Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
Phụ lục 11Phương pháp tính toán ma trận Space

Phụ lục 11Phương pháp tính toán ma trận Space

Tải bản đầy đủ - 119trang

Bảng PL11.2: Ý kiến chuyên gia đánh giá Lợi thế cạnh tranh (CA) và Sự ổn định của môi trường (ES)STT-64

5

6

1

2

3

4

5

6̣

Sự kiểm soát đối với nhà cung cấp

Sự kiểm soát đối với nhà phân phối

Sự ổn định của môi trường

Sự thay đổi công nghệ

Tỷ lệ lạm phát

Sự biến đổi của nhu cầu

Sản phẩm thay thế

Rào cản thâm nhập thị trường

Sự đàn hồi theo giá của nhu cầu- 1 điểm

- 2 điểm

- 3 điểm

- 4 điểm

- 5 điểm

- 6 điểm-Tốt nhất

Khá tốt

Tốt

Xấu

Khá xấu

Xấu nhất35

37

37-119

-87

-85-3.40

-2.35

-2.30-3

-2

-29

2437

37

37-86

-52

-146-2.32

-1.41

-3.95-2

-1

-47

4

132252737

37

37

37

37

37-62

-152

-84

-37

-195

-54-1.68

-4.11

-2.27

-1.00

-5.27

-1.46-2

-4

-2

-1

-5

-1-3-2-12

111

3

321

11

91

19

174

712437143

2

1118

11

2152

9

46

7

115

23215Ấn định giá trị từ (-1) đến (- 6) đối với các yếu tố ES và CA

trong đó:Tổng số

điểm-4Lợi thế cạnh tranh (CA)

Thị phần

Chất lượng sản phẩm

Lòng trung thành của khách hàng

Bí quyết công

ngh

ê1

2

3Tổng số

người

trả lời-517

09

37Điểm

làm tròn

đánh giáPhụ lục 12

Bảng PL12.1: Ma trận QSPM nhóm chiến lược marketing

Các chiến lược có thể thay thế

SttCác yếu tố quan trọngPhân

loạiChiến lược xây

dựng thương

hiệu

AS

TASChiến lược đẩy

mạnh công tác

Marketing

TAS

ASCơ sở số điểm hấp dẫnCÁC YẾU TỐ BÊN TRONG

1Nhà xưởng rộng rãi, đã đầu tư hoàn chỉnh.30000Không ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược2Có dây chuyền chế biến sợi, quy trình khép kín, chi phí thấp.40000Không ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược3Sản xuất chủ động, chi phí thấp30000Không ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược33939Khá hấp dẫn cho cả hai chiến lược339264

5Hoạt động marketing mang tính tập trung, có khả năng tạo ra

lợi thế cạnh tranh trong tương lai

Thương hiệu đã được khẳng định qua thời gian, được người

tiêu dùng chấp nhậnNền tảng cơ bản cho việc xây dựng thương hiệu

thành công

Trong ngành thuốc lá, chất lượng nhân viên là

một đảm bảo cho chất lượng cảm nhận.6Nhân viên điều hành sản xuất có kinh nghiệm trên 15 năm326007Nguồn lực tài chính hạn hẹp, khả năng tự tài trợ thấp.11111ảnh hưởng tiêu cực đến cả hai chiến lược8Khả năng thanh toán nhanh thấp, rủi ro tài chính cao11111Không ảnh hưởng nhiều đến chiến lược9Hoạch đinh chiến lược còn mang tính đối phó2241210Chất lượng sản phẩm chưa ổn định.1112211Ngân sách cho marketing còn thấp.21212ảnh hưởng tiêu cực đến cả hai chiến lược40000Không ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược32626yếu tố này kéo theo sự gia tăng về nhu cầu nên

có tính hấp dẫn đôi chút đến việc lựa chọn

chiến lược1

2CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI

Tăng trưởng kinh tế dẫn đến việc giảm giá thực tế của giá

mua thuốc lá bao

Sự gia tăng mức sống của dân cư và số lượng dân số trưởng

thành, xu hướng di dânẢnh hưởng tiêu cực nhiều hơn đối với công tác

marketing

Ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn đối với công tác

xây dựng thương hiệu3

4Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng, sản phẩm thay thế không đáng

kể.

Áp lực từ người bán thấp, khả năng hội nhập dọc cao giúp

tiết kiệm chi phí31339Sự gia tăng lượng cầu có tính hấp dẫn khá lớn

đối với chiến lược marketing40000Không ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược5Không có công ty chi phối thị trường31339Chiến lược marketing sẽ đạt thành công vượt

bậc khi không có lực lượng chi phối thị trường6Sức ép ngày càng tăng của môi trường luật pháp, chính trị31313ảnh hưởng tiêu cực đến cả hai chiến lược7Sự gia tăng của lãi suất20000Không ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược8Sự tham gia của các công ty đa quốc gia và sản phẩm nhập

khẩu từ thị trường thế giới111339Khả năng mặc cả của người mua cao1113350

AS: Số điểm hấp dẫn - TAS Tổng số điểm hấp dẫn

Số điểm hấp dẫn

1 điểm

2 điểm

3 điểm

4 điểm-Không hấp dẫn

Có hấp dẫn đôi chút

Khá hấp dẫn

Rất hấp dẫnPhân loại các yếu tố bên ngoài

1: phản ứng của Nhà máy còn ít

2: phản ứng của Nhà máy ở mức trung bình

3: phản ứng của Nhà máy cao hơn trung bình

1: phản ứng của Nhà máy cao nhấtại các yếu tố bên trong

ểm - yếu nhiều nhất

ểm - yếu ít nhất

ểm - mạnh ít nhất

ểm - mạnh nhiều nhất56Chiến lược marketing hợp lý sẽ giúp NM hạn

chế các đe dọa từ công ty ĐQG

Chiến lược marketing sẽ giúp Nhà máy giảm

thiểu nguy cơ nàyBảng PL12.2 : Ma trận QSPM nhóm chiến lược có mục tiêu tăng năng lực cạnh tranh bằng việc giảm chi phí

Các chiến lược có thể thay thế

SttCác yếu tố quan trọngPhân

loạiChiến lược hội

nhập ngượctối thiểu hóa chi

phíASTASASTASCơ sở số điểm hấp dẫn1CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG

Nhà xưởng rộng rãi, đã đầu tư hoàn chỉnh.34124122Có dây chuyền chế biến sợi, quy trình khép kín, chi phí thấp.44163123Sản xuất chủ động, chi phí thấp33941230000Không ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược30000Không ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược4

5Hoạt động marketing mang tính tập trung, có khả năng tạo ra

lợi thế cạnh tranh trong tương lai

Thương hiệu đã được khẳng định qua thời gian, được người

tiêu dùng chấp nhậnẢnh hưởng rất lớn đến cả hai chiến lược

Đây là năng lực lõi của chiến lược hội nhập

ngược.

Quy trình sản xuất theo hện thống kéo góp phần

vào chiến lược tối thiểu hóa chi phí6Nhân viên điều hành sản xuất có kinh nghiệm trên 15 năm32639Yếu tố ảnh hấp dẫn nhiều hơn với chiến lược

tối thiểu hóa chi phí7Nguồn lực tài chính hạn hẹp, khả năng tự tài trợ thấp.11122ảnh hưởng tiêu cực đến cả hai chiến lược8Khả năng thanh toán nhanh thấp, rủi ro tài chính cao10000Không ảnh hưởng đến việc lựa chọn chiến lược9Hoạch đinh chiến lược còn mang tính đối phó20000Không ảnh hưởng đến việc lựa chọn chiến lược10Chất lượng sản phẩm chưa ổn định.10000Không ảnh hưởng đến việc lựa chọn chiến lược11Ngân sách cho marketing còn thấp.20000Không ảnh hưởng đến việc lựa chọn chiến lược40000Không ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược30000Không ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược1

2CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI

Tăng trưởng kinh tế dẫn đến việc giảm giá thực tế của giá

mua thuốc lá bao

Sự gia tăng mức sống của dân cư và số lượng dân số trưởng

thành, xu hướng di dân3

4Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng, sản phẩm thay thế không đáng

kể.

Áp lực từ người bán thấp, khả năng hội nhập dọc cao giúp

tiết kiệm chi phí30000Không ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược441600Đây là động lực quan trọng của chiến lược hội

nhập ngược5Không có công ty chi phối thị trường30000Không ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược6Sức ép ngày càng tăng của môi trường luật pháp, chính trị30000Không ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược7Sự gia tăng của lãi suất236128Sự tham gia của các công ty đa quốc gia và sản phẩm nhập

khẩu từ thị trường thế giới133119Khả năng mặc cả của người mua cao100006950Không hấp dẫn đối với chiến lược tối thiểu hóa

chi phí

Chiến lược hội nhập ngược giúp NM trở thành

đối tác quan trọng đối với các công ty đa quốc

gia

Không ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lượcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 11Phương pháp tính toán ma trận Space

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×