Tải bản đầy đủ - 15 (trang)
1 Lý do chọn đề tài

1 Lý do chọn đề tài

Tải bản đầy đủ - 15trang

1.4. Phương pháp nghiên cứu

- Coi trọng tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong giờ học.

- Lấy học sinh làm trung tâm, thay đổi hoạt động chủ yếu là thuyết trình

sang hoạt động đối thoại, giao tiếp với học sinh.

Để có được một hoạt động ngoại khóa như mục đích mong muốn đặt ra cần

có sự chuẩn bị kĩ về dự kiến, cách thức tổ chức, giao nhiệm vụ cho học sinh, tiến

trình tổ chức hoạt động

1.5. Những điểm mới của sáng kiến kinh nghiệm

Phương pháp dạy học truyền thống lấy giáo viên làm trung tâm, giáo viên nói

những điều mình hiểu, mình biết cho học sinh phải nghe, phải ghi như cái máy.

Phương pháp dạy học hiện đại lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên có vai trò

hướng dẫn chỉ đạo học sinh tiếp thu lĩnh hội kiến thức. Ưu điểm lớn nhất của

phương pháp này là học sinh phát triển tư duy ngôn ngữ, tư duy hình tượng, tư duy

logic và kĩ năng lập luận bảo vệ ý kiến quan điểm của mình. Học sinh vừa là đối

tượng vừa là chủ thể của hoạt động học. Giáo viên không chỉ có kiến thức chuyên

môn vững mà còn cần có năng lực sư phạm tốt, khéo léo trong việc xử lí tình

huống phát sinh trong giờ học.

Với hình thức hoạt động ngoại khóa theo chủ đề chủ điểm, GV không chỉ

kiểm tra kiến thức của một bài cụ thể như với hình thức kiểm tra bài cũ trong các

giờ học chính khóa mà có khả năng kiểm tra kiến thức tổng quát của HS về môn

học . Mặt khác, với hình thức các trò chơi dưới dạng câu hỏi, đố vui kích thích

được hứng thú của HS, kích thích được tư duy để tái hiện kiến thức đã học.

II. NỘI DUNG

2.1.Cơ sở lí luận

Công nghệ thông tin ngày càng phát triển và được ứng dụng mạnh mẽ trong

dạy học.”. Vì thế với bộ môn Tin học, việc sử dụng và thiết kế ra các tiết học có

các hiệu ứng của nhiều phần mềm là điều tất yếu và khá dễ dàng. Nhằm mang lại

các tiết bài tập và bài giảng được phong phú và sinh động hơn. Không nhưng thế

mà lợi ích mang lại cho các em còn to lơn hơn nữa là các em được tiếp thu cái mới,

học theo kiểu mới, hiện đại với lượng kiến thức vẫn đầy đủ như ở các tiết học bài

tập truyền thống. Do đó các tiết bài tập này các em sẽ không cầm sách giáo khoa

lên bảng làm như trước đây mà các em sẽ có những giao diện là các trò chơi vô

cùng sinh động để giúp các em học dễ dàng, nhẹ nhàng mà hiệu quả hơn.

Đưa chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp vào kế hoạch giáo dục của

trường phổ thông là một trong những biểu hiện rõ rệt nhất của sự nghiệp đổi mới

giáo dục trong nghị quyết 40 của Quốc hội. Đây là một khâu rất quan trọng trong

định hướng giáo dục mới, là lợi thế để trường học thực hiện yêu cầu giáo dục toàn

diện: Đức - Trí - Thể - Mĩ theo chủ trương đổi mới giáo dục phổ thông của nhà

2nước. Thông qua các hoạt động đa dạng, bổ ích của hoạt động ngoại khóa làm

phong phú thêm đời sống tinh thần cho HS và giúp HS hoàn thiện dần nhân cách

của mình.

Hoạt động ngoại khoá là một thuật ngữ dùng để chỉ các hình thức hoạt động

kết hợp dạy học với vui chơi ngoài lớp, nhằm mục đích gắn việc giảng dạy, học tập

trong nhà trường với thực tế xã hội. Trong chương trình sách giáo khoa mới, hoạt

động ngoại khoá có thể xem như tương đương với hoạt động giáo dục ngoài giờ

lên lớp. Mục tiêu của hình thức này nhằm củng cố, khắc sâu những tri thức đã học

qua các môn học trên lớp, mở rộng, nâng cao hiểu biết cho học sinh về các lĩnh

vực đời sống xã hội, tăng vốn hoạt động thực tiễn… Hoạt động ngoại khóa cũng sẽ

hỗ trợ cho giáo dục nội khóa, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách, bồi

dưỡng năng khiếu và tài năng sáng tạo của học sinh. Nội dung của giáo dục ngoại

khóa rất phong phú và đa dạng thể hiện qua các hình thức sáng tạo, thường xuyên

đổi mới đáp ứng được nhu cầu tiếp nhận của học sinh. Nhờ đó các kiến thức tiếp

thu được ở trên lớp có cơ hội được áp dụng, mở rộng thêm trên thực tế, đồng thời

có tác dụng nâng cao hứng thú học tập nội khóa.

Lâu nay trong trường phổ thông vẫn coi ngoại khóa là một hoạt động ngoài

giờ học, một hoạt động phụ, nằm ngoài quản lí chuyên môn. Cũng có quan niệm

cho rằng hoạt động ngoại khóa như một hình thức giải trí, được tổ chức theo một

hình thức chương trình trình diễn văn nghệ múa hát, chủ đề đơn giản, sơ sài về nội

dung, không chủ điểm, không mang tính giáo dục cao và càng không có khả năng

phát huy khả năng của HS (vì chỉ HS nào có năng khiếu mới được lựa chọn tham

gia và trình diễn năng khiếu của mình) nên thường gây tâm lí nhàm chán. Quan

điểm về hoạt động ngoại khóa như trên là không thỏa đáng, chưa thể hiện sự quan

tâm đúng mức cũng như lợi ích thiết thực của hoạt động này đối với việc ghi nhớ

kiến thức, nhạy bén trong nhận diện vấn đề và cả khả năng sáng tạo của HS trong

quá trình học tập.

Tháng 12/2015, PGS, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành - Phó vụ trưởng Vụ giáo

dục trung học Bộ giáo dục trong chuyên đề bàn về đổi mới Giáo dục, trong quá

trình nói chuyện cùng cán bộ giáoviên các trường THPT trong huyện Yên Khánh

có nói về một hạn chế của phương pháp dạy hiện nay: đúng là có đổi mới, nhưng

mới chỉ là đổi mới về cách sử dụng phương tiện dạy học - từ bảng sang máy chiếu,

từ hình dung tưởng tượng đến quan sát trực quan bằng hình ảnh minh họa sinh

động; còn cơ bản vẫn là dạy theo cách cũ. Vẫn cứ bám sát vào SGK, nói những cái

trong SGK đã có, phần quan trọng nhất, đó là thực hành thì lại là về nhà tự làm nói vội vào lúc cuối giờ coi như dặn dò - thế là xong một tiến trình lên lớp. Đó là

một bất cập mà chúng ta đều trải qua trong quá trình giảng dạy. Vẫn tâm lí áp lực

cháy giáo án, đi thi phải tái hiện kiến thức nên chỉ chú trọng giảng tất cả kiến thức

lí thuyết mà quên mất học sinh cần được thực hành cụ thể. Học đi đôi với hành mới

mang lại hiệu quả như mong muốn. Vì vậy, hoạt động ngoại khóa chính là hình

thức tối ưu nhất có thể đem đến một sự thực hành thú vị cho HS sau những giờ học

căng thẳng, mệt mỏi.

3Tác dụng của hoạt động ngoại khóa được khẳng định ở chỗ nó gắn kết được

giữa lí thuyết với thực hành, làm cho vốn kiến thức của HS được liên kết, được mở

rộng và củng cố sâu hơn (vì nguồn tư liệu sưu tầm được rất phong phú và đa dạng,

biết cách xử lí tư liệu, phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề). Điều này theo

phương pháp dạy học mới rất có ý nghĩa và quan trọng trong việc thực hiện những

nhiệm vụ và mục đích dạy học hiện nay

2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm

Giảng dạy tin học trước đây đa số là thuyết trình. Một tiết bài tập thông

thường: Giáo viên soạn giáo án, hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài theo câu hỏi

trong sách giáo khoa, lên bảng chữa bài tập. Trên lớp, giáo viên đóng vai trò chủ

đạo trong giờ dạy, học sinh tiếp thu kiến thức qua lời thuyết trình, giảng giải của

giáo viên. Trong quá trình giảng, GV chủ yếu tập trung vào một vài phương diện

như khái niệm, thành phần, quá trình thực hiện của các câu lệnh, hay của phần

mềm .Giáo viên thường đặt nặng mục tiêu dạy hết bài, đúng giờ, đúng chương

trình hơn mục tiêu hình thành năng lực tổ chức hoạt động giáo dục cho học

sinh.Các đề thi, kiểm tra được ra theo hướng nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành.

Không thể phủ nhận ưu điểm của phương pháp đó, như: Giáo viên có thể đi

sâu khai thác những vấn đề đặt ra trong bài học, học sinh tập trung theo dõi nội

dung bài học, chú ý đến những vấn đề trọng tâm được nhấn mạnh trong giờ học.

Tuy nhiên nó cũng tồn tại nhiều vấn đề:

Đối với học sinh:

- Chỉ biết phần kiến thức giới hạn bó hẹp trong một vấn đề, một bài học, một

môn học.Vì vậy, tâm lí chung của học sinh khi học Tin học là nhàm chán, ít hứng

thú tìm hiểu khám phá giá trị của môn Tin học.

- Chưa phát huy được khả năng sáng tạo, chủ động trong học tập do sự áp đặt

trong cách truyền thụ cũng như trong quá trình kiểm tra với phần phải tái hiện kiến

thức (thường học vẹt, học tủ).

- Việc vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống trong học tập

còn lúng túng, khó khăn.

Đối với giáo viên:

- Tương tác với học sinh ít nên không có cái nhìn đa chiều, đôi khi tự bằng

lòng với chính mình nên nhiều khi không có cơ hội nhìn lại mình để tự nâng cao

năng lực truyền đạt (phương pháp) cũng như năng lực về chuyên môn.

- Bài giảng trở thành giáo điều, khô khan, khó tiếp nhận.4- Giáo viên chưa có điều kiện bộc lộ hết nghiệp vụ sư phạm của mình, không

có điều kiện làm việc chung với cả tổ nhóm để nâng cao hiệu quả chuyên môn

cũng như trao đổi rút kinh nghiệm.

Hiện tượng đó phản ánh rõ một điều là dạy học và đánh giá học phần này hiện

nay còn khá nặng về lý luận, thiếu tính thiết thực. Vì vậy cần phải thay đổi nhận

thức về tính thiết thực của môn học đối với việc hình thành năng lực tổ chức hoạt

động giáo dục ở trường phổ thông cho học sinh

2.3.Các giải pháp thực hiện để giải quyết vấn đề

Coi trọng tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong giờ học.Lấy học sinh làm trung tâm, thay đổi hoạt động chủ yếu là thuyết trình

sang hoạt động đối thoại, giao tiếp với học sinh.

Để có được một hoạt động ngoại khóa như mục đích mong muốn đặt ra cần

có sự chuẩn bị kĩ về dự kiến, cách thức tổ chức, giao nhiệm vụ cho học sinh, tiến

trình tổ chức hoạt động. Căn cứ vào tình hình thực tế của bộ môn tại trường giảng

dạy, căn cứ và mức độ nhận thức của học sinh của khối lớp đảm nhiệm giảng dạy

tôi đề xuất hình thức tổ chức “Nâng cao hứng thú học tin học qua hoạt động

ngoại khóa cho học sinh THPT”

*Khâu chuẩn bị

Như chúng ta đã biết, trước đây việc học 1 tiết bài tập thì đa số các giáo viên

đều cho các em cầm sách giáo khoa lên bảng làm bài như trong sách, sau đó cả lớp

sửa bài và chấm điểm. Trong phân phối chương trình của năm nay, tiết bài tập và

thực hành số 1 được học trong 3 tiết, nên nếu chỉ làm bài tập trong sách giáo khoa

thì sẽ dư thời gian rất nhiều.

Do đó, nhân dịp này, tôi cho các em làm 1 bài tập theo 1 hình thức ngoại

khóa với đề bài : như 1 trò chơi giải ô chữ.

Ở các tiết bài tập các em sẽ chơi ô chữ, sẽ có 1 giao diện được thiết kế trên

nền Power point có các câu hỏi tương ứng với nội dung của từng khối lớp học ở

các hàng ngang với mỗi hàng ngang là các ô chữ mà mỗi em sẽ được lựa chọn

câu hỏi để trả lời, với nội dung và hoạt động của trò và thầy như sau:5Nội dungHoạt động của GV và HS- GV Giới thiệu trò chơi .

- Ở trò chơi này : Khi HS lựa chọn

hàng ngang thứ mấy thì nhấp

chuột vào số tương ứng, lập tức

câu hỏi sẽ hiện ra, và GV bấm

tính giờ với TG là 20s. Nếu HS trả

lời đúng, GV nhấp chuột vào

khung câu hỏi để xuất hiện câu trả

lời. Khi đó câu trả lời sẽ hiện ra

các chữ cái nằm trong các ô chữ

tương ứng. Sau đó GV nhấp lại

vào số hàng ngang tương ứng để

câu hỏi đó biến mất, để tiếp tục

cho câu hỏi ở hàng ngang tiếp

theo. Cứ như vậy cho đến khi hết

câu hỏi ở các hàng ngang thì

dừng.-GV nêu thể lệ của trò chơi ở vòng

từng khối lớp khi nhấp chuột vào

slide

- GV chiếu màn hình của trò chơi

trên

- HS: Các tổ cử đại diện lên ngồi vào

đúng vị trí đã được quy định và

bước vào vòng thi thứ 1.

- HS: 4 em của 4 tổ sẽ lần lượt lựa

chọn câu hỏi và trả lời bằng cách

giơ tay trả lời câu hỏi. Nếu HS chọn

câu hỏi mà không có câu trả lời khi

đã hết thời gian thì nhường quyền

trả lời cho các em còn lại. Nếu các

em còn lại cũng không có câu trả lời

thì quyền trả lời sẽ thuộc về khán

giả.*Một số hình ảnh minh họa “ nâng cao hứng thú học Tin học

cho học sinh THPT ở từng khối lớp học .

*Khối lớp 10

(Có hình ảnh minh họa trong bản in SKKN)Khối lớp 11:

(Có hình ảnh minh họa trong bản in SKKN)Khối lớp 12

(Có hình ảnh minh họa trong bản in SKKN)*Ý nghĩa : là giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học trong chương trình

môn học.

Dựa vào kết quả của trò chơi để tổng điểm số cho cả tổ và xếp hạng nhất,

nhì, ba và khuyến khích cho các tổ để trao giải thưởng.

2.4.Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm với hoạt động giáo dục

6Hoạt động ngoại khóa có ưu thế khá lớn với các môn khoa học tự nhiên , đặc

biệt là Tin học. Từ hoạt động này, việc dạy và học sẽ có cơ sở thực tế, tạo hưng

phấn hứng thú cho học sinh trong giờ học chính khóa. Vốn sống, vốn hiểu biết của

thầy và trò được mở rộng. Với môn Tin học, hoạt động ngoại khóa có hiệu quả cao

với việc nâng cao chất lượng dạy và học. Học sinh không chỉ học chay, học thụ

động mà sẽ được gắn với thực tế sinh động, phong phú, hình thành xúc cảm thẩm

mĩ cho các em - những điều mà thầy cô không có điều kiện trình bày trong giờ

chính khóa. Nó đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa hình thức học tập, khắc phục lối

truyền thụ một chiều, rèn luyện tư duy sáng tạo, phát triển mở rộng kiến thức và

giáo dục học sinh một cách toàn diện. Có thể coi hoạt động ngoại khóa là hoạt

động có tính chất tích hợp - đúng với chủ trương hiện nay của Bộ giáo dục -đào

tạo, thậm chí là tích hợp cao hơn các dạng tích hợp khác vì nó tổng hợp được kiến

thức theo cả chiều rộng và bề sâu, tích hợp được nhiều kĩ năng trong một buổi

ngoại khóa: kết hợp giữa kiến thức lí thuyết với kinh nghiệm thực hành, trải

nghiệm trong thực tế; hình thức tổ chức đa đạng phát huy được nhiều năng lực của

HS với bộ môn và trong cả thực tiễn, năng lực tư duy sáng tạo, nhạy bén, hoạt

động tập thể, kĩ năng giải quyết tình huống… Mặt khác, hoạt động ngoại khóa môn

Tin học cũng giảm bớt lối thuyết trình dài dòng vốn vẫn sử dụng trong giờ học

chính khóa, tạo điều kiện cho GV chủ động về cách dạy, tạo nên những bài giảng

mang phong cách, dấu ấn riêng.

2.4.1.Với việc hình thành các năng lực cho HS

Năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết tình huống thực tiễn: Môn Tin là một

môn học đặc thù, luôn gắn với thực tiễn và được ứng dụng trong thực tiễn nhiều

nhất, hình thành nhân cách, lối sống lành mạnh cho học sinh , giúp các em biết

cách giao tiếp trong các lĩnh vực của đời sống. Đó cũng là cơ sở để học tốt các

môn học khác: biết phân tích, phán đoán (các hình ảnh, các tín hiệu qua hình thức

của hoạt động ngoại khóa), có khả năng rút ra kết luận và suy luận một cách khoa

học, biết cách giải quyết có hiệu quả các tình huống trong học tập và cuộc sống.

Cũng trên nền tảng đó, HS có năng lực hành động, năng lực thích ứng, năng lực

giao tiếp và năng lực tự khẳng định. Nếu chỉ giảng dạy đơn điệu trên bục giảng

chính khóa thì học sinh chỉ được tiếp thu một chiều kiến thức mà không có cơ hội

trở thành chủ thể tiếp nhận với cảm quan cá nhân. Cần phải có hoạt động ngoại

khóa để tạo nên một hình thức dạy học trải nghiệm với những yếu tố vui mà có ích,

củng cố được kiến thức. Trên cơ sở đã trang bị những kiến thức lí thuyết cơ bản

trên lớp thì hoạt động ngoại khóa sẽ là cơ hội hiện thực hóa lí thuyết, là cơ hội

được tiếp xúc những thẩm mĩ có thật của môn văn với đúng đặc thù của nó.

Năng lực phát hiện vấn đề (nhận biết nhạy bén): Những câu hỏi khó, hóc búa

lôgic buộc HS phải tìm được không phải một mà nhiều cách tiếp cận, nhiều cách lí

giải. Việc phát hiện vấn đề ở nhiều khía cạnh khác nhau sẽ là cơ sở của nhiều con

đường tìm kiếm khác nhau giúp các em phát hiện vấn đề, tìm ra con đường tiếp cận

cho riêng mình. Năng lực này một khi được hình thành và bồi dưỡng đầy đủ nõ sẽ

phát triển và trở thành bản lĩnh, cốt cách của học sinh không phải chỉ ở phạm vi

Tin học mà còn ở phạm vi con người toàn diện. Và rất biện chứng, nó lại góp phần

7làm cho năng lực cảm thụ thẩm mĩ của học sinh được nâng lên một trình độ cao

hơn.

2.4.3.Hiệu quả của hoạt động ngoại khóa

Đối với GV: Gắn lí thuyết với thực tiễn, củng cố thêm kiến thức trên lớp,

gắn liền giữa nhà trường và cuộc sống.

Hiểu rõ hơn học sinh của mình, phát hiện được khả năng của các em, từ đó

điều chỉnh phương pháp dạy trên lớp cho phù hợp, khơi dậy, bồi dưỡng những tiềm

năng . Mặt khác, giáo viên cũng có cơ hội bồi dưỡng thêm vốn sống, vốn hiểu biết

từ thực tế để giờ dạy chính khóa không còn nghèo nàn, thiếu cơ sở thực tiễn.

Từ đó GV cũng có thêm kinh nghiệm đánh giá xếp loại cũng như biết cách ra

đề kiểm tra trên lớp sao cho phù hợp hơn với từng đối tượng học sinh cụ thể . Phát

hiện và bồi dưỡng năng khiếu. Phát huy tính tự chủ độc lập và làm việc tập thể của

HS.

Đối với HS: thông qua hình thức trò chơi, học sinh nhớ kiến thức dễ dàng

hơn, có hứng thú nhiều hơn với môn Tin học; các em tự khám phá và thể hiện được

tài năng của mình qua các trò chơi như sử dụng thuật ngữ và sử dụng bàn phím

các. Ngoài ra, hình thức học này cũng rèn luyện cho các em kĩ năng nói, kĩ năng

giao tiếp trước đám đông, kĩ năng làm việc nhóm để có hiệu quả cao nhất.

Rèn luyện khả năng quan sát cuộc sống , mọi việc xung quanh, có tư

duy, năng lực khái quát tổng hợp và giải quyết vấn đề.

Tóm lại: Hoạt động ngoại khoá có thể được coi như một trong các hình thức

để đánh giá học sinh theo quan điểm phát triển toàn diện và càng có ý nghĩa hơn

nếu các hoạt động ngoại khoá có tác động trở lại, giúp học sinh có thêm hứng thú,

niềm vui trong học tập môn tin học .Với những lý do trên, hoạt động ngoại khoá

nên được tổ chức gắn liền với quá trình học tập chính khóa để HS tham gia với

niềm say mê, tự nguyện, quan trọng nhất là thay đổi được cách tiếp nhận và thái độ

học đối với bộ môn.

Ngoài ra trong phạm vi là 1 lớp học thì sẽ không làm ảnh hưởng đến các lớp

khác với hình thức học nhóm như thế. Còn với nội dung của các tiết bài tập thì

giúp các em có lượng kiến thức gói gọn lại mà vẫn nhớ được bài tốt.

III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

3.1.Kết luận

Hiệu quả xã hội của sáng kiến kinh nghiệm:

Khi hoạt động ngoại khóa được áp dụng vào thực tế giảng dạy môn Tin học

đem lại hiệu quả giáo dục rất lớn. Cụ thể là:

8* Đối với học sinh:

- Được bồi dưỡng kiến thức sâu rộng về mọi lĩnh vực nhất là kiến thức về

khoa học Tự nhiên. Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng kiến thức để phát triển tâm hồn,

nhân cách, trí tuệ.

- Được rèn luyện kĩ năng sống từ những bài học thiết thực trong cuộc sống

- Có khả năng thích nghi với những môi trường mời cũng như bước ra khỏi

thế giới nhỏ của bản thân, tự tin khám phá nhiều hơn về bản thân và cuộc sống.

điều quan trọng nhất mà mỗi học sinh học được là kiến thức về xã hội và sự nhạy

bén ở những hoàn cảnh khác nhau. Cũng chính từ hoạt động ngoại khóa phong phú

này, học sinh có cơ hội hoàn thiện nền tảng kiến thức vững chắc, nâng cao tính

sáng tạo, sự tự tin cũng như kĩ năng giải quyết vấn đề và nuôi dưỡng tâm hồn lành

mạnh, khỏe khoắn.

* Đối với giáo viên: Tích cực, thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng nâng cao

trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Ngày càng có thêm nhiều giáo viên giỏi, nhiệt

tình, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của nền giáo dục hiện đại, tiên tiến.

Hoạt động ngoại khóa đem lại những ảnh hưởng tích cực trong nhà trường.

Đa số các em đều thích thú, hào hứng với hoạt động ngoại khóa. Sau đây là kết quả

khảo sát phản ứng của học sinh sau khi tham gia hoạt động ngoại khóa môn Tin

học theo thống kê phiếu thăm dò:

GV cũng có thể phát huy tính sáng tạo trong giảng dạy và đích cuối cùng

không chỉ là kết quả kiến thức lí thuyết tiếp thu được mà còn góp phần hình thành

nhân cách, năng lực của các em sau này.

Điều kiện và khả năng áp dụng

1. Điều kiện:

* Với GV:

Để nâng cao hiệu quả việc bồi dưỡng các kỹ năng hoạt động giáo dục ngoài

giờ lên lớp cho cán bộ, giáo viên, cần dựa trên kế hoạch hoạt động chung của nhà

trường, tổ chức các buổi tập huấn phù hợp với khả năng hiện có để có điều kiện

giao lưu, học tập, rút kinh nghiệm, từ đó nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp

vụ trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ.

Vận dụng phương pháp mới này vào thực tế giảng dạy, ngoài những phương

tiện truyền thống: bảng, phấn, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án, giáo viên

còn phải chuẩn bị tài liệu có liên quan đến bài học từ các môn học khác.

Kết hợp viết bảng, ngôn ngữ nói (giáo viên dẫn chương trình ngoại

khóa) với sử dụng máy chiếu, tranh ảnh minh họa, máy ghi âm, băng đĩa,

9video. Đó là những phương tiện hỗ trợ cho buổi ngoại khóa sinh động hấp dẫn

cuốn hút học sinh, tác động đến nhận thức, tình cảm, thái độ của học sinh.

Được BGH nhất trí, ủng hộ từ khi mới bắt đầu hình thành ý tưởngChất lượng học sinh cả 3 khối đạt mức trung bình, ham học hỏi, tìm tòi,

thích sáng tạo và có khả năng thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Cung cấp, giới thiệu những tư liệu cần thiết, liên quan đến hoạt động

giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh, tổ chức các buổi tuyên truyền giáo

dục ý thức chấp hành, tinh thần, thái độ và đề cao trách nhiệm và quyền lợi của

học sinh khi tham gia các hoạt động.

Cần có biện pháp kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả, khen thưởng,

động viên kịp thời đối với những học sinh năng nổ, có trách nhiệm trong các

công việc được giao.

Vận động, thuyết phục, kích thích lòng nhiệt tình và sự say mê hoạt

động trong học sinh, đồng thời nghiêm khắc xử lý những đối tượng có hành vi

chây lười, làm ảnh hưởng đến hoạt động chung.

Làm cho các chương trình, nội dung ngoại khoá mang tính thiết thực, có

ích và có ý nghĩa thực tiễn đối với giáo viên và học sinh

Để đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng nội dung chương trình, ban chỉ đạo hoạt

động ngoại khóa (thầy cô giáo trong tổ bộ môn) kiến nghị cùng Ban lãnh đạo nhà

trường dự kiến thực hiện chương trình theo học kì, cả năm. Cần dự phòng những

vấn đề nảy sinh và biện pháp khả thi của hoạt động ngoại khóa.

* Với HS:

Trong bất kì một hoạt động ngoại khóa nào cũng có hai đối tượng: đối tượng

tổ chức hoạt động (Giáo viên) và đối tượng tham gia hoạt động (Học sinh). Cả hai

đều có vai trò quan trọng như nhau. Song nếu đối tượng tham gia nhận thức không

đầy đủ, không hứng thú, thiếu sự tự giác, chủ động, sáng tạo thì các hoạt động giáo

dục khó có thể đạt được hiệu quả mong muốn. Vì vậy, việc bồi dưỡng năng lực

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Để làm được điều đó, cần:

Cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành thái độ, hành vi cho

học sinh.

Tạo điều kiện cho học sinh tham gia bàn bạc nội dung, hình thức,

phương pháp tổ chức trước khi tham gia các hoạt động. Điều này sẽ giúp cho

học sinh phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo, tự giác và có hứng thú khi

tham gia các hình thức của hoạt động ngoại khóa.

10Qua việc thực hiện nội dung, chương trình học sinh nắm được hệ thống kiến

thức, kỹ năng, hình thành năng lực, phẩm chất, phát triển trí tuệ, tình cảm, thể lực,

ý chí, lí luận và khả năng hoạt động thực tiễn. Tất cả nội dung này được sắp xếp

khoa học giữa giáo dục và giáo dưỡng. Việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội

dung, chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là yếu tố cơ bản để thực

hiện mục tiêu giáo dục.

2. Khả năng áp dụng:

Đối với HS:

Có hứng thú, nhiệt tình và trách nhiệm khi tham gia ngoại khóa.Có trình độ nhận thức tương đối để có thể trả lời được những câu hỏi

dạng tái hiện, cần có tư duy nhạy bén để giải đáp được chủ đề chính; có năng

lực sáng tạo. Có thái độ chủ động, tích cực trong việc tìm đọc các tác phẩm

của các tác giả GV đã hướng dẫn

Đối với giáo viên:

Cần có sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức tổ chức: đa dạng và

phong phú, được diễn ra trong một không gian rộng, thời gian không bị bó hẹp.

Phải có sự nâng cao về nội dung của từng chủ đề qua các năm.Có kế hoạch chuẩn bị lâu dài, không dồn ép, mức độ vừa phải để không

ảnh hưởng đến các hoạt động chính khóa.

Nội dung, cách thức tổ chức mang tính khoa học, thiết thực, có sức thu

hút, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí, khả năng của HS.

Triển khai và thực hiện tổ chức cần có sự hỗ trợ của các bộ phận khác

nhau phụ trách từng mảng để hoạt động ngoại khóa diễn ra đúng kế hoạch và

đạt được hiệu quả như mong muốn.

Giao nhiệm vụ phù hợp cho HS chuẩn bị, yêu cầu các em phải có những

kiến thức kĩ năng chuẩn để thực hiện hoạt động ngoại khóa

3.2.Kiến nghị, đề xuất

- Nhà trường có kế sách bố trí kinh phí hợp lí nhằm góp phần hỗ trợ, cổ vũ,

khuyến khích cho hoạt động ngoại khóa chuyên môn của các tổ chuyên môn. Coi

hoạt động ngoại khóa là mặt không thể thiếu, cùng với các giờ học chính khóa giúp

củng cố và bổ sung kiến thức, giáo dục năng khiếu, thể lực, giáo dục cách sống cho

HS.

- Khi tổ chức cho cả một khối lớp, cần có sự phối hợp giữa tổchuyên môn tổ

chức với các thầy cô giáo chủ nhiệm lớp trong khối, với bộ máy Đoàn trường. Từ

đó có kế hoạch chương trình, hoạt động cụ thể, giao các khâu phụ trách, đề ra các

11quy định lề lối làm việc, điều kiện hoạt động và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các

tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

Trên đây là một số nét lớn về hình thức tổ chức và hiệu quả hoạt động ngoại

khoá đối với bộ môn Tin học. Có thể còn nhiều hạn chế, chưa thực phong phú đa

dạng về hình thức tổ chức, nhưng đó là sự nỗ lực của cá nhân, của tổ bộ môn và

nhà trường, chúng tôi xin đề xuất trình bày trong phạm vi sáng kiến kinh nghiệm.

Rất mong nhữngý kiến đóng góp, rút kinh nghiệm để hình thức hoạt động này thực

sư góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Tin học nói riêng và

các bộ môn khác nói chung.Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA

THỦ TRƯƠNG ĐƠN VỊNga Sơn ngày 25 tháng 5 năm 2017

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của

mình viết không sao chép nội dung

của người khác.

Người thực hiệnMai Phương Diệp12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Lý do chọn đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(15 tr)

×
x