá nhân người đọc để lựa chọn nét nghĩa thích hợp cho

văn bản. Để khơi gợi liên tưởng tưởng tượng tích cực ở học sinh, tôi hướng dẫn

các em đọc theo các mức độ: Đọc lướt để tạo ấn tượng chung…đọc nhấn mạnh

vào một chi tiết mà cho là điểm sáng tạo nên giá trị tác phẩm. Đọc nhấn mạnh

âm hưởng chủ đạo và giọng điệu của nhà văn. Đọc diễn cảm tô đậm giá trị nội

dung tư tưởng thẩm mỹ và phong cách nghệ thuật của tác giả.

Để việc đọc không chỉ là việc phát âm kí hiệu văn bản thông thường mà gắn

liền với cảm nhận của mình về tác phẩm, tôi thường yêu cầu học sinh: đọc chuẩn

bị (đọc trước khi đến lớp) và đọc ở lớp.

- Ở giai đoạn đọc chuẩn bị học sinh cần phải kết hợp đọc với chú giải các từ

khó, điển cố hoặc với những từ ngữ ít phổ biến. Có hiểu rõ được chú giải mới có

thể cảm nhận đánh giá đúng giá trị nghệ thuật và nội dung tác phẩm.

- Trên cơ sở việc đọc chuẩn bị của học sinh, tôi hướng dẫn học sinh đọc ở

lớp với sự tái hiện những kiến thức mà học sinh đã tiếp xúc trong khi đọc chuẩn

bị. Trong quá trình đọc này học sinh bằng sự hình dung, liên tưởng của mình để

từng bước thâm nhập bài văn, xác định được cảm xúc và giọng điệu của nhà

văn.

- Để việc đọc đạt được hiệu quả, học sinh cũng cần nắm vững thể loại, đặc

điểm thể loại để tìm ra cách đọc phù hợp. Cần lưu ý đặc biệt tới giọng điệu của

nhà văn thể hiện trong tác phẩm, ngữ điệu đổi thay tùy theo giọng điệu của nhà

văn. Ngay cả trong một bài, một đoạn có những giọng đọc khác nhau.

Ví dụ: Đoạn trích: "Trao duyên" trích Truyện Kiều của Nguyễn Du

+ Đoạn 1 (12 câu đầu): Đọc với giọng thiết tha thể hiện sự tế nhị, khéo léo

của Thuý Kiều dù lòng nàng đang tan nát.

6+ Đoạn 2 (14 câu tiếp): Đọc với giọng ngập ngừng, băn khoăn, da diết thể

hiện tâm trạng đầy mâu thuẫn của Kiều khi phải trao những kỉ vật và tâm trạng

xót xa khi nghĩ đến cái chết.

+ Đoạn 3 (Còn lại): Đọc với giọng nhanh, khắc khoải thể hiện tâm trạng

đớn đau đến cùng cực của Thuý Kiều.

Như vậy, việc đọc diễn cảm sẽ có khả năng làm tái hiện một cách trọn vẹn

đời sống và hình tượng tác phẩm, không khí thời đại cũng như ý đồ tư tưởng của

nhà văn.

II.3.3. Tìm hiểu văn bản

Cùng với quá trình đọc, việc khơi gợi liên tưởng, tưởng tượng cho học sinh

có thể bằng nhiều hình thức khác, ở đây tôi chọn đi vào các hình thức chủ yếu:

gợi mở, phân tích, giảng bình.

II.3.3.1. Gợi mở.

Đây được xem như một phương pháp cần được sử dụng tốt trong giờ dạyhọc văn. Phương pháp này có nhiều mặt mạnh mà các phương pháp khác khó có

được. Bằng con đường đàm thoại, gợi mở, giáo viên tạo ra cho lớp học một

không khí tự do tư tưởng, tự do bộc lộ những nhận thức trực tiếp của mình.

Những tín hiệu phản hồi được báo lại kịp thời trong khi lên lớp. Giờ dạy văn,

học văn có được cái không khí tâm tình, trao đổi thân mật về những vấn đề cuộc

sống do nhà văn nêu lên, mối liên hệ giữa nhà văn, giáo viên, học sinh được

hình thành ngay trong lớp học.

Phương pháp gợi mở trong giờ văn chủ yếu được thông qua hệ thống câu

hỏi. Qua hệ thống câu hỏi, việc liên tưởng, tưởng tượng của học sinh được phát

huy có hiệu quả. Quá trình liên tưởng, tưởng tượng xuyên thấm trong tất cả các

hình thức và yêu cầu hỏi bằng nhiều cách: Liên tưởng hoàn cảnh ra đời của tác

phẩm với hoàn cảnh xã hội; liên tưởng mối quan hệ giữa nhân vật với hoàn

cảnh, giữa nhân vật với nhau; liên tưởng mối quan hệ giữa các chi tiết nghệ

thuật; liên tưởng các hình ảnh, hình tượng, biểu tượng của tác phẩm này với tác

phẩm khác; tưởng tượng tâm trạng của tác giả, nhân vật.

Việc đặt câu hỏi đối với học sinh trong quá trình tiếp nhận văn học có ý

nghĩa làm thay đổi tình thái của giờ học, xác định tâm thế thực tại và đặt học

sinh vào các yêu cầu của việc nhận thức. Các câu hỏi nói chung và câu hỏi liên

tưởng, tưởng tượng nói riêng không chỉ thể hiện từng bước khai thác giá trị nghệ

thuật và nội dung của tác phẩm mà còn thể hiện logic kiến thức, tiến trình lĩnh

hội đơn vị kiến thức và khả năng sáng tạo trong tiếp nhận.7Câu hỏi phải được xây dựng trên cơ sở yêu cầu cấp độ kiến thức của bài học,

phải đảm bảo tính vừa sức đối với học sinh, thích hợp với khuôn khổ một giờ

học trên lớp, vừa làm cho học sinh có khả năng suy nghĩ tìm tòi sáng tạo.

Câu hỏi trong giờ văn phải được xây dựng thành một hệ thống có tính toán.

Cần có sự cân đối giữa loại câu hỏi cụ thể và câu hỏi tổng hợp gợi vấn đề. Phạm

vi câu hỏi có khi rất hẹp thuộc một từ một câu, một hình ảnh, một biện pháp

nghệ thuật nhưng có khi lại là những câu hỏi yêu cầu học sinh phải biết huy

động những kiến thức ngoài tác phẩm.

Câu hỏi cần xây dựng một cách hợp lý từ dễ đến khó. Có khi hỏi được theo

lối diễn dịch có lúc lại là quy nạp. Các loại câu hỏi tôi thường sử dụng trong giờ

giảng văn là:

- Câu hỏi tái hiện, phát hiện thông tin :

Ví dụ: Đoạn trích Nỗi thương mình trích Truyện Kiều của Nguyễn Du

Trong 4 câu thơ đầu, Nguyễn Du miêu tả cảnh sống ở lầu xanh, nơi Thuý

Kiều phải đem tài năng và sắc đẹp mua vui cho khách. Hãy cho biết cảnh sống

đó được thể hiện thông qua những chi tiết nào?

- Câu hỏi liên tưởng, tưởng tượng :

Ví dụ: Đoạn trích Nỗi thương mình trích Truyện Kiều của Nguyễn Du

Tác giả miêu tả tâm trạng của Kiều trong cảnh sống ấy ra sao trong hai câu

thơ Khi tỉnh rượu lúc tàn canh/ Giật mình, mình lại thương mình xót xa ?

- Câu hỏi hướng dẫn học sinh thảo luận, phân tích.

Ví dụ: Đoạn trích Nỗi thương mình trích Truyện Kiều của Nguyễn Du

Tìm biện pháp nghệ thuật đối xứng trong đoạn trích và cho biết tác dụng của

các bện pháp đó trong miêu tả nội tâm nhân vật?

- Câu hỏi so sánh.

Ví dụ: Cùng thể hiện tâm trạng của Kiều khi phải sống trong lầu xanh nhưng

có điểm gì khác so với đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích?

- Câu hỏi nâng lên nhận xét khái quát, đánh giá.

Ví dụ: Qua đoạn trích Nỗi thương mình, em hiểu được điều gì trong tư

tưởng nhân đạo của Nguyễn Du?

- Câu hỏi vận dụng kiến thức.

Ví dụ : Từ việc tìm hiểu tác phẩm Hiền tài là nguyên khí của quốc gia của

Thân Nhân Trung, em có suy nghĩ gì về vai trò của thế hệ trẻ - đặc biệt là bản

thân em đối với đất nước?

8Để giờ văn thành giờ đàm thoại, trò chuyện bằng văn chương giữa thầy và

trò, câu hỏi trong giờ văn không nên chỉ là những phát hiện giản đơn hay nhắc

lại một vài yếu tố vụn vặt của tác phẩm. Điều đó sẽ làm cho việc tiếp nhận của

học sinh rời rạc, không bản chất, hời hợt, nông cạn, giờ học nhàm chán buồn tẻ,

kém hiệu quả. Để việc tiếp nhận của học sinh diễn ra theo một quá trình liên tục,

các câu hỏi liên tưởng tưởng tượng còn phải có mối quan hệ với các câu hỏi

trong sách giáo khoa đã được học sinh chuẩn bị ở nhà. Thực hiện điều đó, giáo

viên vừa tạo ra động lực tiếp nối dòng suy nghĩ, liên tưởng của học sinh, vừa

kiểm tra, đánh giá kết quả tự học của các em. Kinh nghiệm của tôi là không nên

đặt câu hỏi một cách đơn độc như: em cho biết câu thơ sử dụng nghệ thuật gì?

(hình ảnh, từ, chi tiết) hay như thế nào ? Người giáo viên luôn phải xem đặt câu

hỏi là một nghệ thuật. Câu hỏi cần có sự kết hợp giữa những lời đề dẫn, gợi mở,

khi là tình huống hấp dẫn bất ngờ kích thích sự suy nghĩ tưởng tượng đối với

ngôn ngữ văn chương, sự rung cảm của chính bản thân người thầy qua ngữ điệu

phù hợp.

Ví dụ: Đoạn trích Nỗi thương mình trích Truyện Kiều của Nguyễn Du

Từ nỗi đau đớn xót xa của Thuý Kiều, Nguyễn Du bật lên thành những câu

hỏi đầy chua xót. Dường như tác giả đã nhập thân vào nhân vật để diễn tả nỗi

niềm cay đắng của Thuý Kiều. Hàng loạt những câu hỏi dồn dập được bật lên ở

đây có tác dụng gì?

Với các câu hỏi đưa ra cho học sinh, không phải câu hỏi nào học sinh cũng

dễ trả lời. Ở dạng câu hỏi có tính chất suy luận, nâng cao hoặc cảm thụ văn học,

giáo viên cần phải luôn đặt ra tình huống gợi mở cho các em như thế nào để vừa

đảm bảo các em đi đúng trọng tâm kiến thức, vừa đảm bảo được tiến trình giờ

dạy và không tạo ra thời gian trống một cách nặng nề.

II.3.3.2. Phân tích

Đọc diễn cảm cùng phương pháp gợi tìm sẽ gắn liền hoạt động phân tích.

Đây là một hoạt động không thể thiếu trong giờ giảng văn.

Phân tích tác phẩm nhằm khám phá chiều sâu nội dung tư tưởng nghệ thuật

của tác phẩm văn học. Việc phân tích tác phẩm làm cho hoạt động nhận thức

không dừng lại ở nhận thức cảm tính mà là nhận thức lý tính.

Hoạt động phân tích trong giờ dạy tác phẩm bao giờ cũng là hoạt động có

chủ đích, từ chủ đích mà quy định phải phân tích cái gì ? Phân tích như thế nào ?

Đối tượng của hoạt động phân tích rất phong phú và rất rộng: phân tích văn

bản, phân tích hình tượng kết cấu, phân tích tính cách nhân vật, phân tích ngôn

9ngữ đối thoại, phân tích tâm trạng, phân tích tình huống truyện, phân tích lời kể,

phân tích biện pháp tu từ, phân tích sự vận động cảm xúc trong bài thơ, phân

tích thời gian, không gian nghệ thuật, tính nhân dân, tính hiện thực, tính nhân

đạo, phân tích cái bi, cái hài...

Để việc phân tích đi đúng hướng, có chiều sâu giáo viên cần xác định đúng

và bám chắc vào yêu cầu cần đạt của tiết học bám vào thể loại, phương thức

biểu đạt của văn bản. Cần đặt tác phẩm vào hoàn cảnh ra đời, có những so sánh,

đối chiếu phù hợp về mặt nội dung, nghệ thuật giữa những tác phẩm cùng loại,

cùng thời...

Quá trình phân tích có thể đi từ khái quát đến cụ thể hoặc ngược lại. Song để

đảm bảo tính sáng tạo của học sinh, phát huy được tính chủ động của các em thì

quá trình phân tích nên đi theo hướng quy nạp. Tức là từ các phân tích chi tiết,

bám sát vào các chi tiết nghệ thuật nâng lên thành phân tích khái quát. Cũng nhờ

quá trình phân tích này mà học sinh phát hiện được quan điểm thái độ của nhà

văn thể hiện trong tác phẩm. Hiểu và cảm cùng tác phẩm đây là điều cần đạt tới

qua mỗi giờ giảng văn.

II.3.3.3. Giảng bình.

Nếu phân tích tác phẩm là một hoạt động không thể thiếu trong giờ giảng

văn thì lời bình của giáo viên cũng có một vai trò quan trọng trong viêc phát huy

khả năng liên tưởng, tưởng tượng của học sinh. Thực tế cho thấy ai biết bình và

bình giỏi thì giờ giảng văn sẽ gây được hứng thú mang màu sắc cảm xúc văn

học rõ rệt và không giờ giảng văn nào thành công mà lại thiếu lời bình của giáo

viên.

Muốn bình tốt giáo viên cần phải là người am hiểu, cảm sâu sắc bài văn, là

bạn tri âm của nhà văn thì mới tạo được tiếng nói tri âm với người nghe là học

sinh của mình. Hiểu biết về tác phẩm nhuần nhuyễn đến độ biến thành rung

động cảm xúc, tình cảm chủ quan, mới có khả năng gây cảm và truyền cảm.

Phạm vi bình đối với tác phẩm văn học cũng rất rộng có thể là đề tài, chủ đề,

kết cấu, ý nghĩa, tác dụng của tác phẩm thậm chí có thể đi sâu vào khía cạnh sâu

sắc độc đáo trong phong cách của nhà văn, nhà thơ. Tuy nhiên trong một giờ

giảng văn giáo viên không nên quá lạm dụng lời bình, cần phải xác định được

chỗ nào nên bình và thực hiện lời bình như thế nào?

Trong quá trình bình cần kết hợp nhuần nhuyễn với giảng. Giảng mà không

bình thì ý gọn và khô, bình mà không giảng thì ý đồ miên man xa vời, cần phải

giảng cho vỡ nghĩa thì mới có thể cảm được. Giáo viên cần chú ý các từ ngữ

điển cố, ý nghĩa của lời văn.

10Có rất nhiều cách bình song ở đây tôi cũng mạnh dạn đưa ra một số cách thức

bình giảng mà tôi cho là hiệu quả.

+ Lời bình kết hợp với quá trình phân tích.

Ví dụ: Đoạn trích Nỗi thương mình trích Truyện Kiều của Nguyễn Du

Từ nỗi đau đớn xót xa của Thuý kiều, Nguyễn Du bật lên thành những câu

hỏi đầy chua xót tô đậm sự tương phản giữa quá khứ và hiện tại. Quá khứ tươi

đẹp, êm đềm song lại vô cùng ngắn ngủi còn hiện tại lại phũ phàng cay đắng.

Quá khứ Kiều được yêu thương trân trọng, nâng niu còn hiện tại bị vùi dập, giày

xéo, chà đạp không thương tiếc. Hàng loạt những câu hỏi khi sao, giờ sao, mặt

sao, thân sao,diễn tả cảm giác bàng hoàng của nàng trước thực tại quá phũ

phàng cay đắng. Tất cả cho người đọc thấy được hai đoạn đời và muôn nỗi tê tái

của Thuý Kiều. Nàng ý thức được về thân phận của mình, đời nàng, thân phận

nàng như "hoa giữa đường" bị bao bước chân vô tình giày xéo

+ Dùng lời bình để chuyển tiếp.

Ví dụ: ở đoạn trích Trao duyên sau khi giảng xong đoạn 2 tôi chuyển tiếp:

Sau khi đã trao duyên, nghĩa là Kiều đã lo chu đáo cho Kim Trọng để người

mình yêu thương không phải chịu cảnh Vì ta khăng khít cho người dở dang, lẽ ra

Kiều có thể thanh thản để ngày mai theo Mã Giám Sinh nhưng thực tế Kiều lại

nuối tiếc xót xa đến tột cùng. Mất kim Trọng, Kiều chỉ còn tưởng đến các chết.

Từ độc thoại nội tâm, kiều chuyển sang tâm sự với người yêu đang vắng mặt.

Dòng thơ cuối là tiếng nấc nghẹn ngào của Kiều (chuyển sang ý: Kiều đau đớn

khi nhớ tới Kim Trọng qua 8 câu thơ cuối)

+ Bình bằng một lời khen trực tiếp

Ví dụ: Tôi bình hình ảnh và bút pháp ước lệ lá gió cành chim, bướm

lả ong lơi, sớm đưa Tống Ngọc, tối tìm Trường Khanh được Nguyễn Du sở dụng

để tả cảnh lầu xanh trong đoạn trích Nỗi thương mình

Cái tài của nguyễn Du là sử dụng hình ảnh và bút pháp ước lệ. Ngôn ngữ

ước lệ vốn là đặc điểm quen thuộc của thơ văn trung đại, tưởng như đã trở nên

sáo mòn, công thức vậy mà qua ngòi bút của nhà thơ đã diễn tả không khí tấp

nập, dập dìu, lả lơi với những cuộc chơi thác loạn ở lầu xanh, đồng thời thể hiện

thái độ trân trọng và sự cảm thông sâu sắc của ông đối với nhân vật.

+ Bình theo lối so sánh:

11Ví dụ: Dạy Ca dao than thân tôi có thể chọ hai bài để so sánh Thân

em như tấm lụa đào/ Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai và Bướm vàng đậu đọt

mù u/ Lấy chồng càng sớm lời ru càng buồn tôi bình theo lối so sánh như sau:

Ca dao than thân cất lời than về những đắng cay bất hạnh về thân

phận và nỗi niềm của người phụ nữ. Nếu bài ca dao Thân em như tấm lụa đào/

Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai tái hiện nỗi khổ vô bờ bến của người phụ nữ

xưa khi họ ý thức sâu sắc về giá trị bản thân nhưng lại không được quyền tự

quyết định số phận của mình thì bài cao dao Bướm vàng đậu đọt mù u/ Lấy

chồng càng sớm lời ru càng buồn vẫn là lời than thân cho số phận của người

phụ nữ nhưng đó lại là lời than đầy buồn thương, chất chứa những tủi hờn của

người con gái sớm phải giã từ tuổi thanh xuân để về nhà chồng, chưa kịp lớn đã

phải lo gánh nặng gia đình.

Như vậy thông qua quá trình đọc, tìm hiểu văn bản với một số hình thức nêu

trên đã góp phần làm cho quá trình liên tưởng, tưởng tượng của học sinh được

tốt hơn gắn từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính. Và như thế tôi đã giúp

các em hiểu văn, yêu văn và gắn bó với môn học này hơn.

II.4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÓ SO SÁNH, ĐỐI CHỨNG

Trong năm qua, cùng với việc tham khảo các tài liệu, dự giờ, tôi luôn cố

gắng áp dụng các biện pháp đã nêu trên vào giờ giảng văn để rèn luyện khả năng

lên tưởng, tưởng tượng cho học sinh. Qua việc thực hiện đề tài tôi thấy: khả

năng tiếp nhận cảm thụ văn học của các em đã được nâng lên rõ rệt, các em có

hứng thú học môn văn hơn, say mê tìm hiểu kiến thức. Các em đã bước đầu có

kỹ năng phân tích bình giảng văn học, kỹ năng nói, viết.

Kết quả khảo sát cuối năm như sau :

Lớp 10A2, sĩ số 37 hs

Loại câu hỏi

Số HS trả lời đúng

Trả lời tương đối đúng

Chưa đạtCâu hỏi tái tạo

25

12

0Câu hỏi cảm thụ

22

12

3Lớp 10A7, sĩ số 37 hs

Loại câu hỏi

Số HS trả lời đúng

Trả lời tương đối đúng

Chưa đạtCâu hỏi tái tạo

20

16

1Câu hỏi cảm thụ

19

13

5

12III. NHỮNG KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ NGHỊ SAU QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ

TÀI

Nhà trường nên tạo điều kiện cho các em hoạt động ngoại khoá bằng cách

thu thập các băng hình, bài viết về các tác giả-tác phẩm; thành lập câu lạc bộ văn

thơ để học sinh yêu văn có điều kiện gặp gỡ trao đổi.

Trên đây là những suy nghĩ, tâm tư, những kinh nghiệm nho nhỏ của tôi được

rút ra qua quá trình giảng dạy, học hỏi đồng nghiệp, tham khảo tài liệu. Có muôn

nẻo đường đến với trái tim và cũng có muôn ngàn con đường tiếp cận với văn

học. Biết rằng dạy văn là khó, dẫu vậy tôi vẫn luôn mong muốn rằng qua mỗi

giờ văn học của mình sẽ thắp lên trong lòng mỗi học sinh một ước mơ, một suy

nghĩ đẹp, dù đó là rất nhỏ.

Rất mong các cấp lãnh đạo và đồng nghiệp đóng góp ý kiến giúp tôi hoàn

thiện đề tài này.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊThanh Hóa, ngày 21 tháng 05 năm 2017

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của tôi viết,

không sao chép nội dung của người khác

NGƯỜI VIẾTĐỗ Thị Hà13TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ GD&ĐT, Ngữ văn 10 Chương trình cơ bản, NXB Giáo dục Việt Nam,

2011.

2. Bộ GD&ĐT, Ngữ văn 10 Chương trình cơ bản– Sách giáo viên, NXB Giáo

dục Việt Nam, 2011.

2. Văn Thị Mai, Nguyễn Đức Khuông, Nguyễn Thu Hòa, Tìm hiểu tác phẩm văn

học Ngữ Văn 10 theo hệ thống câu hỏi, NXB GD, 2009.

3. Khoa Văn – ĐHSP Huế, Đổi mới phương pháp dạy học văn, NXB Thuận

Hóa, 2005,

4. Lê Bảo, Hà Minh Đức, Đỗ Kim Hồi,..., Giảng văn văn học Việt Nam, NXB

GD, 2005.

5. Lê Bà Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi, Từ điển thuật ngữ Văn học,

NXB GD, 2007.

5. Tài liệu mạng internet14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ ngay(14 tr)

×