Tải bản đầy đủ - 31 (trang)
Qua bảng kết quả trên ta thấy điện áp cấp cho mạch tối thiểu phải 12V và tổng dòng ra cần 2A.Nên ta sẽ chọn nguồn vào là 12v và 2A để đảm bảo đủ tải cho các thiết bị. Các thiết bị nào cần sử dụng điện áp 5V chúng ta sẽ sử dụng IC giảm áp 7805 để hạ áp cho

Qua bảng kết quả trên ta thấy điện áp cấp cho mạch tối thiểu phải 12V và tổng dòng ra cần 2A.Nên ta sẽ chọn nguồn vào là 12v và 2A để đảm bảo đủ tải cho các thiết bị. Các thiết bị nào cần sử dụng điện áp 5V chúng ta sẽ sử dụng IC giảm áp 7805 để hạ áp cho

Tải bản đầy đủ - 31trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Qua bảng kết quả trên ta thấy điện áp cấp cho mạch tối thiểu phải 12V và tổng dòng ra cần 2A.Nên ta sẽ chọn nguồn vào là 12v và 2A để đảm bảo đủ tải cho các thiết bị. Các thiết bị nào cần sử dụng điện áp 5V chúng ta sẽ sử dụng IC giảm áp 7805 để hạ áp cho

Tải bản đầy đủ ngay(31 tr)

×