Tải bản đầy đủ - 21 (trang)
Các bước cần làm khi viết một chương trình con

Các bước cần làm khi viết một chương trình con

Tải bản đầy đủ - 21trang

- Nếu không thỏa mản các tinh chất trên thì chương trình con là Procedure.

Ví dụ : Function BinhPhuong( x: real) : real;

Begin

BinhPhuong := x * x;

End;

(*---------------------------------------------*)

Procedure BinhPhuong( x : real; var y: real);

Begin

y:=x*x;

End.

Xem cách tính c = a2 + b2

+ Nếu dùng Function: c: = BinhPhuong(a) + BinhPhuong(b);

+ Nếu dùng Procedure với một biến trung gian tg:

BinhPhuong(a,tg); c:=tg; (c:=a2)

BinhPhuong(b,tg); c:= c+tg; (c:= a2 + b2)

Như vậy với bài này chúng ta nên chọn chương trình con là hàm (Function) thì sẽ

hợp lí và nhanh hơn.

Bước 2: Giải quyết vấn đề tham số của chương trình con.

Giải quyết :

- Chương trình con có cần tham số không?

- Nếu đối tượng của chương trình con là biến toàn cục thì biến này không cần đưa

vào làm tham số.

- Nếu chương trình phải thực hiện với nhiều đối tượng theo cùng một qui cách ta

phải khai báo tham số ở phần đầu chương trình.

- Nếu có tham số thì loại tham số nào ?

- Các tham số đóng vai trò cung cấp dữ liệu đầu vào sẽ là các Tham trị.

- Các tham số là các kết quả thu lại được từ chương trình con là Tham biến.

162.4. KẾT QUẢ

1. Bằng phiếu điều tra

(1). Trước khi thực hiện:

Năm họcLớp2015-2016

2015-201611D1

11D2Hs hứng thú vớiHs chưa hứnggiờ học

60%

55%thú với giờ học

40%

45%Hs hứng thú vớiHs chưa hứnggiờ học

100%

100%thú với giờ học

0%

0%(2). Sau khi thực hiện

Năm họcLớp2016-2017

2016-201711A1

11A42. Bằng quan sát trực tiếp

Trong năm học vừa qua tôi đã áp dụng phương pháp này vào việc giảng dạy,

Tôi thấy rằng học sinh hứng thú hơn trong việc lập trình. Một số học sinh có thể tự

lập trình được các bài toán đơn giản. Các em đã có thể tự xác định được bài toán

trong trường hợp nào dùng Hàm hay Thủ tục.

3. Kiểm tra theo hình thức tự luận

Tôi đã cho học sinh làm bài kiểm tra thực hành trên máy tính với đề bài sau:

Viết chương trình lần lượt thực hiện các công việc sau: (sử dụng chương trình con)

- Nhập 3 số thực dương a,b,c từ bàn phím

- Kiểm tra 3 số trên có lập thành 3 cạnh của một tam giác không?

- Tính diện tích tam giác

- Tính các trung tuyến của tam giác

Kết quả bài làm của học sinh thể hiện qua bảng thống kê sau:

LớpSốGiỏiKháTrung bìnhYếu

17lượng

SL

%

SL

%

SL

11A1

45

10

22.2%

25

55.6%

10

11A4

46

8

17.4%

25

54.3%

13

Kết quả trên cho thấy 100% học sinh đạt yêu cầu.%

22.2%

28.3%SL

0

0%

0%

0%18III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

3.1. Kết luận

Qua thời gian nghiên cứu và thử nghiệm tôi thấy học sinh có tiến bộ hơn

trong việc lựa chọn chương trình con phù hợp cho từng bài toán. Học sinh có thể tự

xây dựng chương trình chính có sử dụng chương trình con và lời gọi chương trình

con với những bài toán từ đơn giản đến phức tạp hơn.

Hiện nay, ngôn ngữ lập trình Pascal đã trở thành ngôn ngữ lập trình phổ biến

nhất trên thế giới sử dụng trong lĩnh vực giảng dạy. Trong quá trình giảng dạy các

thầy cô có thể đưa ra các vấn đề như lập trình các game nhỏ…để các em có thể

chứng tỏ được khả năng của mình làm cho học sinh yêu thích môn học, ham học

hỏi và sáng tạo.

3.2. Kiến nghị

Sau khi nghiên cứu và thử nghiệm tôi thấy cần có thời gian nhiều hơn để thử

nghiệm, vì vẫn còn có một số học sinh chưa đạt yêu cầu tuy điểm kiểm tra xấp xỉ

trung bình.

Môn Tin học là một môn học mới mẻ của học sinh THPT, học sinh chưa có

khái niệm về công nghệ thông tin, khái niệm thuật toán trong các ngôn ngữ lập

trình, vì vậy rất khó cho việc dạy và học. Cần phải có thời gian nhiều hơn cho lý

thuyết và thực hành, vì theo phân phối chương trình như hiện thời gian giảng dạy

còn ít, học sinh chưa nắm bắt được lý thuyết cũng như thực hành. Đội ngũ giáo

viên Tin học còn ít kinh nghiệm về giảng dạy, cho nên bài tập thực hành còn ít, hầu

như chỉ bó gọn trong sách giáo khoa, chưa có được những thư viện về bài tập. Vận

dụng và sử dụng các thiết bị về công nghệ thông tin còn ít.19Trên đây là những bài toán và cách hướng dẫn của tôi, chắc chắn không tránh

khỏi những thiếu sót, kính mong quý thầy cô góp ý để đề tài được hoàn chỉnh hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG

ĐƠN VỊThanh Hóa, ngày 16 tháng 05 năm 2017

CAM KẾT KHÔNG COPY.

Người viếtĐoàn Thị Anh20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các bước cần làm khi viết một chương trình con

Tải bản đầy đủ ngay(21 tr)

×
x