Tải bản đầy đủ - 57 (trang)
Chương III: CHỌN KHỚP NỐI, TÍNH TRỤC, THEN VÀ Ổ LĂN

Chương III: CHỌN KHỚP NỐI, TÍNH TRỤC, THEN VÀ Ổ LĂN

Tải bản đầy đủ - 57trang

Ta chọn khớp theo điều kiện:

cfTt ≤ Tkncf dt ≤ d knTrong đó:

dt – Đường kính trục cần nối: dt = dđc =35 (mm)

Tt – Mô men xoắn tính toán: Tt = k.T với:

k – Hệ số chế độ làm việc, phụ thuộc vào loại máy. Tra bảng

B16.1

[ 2]

58ta lấy k = 1,5T – Mô men xoắn danh nghĩa trên trục:T = Tđc = 21222 (N.mm)

Do vậy:

Tt = k.T = 1,5.21222 = 31833 (N.mm)23BTra bảng16.10a

[ 2]

68với điều kiện: :Ta được:

BTra bảng16.10b

[ 2]

69với ,ta được:- Lực tác dụng lên trục: Fkn=0,2FtFkn=0,2Ft=0,2.404,23=80,85 (N)

-Các thông số cơ bản của nối trục vòng đàn hồi:Thông sốKý hiệuGiá trịMôment xoắn lớn nhất có thể truyền đượcT cf

kn250 N.mĐường kính lớn nhất có thể của trục nốid cf

kn45 mmSố chốtZ6Đường kính vòng tâm chốtD0105 mmChiều dài phần tử đàn hồil328 mmChiều dài đoạn công xôn của chốtl134 mmĐường kính của chốt đàn hồid014 mm3.2. Lực tác dụng lên trục và khoảng cách các gối đỡ và điểm đặt lực

3.2.1. Chọn vật liệu chế tạo trục

-Trục của hộp giảm tốc làm việc trong điều kiện chịu tải trọng trung bình thì ta

chọn vật liệu làm trục là thép C45 thường hóa có cơ tính như sau:24σb= 600 (MPa); σch= 340 (MPa); Với độ cứng200 HB; [τ] = 12 ÷ 30 (MPa)

3.2.2. Sợ đồ phân tích lực chung và giá trị lực/ momen xoắnTrong đó:

- Lực vòng:

- Lực hướng tâm:

- Lực dọc trục:

- Lực tại khớp nối: Fkn=80,85(N)

- Lực tác dụng từ xích: Fx= Fr=kx.Ft= 1217,69(N)

3.2.3. Tính sơ bộ đường kính trục

Trục I:15,14÷22,55 (mm)

25Chọn =20 mmTrục II: 30÷40,70 (mm)Chọn 40 mm3.2.4. Xác định khoảng cách gối đỡ và các điểm đặt lực

10.2

[1]

189

Tra bảng

với :dsb1=20 (mm);dsb2=40 (mm)

Ta có chiều rộng ổ lăn trên các trục: b01=15(mm);b02=23(mm)

BCác kích thước khác liên quan đến chiều dài trục, chọn theo bảng10.3

[ 1]

189:-Khoảng cách từ mặt mút của chi tiết quay đến thành trong của hộp, hoặc khoảng

cách giữa các chi tiết quay: k1=10 mm;

-Khoảng cách từ mặt mút ổ đến thành trong của hộp:k2=10 (mm);

-Khoảng cách từ mặt mút của chi tiết quay đến nắp ổ: k3=15 (mm);

-Chiều cao nắp ổ và đầu bulông: hn=20(mm)Sơ đồ trục:26Với trục I:

-Chiều dài mayơ của nửa khớp nối:

lm12=(1,4÷2,5)d1=(1,4÷2,5).20=(28÷50)(mm)27chọn lm12=45 (mm)-Chiều dài mayơ bánh răng trụ:

lm13=(1,2÷1,5)d1=(1,2÷1,5).20=(24÷30) (mm)chọn lm13=30 (mm)- Khoảng cách côngxôn trên trục I tính từ khớp nối đến gối đỡ:

lc12=0,5(lm12+b01)+k3+hn=0,5(45+15)+15+20=65 (mm)

-Tra bảng 10.4[1] ta có:

•l13=0,5(lm13+b01)+k1+k2=0,5(30+15)+10+10=42,5 (mm)

•l12= -lc12= -65 (mm)

•l11=2l13=2.42,5=85 (mm)

Với trục II:

-Chiều dài mayơ đĩa xích:

lm22=(1,2÷1,5)d2=(1,2÷1,5).40=(48÷60) (mm)chọn lm22=58 mm-Chiều dài mayơ bánh răng trụ:

lm23=(1,2÷1,5)d2=(1,2÷1,5).40=(48÷60) (mm)chọn lm23=58 mm- Khoảng cách côngxôn trên trục II tính từ đĩa xích đến gối đỡ:

lc22=0,5(lm22+b02)+k3+hn=0,5(58+23)+15+20=75,5 (mm)

-Tra bảng 10.4[1] ta có:

•l23=0,5(lm23+b02)+k1+k2=0,5(58+23)+10+10=60,5 (mm).

Chọn l23=l13=42,5mm

•l22= -lc22 = -75,5 (mm)

•l21= l11=85(mm)28293.3. Tính toán thiết kế trên trục II (yêu cầu tính chi tiết)

3.3.1. Thiết kế trụcLực tác dụng lên trục II:

- Lực vòng:

- Lực hướng tâm:

- Lực dọc trục:

- Lực tại vị trí lắp đĩa xích: FX =Fr.cos45 =1217,69.cos45 =861(N)

Fy=Fr.sin45=861 (N)

- dw1=144(mm)

•Phương trình mômen tại 1 trong mặt phẳng (zoy):

 (N)

•Theo phương oy:

30 => =616 (N)

•Phương trình mômen tại 1 trong mặt phẳng (xoz):

 .85 + .42,5 +Fx.75,5 = 0 => = -1342 (N)

•Theo phương ox:

 +++Fx=0 => = -676 (N)

Do Fx1 và Fx0 âm suy ra chiều của Fx1 và Fx0 là ngược lại

Biểu Đồ mô men :31-Mô men uốn tổng, mô men tương đương và đường kính:

2

2

 M j = M yj + M xj ( N .mm)

2

2

 M tđj = M j + 0,75T j ( N .mm)

Mtđj

3

(mm)

d j =

0,1[σ ]

Trong đó :

Mj ,Mtđj,dj -lần lượt là môment uốn tổng,môment tương đương,đường kính

trục tại các tiết diện j trên chiều dài trục

Myj,Mxj-mô men uốn trong mặt phẳng yoz và zox tại các thiết diện thứ j

[σ]-ứng suất cho phép chế tạo trục,tra bảng 10.5[1] có [σ]=63 Mpa

Ta có:

M20=0

Mtđ20=032)

0

42151 (Nmm)Ta có:Ta chọn đường kính theo tiêu chuẩn và đảm bảo điều kiện lắp ghép:

D13
3.3.2. Tính chọn then

Chọn then bằng thỏa mãn điều kiện:2T≤ [σ ]

σ d =

d

dl

htt

12Tτ

=

≤ [τ c ]

cdl

b

t

()Trong đó:

-σd,[ σd]:Ứng suất dập và ứng suất dập cho phép;

[ σd]=100MPa tra bảng 9.5[1]

-τc,[ τc]:Ứng suất cắt và ứng suất cắt cho phép

33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương III: CHỌN KHỚP NỐI, TÍNH TRỤC, THEN VÀ Ổ LĂN

Tải bản đầy đủ ngay(57 tr)

×