Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 22trang

được bày tỏ ý kiến riêng của mình với việc thảo luận, tham khảo những ý kiến

bổ sung hay phản biện của bạn bè.

Qua việc giáo viên sử dụng giáo án dạy học tích hợp lấy học sinh làm trung

tâm đã góp phần đáng kể vào việc rèn luyện cho học sinh tính mạnh dạn, tự tin

trong giờ học, tự nguyện, tự giác phát biểu tranh luận ý kiến. Vì vậy vai trò của

giáo viên rất quan trọng.

- Sáng kiến kinh nghiệm cũng là một tài liệu tham khảo cho giáo viên trong

trường để xây có thể xây dựng các nội dung tích hợp cụ thể vào các tiết dạy. khả

năng áp dụng rộng rãi cho giáo viên gảng dạy Tin học tham khảo, hoàn thiện

cho các nội trong các bài học để có thể áp dụng đại trà.

3.2 Kiến nghị

- Đối với Sở GD-ĐT: Các sáng kiến kinh nghiệm của các năm được xếp loại

đưa lên trang web của sở theo các lĩnh vực để có thể dễ ràng tìm để tham khảo.

Hỗ trợ nhà trường nhiều về cơ sở vật chất để giáo viên nâng cao chât lượng

giảng dạy.

- Đối với nhà trường: Tăng cường cơ sở vật chất lắp đặt máy chiếu cho tất cả

các phòng học để giáo viên có thể dễ ràng áp dụng phương pháp dạy học mới.

Các tổ chuyên tăng cường tổ chức thao giảng theo các chuyên đề đổi mới

phương pháp dạy học để giáo viên có thể học hỏi nhau.TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1].Hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về cuộc thi “Vận dụng kiến thức liênmôn giải quyết các tình huống thực tiễn” và cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích

hợp”.

[1].Hồ Sĩ Đàm, (2014), Sách giáo khoa Tin học 10, Nhà xuất bản giáodục Việt Nam.

[2].Hồ Sĩ Đàm, (2014), Sách giáo viên Tin học 10, Nhà xuất bản giáodục Việt Nam.

[3].Đỗ Mạnh Cường, (2010), Dạy học tích hợp-Cơ sở lý thuyết và thựctiễn, Tạp chí khoa học giáo dục kỹ thuật, số 15.

[4].Bộ GD-ĐT, (2015) Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng[5].Module THPT 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tíchthể.

hợp (Tài liệu BDTX giáo viên THPT)

[6].Tài liệu trên Internet (google.com.vn, Vnexpress.vn, moet.edu.vn,...[7].Hồ Sĩ Đàm, (2014), Sách bài tập Tin học 10, Nhà xuất bản giáodục Việt Nam.XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG

ĐƠN VỊThanh Hóa, ngày 24 tháng 05 năm 2017CAM KẾT KHÔNG COPY.Hoàng Văn ToànPhụ lục 1: Phiếu thăm dò lấy ý kiến của giáo viên

Câu hỏi

Câu 1. Các thầy cô thường sử dụng

phương pháp nào trong dạy học?

Câu 2: Sử dụng tích hợp trong dạy

học có là lựa chọn của thầy cô

trong quá trình dạy học không?

Câu 3. Tích hợp được thầy cô sử

dụng trong dạy học ở khâu nào?

Câu 4. Hiệu quả mà các thầy cô sử

dụng mang lại?

Câu 5. Ưu điểm của phương pháp

mà các thầy cô đã sử dụng?Đáp án lựa chọn

Lựa chọn

1. Phương pháp thuyết trình

2. Phương pháp gợi mở vấn đáp

3. Dạy học tích hợp

4. Phương pháp khác

1. Có

2. Không

3. Thỉnh thoảng

1. Kiểm tra bài cũ

2. Tổ chức bài mới

3. Giao bài tập cho học sinh

4. Không sử dụng

1. Có kết quả tốt

2. Bình thường

3. Không có kết quả

1. Nhiều bài tập đa dạng trong

suốt quá trình học

2. Ngắn ngọn

3. Dễ dàng ghi nhớ

4. Sử dụng tiện lợiGhi chú: Giáo viên chọn đáp án nào thì tích dấu (X) vào ô bên cạnhPhụ lục 2: Phiếu điều tra lấy ý kiến của học sinh

Câu hỏiĐáp án lựa chọnLựa

chọnCâu 1. Các em cám thấy thế nào khi 1. Thích

2. Không thích

làm bài tập Tin học?

3. Bình thường

Câu 2. Các em có thích làm bài tập Tin 1. Có

học mà có liên quan đến các môn học 2. Không

3. Bình thường

khác như: Toán, Văn, Địa,…không?

1. Liên quan đến nội dung

thực tế

Câu 3. Khi học Tin học em muốn chọn 2. Liên quan đến môn học

loại bài tập nào?

khác

3. Không liên quan đến

môn học khác

Câu 4. Khi làm bài tập liên quan đến 1. Thích thú

2. Bình thường

môn học khác em cảm thấy thế nào?

3. Không thích

1. Vận dụng vào cuộc

Câu 5. Khi làm bài tập liên quan đến sống

môn học khác giúp ích được gì cho 2. Dễ hình dung

3. Dễ dàng ghi nhớ môn

em?

học khác

Ghi chú: Học sinh chọn đáp án nào thì tích dấu (X) vào ô bên cạnhPhụ lục 3: Làm bài tập trắc nghiệm kiểm tra sau kết bài

(Chia thành 4 nhóm làm việc và trả lời kết quả vào bảng giơ lên, tổng điểm 2 bài

là 10 điểm

Bài 1: ( 4điểm) Chọn đáp án đúng/sai cho các câu sau:

Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm.

ĐúngSai(A) Trình duyệt web không có chức năng hiển thị thông tin;

(B) Trình duyệt web là phần mềm chuyên nghiệp giúp người dùng giao

tiếp với hệ thống WWW;

(C) Tìm kiếm nhờ các máy tìm kiếm nhanh hơn nhiều so với tìm kiếm

theo danh mục địa chỉ;

(D) Người sử dụng máy tìm kiếm luôn nhận được tất cả các trang chứa

từ khóa tìm kiếm;

Bài 2 (6 điểm): Hãy ghép thuật ngữ với nội dung thích hợp được liệt kê trong

bảng sau:

Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm.

Thuật ngữ

a) Trình duyệtNội dung thuật ngữ

1) là trang web có khả năng tương tác giữa người dùng với máy chủ

chứa trang web đó, mỗi khi có yêu cầu từ máy người dùng, máy chủ

sẽ thực hiện tìm kiếm dữ liệu và tạo trang web có nội dung theo đúng

yêu cầu rồi gửi về cho máy người dùng.

b) Trang chủ

2) Trong trang web thường chứa chữ màu xanh dương và được gạch

chân. Con trỏ chuột thường di chuyển thành hình bàn tay khi di

chuyển vào nó.

c) Website

3) Là ngôn ngữ đánh dấu cho phép liên kết các đoạn văn bản này với

các văn bản khác hoặc âm thanh, hình ảnh,...

d) Siêu liên kết 4) là trang web được mở ra đầu tiên khi truy cập trang website hoặc

ngay sau khi khởi động trình duyệt web.

e) Trang web

5) Là chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW:

động

truy cập tới các trang web, tương tác với với các máy chủ trong hệ

thống WWW và các thài nguyên khác của Internet.

f) HTML

6) là một hoặc nhiều trang web trong hệ thống WWW được tổ chức

dưới dạng một địa chỉ truy cập.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×