Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
2 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

2 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

Tải bản đầy đủ - 119trang

62quyết định mua máy tính bảng của khách hàng. Mẫu khảo sát chưa có sự phân bổ

cân đối về độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn nên chưa phản ánh hết thị trường thực

tế trong kiểm định T-test, ANOVA.

Thứ hai, nghiên cứu chỉ được thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh nên chưa phản

ánh đầy đủ và chính xác cho toàn bộ tổng thể các các yếu tố ảnh hưởng đến quyết

định mua máy tính bảng của khách hàng.

Thứ ba, kết quả phân tích hồi qui với R2 hiệu chỉnh bằng 0.551 chứng tỏ mô hình

chỉ giải thích được 55.1% sự thay đổi của biến quyết định mua sắm của khách hàng,

điều này cho thấy còn các thành phần khác tham gia vào tác động đến quyết định

mua máy tính bảng của khách hàng nhưng chưa được đề cập trong mô hình nghiên

cứu. Vì vậy, có thể đây là cơ hội nghiên cứu tiếp theo cho đề tài.

Cuối cùng, nghiên cứu này chỉ đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng Cronbach’s

alpha và phương pháp phân tích nhân tố khám phá, còn mô hình lý thuyết được

kiểm định bằng phương pháp phân tích hồi qui tuyến tính bội . Hiện nay còn có các

phương pháp, công cụ hiện đại khác mà các nghiên cứu sau có thể áp dụng để cho

ra kết quả chính xác hơn.TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên

cứu với SPSS, tập 1- tập 2, NXB Hồng Đức.

2. Nguyễn Hoàng Ánh (2010), Tìm hiểu hành vi tiêu dùng của người Hà Nội

trong tiến trình toàn cầu hóa, Hội thảo khoa học quốc tế kỷ niệm 1000 năm

Thăng Long-Hà Nội phát triển bền vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng,

vì hòa bình, trang 677-687. Đại học Ngoại Thương, tháng 10 năm 2010.

3. Nguyễn Ngọc Duy Hoàng, 2011. Nghiên cứu các yếu tố chính tác động đến

quyết định mua sắm của khách hàng tại hệ thống Co.opmart. Luận văn Thạc

sĩ. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Nguyễn Thị Thùy Miên, 2011. Nghiên cứu hành vi tiêu dùng bàn chải

Colgate extra clean tại thị trường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Luận văn

Thạc sĩ. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Nguyễn Thị Dương Nhật (2012), Nghiên cứu các yếu tố tạo giá trị cảm

nhận, ảnh hưởng của giá trị cảm nhận và sự thỏa mãn đến ý định hành vi

mua sắm của khách hàng đối với các trung tâm thương mại cao cấp tại

Tp.HCM, Luận văn thạc sĩ. ĐHKT Tp.HCM.

6. Nguyễn Đình Thọ và cộng sự (2011), Phương pháp nghiên cứu khoa học

trong kinh doanh, NXB Lao Động Xã Hội.

7. Nguyễn Lưu Như Thụy (2012), Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết

định mua xe gắn máy tay ga của người dân Tp.HCM, Luận văn thạc sĩ.

ĐHKT Tp.HCM.

8. Philip Kotler (2004), Marketing cơ bản, NXB Thống Kê.

9. Philip Kotler (2001), Quản Trị Marketing, NXB Thống Kê.Tiếng Anh

10. Kotler, P. (2003), Marketing Insights from A to Z, John Wiley and Sons

Publisher, New Jersey.

11. James F.Engel, Roger D. Blackwell, Paul W.Miniard (2005), Consumer

Behavior, Thomson South-western.

12. Michael R. Solomon (2006), Consumer Behavior, Prentice Hall.

13. Sheth, J.N, Newman, B. And Gross, B.L, (1991). Why We Buy What

We Buy: a Theory of Consumption values. Journal of Business Research,

Vol. 22, pp159-170.

Website

14. Cổng thông tin điện tử thương mại và đầu tư, 2013. Doanh số bán máy tính

bảng tại Việt Nam tăng 233%.

[ Ngày truy cập: 2

tháng 9 năm 2013].

15. Sài gòn tiếp thị, 2013. Máy tính bảng giá thấp chiếm lĩnh thị trường.

[ Ngày truy cập: 2 tháng 9 năm 2013].PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI KHÁM PHÁ

Kính chào các anh, chị!

Xin chào anh /chị

Chúng tôi là nhóm nghiên cứu ngành quản trị kinh doanh của Trường Đại học

Kinh tế. Hiện chúng tôi đang nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định

mua máy tính bảng. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến của các anh/chị về các

tiêu chí/ đặc điểm của máy tính bảng mà anh chị quan tâm khi mua máy tính

bảng. Xin lưu ý rằng không có câu trả lời nào là đúng hoặc sai, mà tất cả đều sẽ

có giá trị rất hữu ích cho nghiên cứu của chúng tôi.

Xin anh/chị vui lòng cho biết thế nào là một máy tính bảng tốt để anh chị

quyết định mua:

.......................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Xin chân thành cảm ơn anh/chịPHỤ LỤC 2: DÀN BÀI PHỎNG VẤN TAY ĐÔI

Xin chào Anh/Chị!

Chúng tôi là nhóm nghiên cứu ngành quản trị kinh doanh của Trường Đại học

Kinh tế. Chúng tôi đang thực hiện nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết

định mua máy tính bảng của khách hàng Việt Nam. Chúng tôi rất mong nhận được

ý kiến của Anh/Chị dành cho câu hỏi sau và xin lưu ý rằng không có câu trả lời nào

là đúng hoặc sai, mà tất cả đều sẽ có giá trị hữu ích cho nghiên cứu của chúng tôi.

1. Theo Anh/Chị, các yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định mua máy tính bảng? Vì

sao?

2. Ngoài những yếu tố mà Anh/Chị đã nêu trên, những yếu tố còn lại sau đây có ảnh

hưởng đến quyết định mua máy tính bảng của Anh/Chị hay không? Vì sao? (Lần

lượt giới thiệu cho người được phỏng vấn các yếu tố mà khách hàng chưa đề cập

đến).Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị!PHỤ LỤC 3: DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM

Xin chào anh/chị!

Xin chào các anh/chị:

Hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp các anh/chị để chúng ta cùng thảo

luận về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua máy tính bảng. Mục đích của

khảo sát là phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học (không kinh doanh). Anh/chị trả

lời đúng theo suy nghĩ của mình và cũng xin anh/chị lưu ý là không có quan điểm

nào là đúng hay sai, tất cả các quan điểm của anh/chị đều có giá trị cho chương

trình nghiên cứu của chúng tôi. Rất mong sự thảo luận nhiệt tình của các anh/chị.

NỘI DUNG

1-Thành phần yếu tố Giá Trị Hình Ảnh:

Anh/chị quan tâm như thế nào giá trị hình ảnh của máy tính bảng? Anh/chị mong

muốn như thế nào? Vì sao?

Nói về giá trị hình ảnh, tôi xin đưa ra những ý kiến sau, xin các anh/chị cho biết,

anh/chị có hiểu được không? Anh/chị có muốn điều chỉnh, hay thêm bớt gì không?

Vì sao?

1. Máy tính bảng anh/chị mua có thương hiệu nổi tiếng.

2. Máy tính bảng anh/chị mua tại nhà phân phối uy tín.

3. Máy tính bảng anh/chị mua được quảng cáo nhiều trên các phương tiện truyền

thông.

4. Máy tính bảng anh/chị mua có các chương trình khuyến mãi hấp dẫn kèm theo.

5. Máy tính bảng anh/chị mua có chế độ bảo hành tốt.

6. Nhà phân phối máy tính bảng được bố trí tại vị trí thuận tiện, gần nhà để anh/chị

tham quan.

7. Cửa hàng có nhiều sản phẩm dùng thử tại chỗ để anh/chị lựa chọn.2-Thành phần yếu tố Giá Trị Chất Lượng:

Anh/chị quan tâm như thế nào giá trị chất lượng của máy tính bảng? Anh/chị mong

muốn như thế nào? Vì sao?

Nói về giá trị chất lượng, tôi xin đưa ra những ý kiến sau, xin các anh/chị cho biết,

anh/chị có hiểu được không? Anh/chị có muốn điều chỉnh, hay thêm bớt gì không?

Vì sao?

1. Máy tính bảng anh/chị mua có dung lượng pin cao.

2. Máy tính bảng anh/chị mua có trọng lượng nhẹ.

3. Máy tính bảng anh/chị mua có màn hình cảm ứng nhạy.

4. Máy tính bảng anh/chị mua có độ bền cao.

5. Máy tính bảng anh/chị mua có màu sắc đẹp.

6. Máy tính bảng anh/chị mua có hệ điều hành ổn định.

7. Máy tính bảng anh/chị mua có hỗ trợ kết nối tốt.

8. Máy tính bảng anh/chị mua chụp hình đẹp.

9. Máy tính bảng anh/chị mua có chất lượng tốt, đảm bảo sức khỏe người dùng.

10. Tóm lại, máy tính bảng anh/chị mua có chất lượng đảm bảo.

3-Thành phần yếu tố Giá trị tính theo giá cả:

Anh/chị quan tâm như thế nào giá trị tính theo giá cả của máy tính bảng? Anh/chị

mong muốn như thế nào? Vì sao?

Nói về giá trị tính theo giá cả, tôi xin đưa ra những ý kiến sau, xin các anh/chị cho

biết, anh/chị có hiểu được không? Anh/chị có muốn điều chỉnh, hay thêm bớt gì

không? Vì sao?

1. Máy tính bảng anh/chị mua có giá phù hợp với thu nhập của anh/chị.

2. Máy tính bảng anh/chị mua có giá cả dễ chấp nhận hơn nhà phân phối khác.3. Máy tính bảng anh/chị mua có giá cả hợp lý so với cấu hình.

4. Tóm lại máy tính bảng anh/chị mua có giá cả hợp lý.

4-Thành phần yếu tố Giá Trị Nhân Sự:

Anh/chị quan tâm như thế nào giá trị nhân sự của máy tính bảng? Anh/chị mong

muốn như thế nào? Vì sao?

Nói về giá trị nhân sự, tôi xin đưa ra những ý kiến sau, xin các anh/chị cho biết, anh

chị có hiểu được không? Anh/chị có muốn điều chỉnh, hay thêm bớt gì không? Vì

sao?

1. Nhân viên phục vụ anh/chị kịp thời khi cần thiết lúc anh/chị mua máy tính bảng.

2. Nhân viện lịch sự, thân thiện với anh/chị khi xem máy tính bảng.

3. Nhân viên luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ anh/chị khi được yêu cầu.

4. Nhân viên có đủ kiến thức để tư vấn cách sử dụng cho anh/chị.

5. Nhân viên hiểu được các nhu cầu đặc biệt của anh/chị.

5-Thành phần yếu tố Giá trị Cảm xúc

Anh/chị quan tâm như thế nào giá trị cảm xúc của máy tính bảng? Anh/chị cảm

nhận như thế nào? Vì sao?

Nói về giá trị cảm xúc, tôi xin đưa ra những ý kiến sau, xin các anh/chị cho biết,

anh/ chị có hiểu được không? Anh/chị có muốn điều chỉnh, hay thêm bớt gì không?

Vì sao?

1. Anh/chị cảm thấy thoải mái khi sử dụng máy tính bảng.

2. Anh/chị hài lòng với cung cách phục vụ của nhà phân phối bán máy tính bảng.

3. Anh/chị hài lòng với chế độ hậu mãi của nhà phân phối bán máy tính bảng.

4. Tóm lại, anh/chị hài lòng với quyết định sử dụng máy tính bảng của mình.

6-Thành phần yếu tố Giá trị Xã HộiAnh/chị quan tâm như thế nào giá trị xã hội của máy tính bảng? Anh/chị cảm nhận

như thế nào? Vì sao?

Nói về giá trị xã hội, tôi xin đưa ra những ý kiến sau, xin các anh/chị cho biết, anh

chị có hiểu được không? Anh/chị có muốn điều chỉnh, hay thêm bớt gì không? Vì

sao?

1. Anh/chị cảm thấy sành điệu hơn khi là chủ nhân chiếc máy tính bảng.

2. Anh/chị được cải thiện hình ảnh trước bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên, khách hàng

khi sử dụng máy tính bảng.

3. Anh/chị được đánh giá năng động hơn khi sử dụng máy tính bảng trong cuộc

sống.

4.Tóm lại, anh/chị hãnh diện vì có máy tính bảng .

7-Thành phần yếu tố Quyết Định Mua Máy Tính Bảng Của Khách Hàng

Nói về Quyết Định Mua Máy Tính Bảng, tôi xin đưa ra những ý kiến sau, xin các

anh/chị cho biết, anh/chị có hiểu được không? Anh/chị có muốn điều chỉnh, hay

thêm bớt gì không? Vì sao?

1. Anh/chị quyết định mua máy tính bảng vì nó đáp ứng nhu cầu của anh/chị.

2. Anh/chị quyết định mua máy tính bảng vì nó phù hợp với khả năng của anh/chị.

3. Anh/chị quyết định mua máy tính bảng vì nó đáng giá đồng tiền của anh/chị bỏ

ra.

4. Anh/chị quyết định mua máy tính bảng vì nó đem lại sự an tâm cho anh/chị.

Trong các yếu tố trên đây, anh chị cho rằng yếu tố nào quan trọng nhất, nhì, ba? Vì

sao?

Chân thành cảm ơn các anh chị đã dành thời gian tham gia và cung cấp cho chúng

tôi những thông tin quý báu này!PHỤ LỤC 4: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN SƠ BỘ

Chào các bạn! Chúng tôi là nhóm học viên cao học trường Đại học Kinh Tế

TPHCM.

Hiện chúng tôi đang thực hiện một nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến

quyết định mua máy tính bảng.

Mục đích của khảo sát này nhằm phục vụ cho nghiên cứu khoa học, không có

mục đích kinh doanh. Mong các bạn dành chút ít thời gian để trả lời một số câu hỏi

sau đây. Cũng xin lưu ý với các bạn là không có trả lời nào là đúng hay sai cả. Tất

cả các quan điểm của các bạn đều có ý nghĩa cho nghiên cứu của tôi. Chúng tôi rất

mong nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn. Xin chân thành cảm ơn!

Mở đầu xin Anh/Chị vui lòng cho biết:

- Anh (chị) có là người quyết định chính trong việc mua máy tính bảng cho mình

hoặc gia đình mình?

- Có=> Tiếp tụcKhông =>NgưngAnh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý của mình trong các phát biểu sau đây về

các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua máy tính bảng của Anh/Chị:

(Đánh dấu X vào câu trả lời phù hợp):

Hoàn toàn phản đối

1

STT

biến1HA12HA23HA3Phản đối

2Trung dung

3Đồng ýHoàn toàn đồng ý4Các phát biểu

Giá Trị Hình Ảnh

Máy tính bảng anh/chị mua có thương hiệu nổi

1

tiếng.

Máy tính bảng anh/chị mua tại nhà phân phối

1

uy tín.

Máy tính bảng anh/chị mua được quảng cáo

1

nhiều trên các phương tiện truyền thông.5

Mức độ đồng ý2345234523454HA45HA56HA67CL18CL29CL310CL411CL512CL613CL714CL815TG116TG217TG318TG419NS120NS221NS322NS4Máy tính bảng anh/ chị mua có các chương

trình khuyến mãi hấp dẫn kèm theo.

Máy tính bảng anh/chị mua có chế độ bảo

hành tốt.

Nhà phân phối máy tính bảng có cửa hàng

được bố trí tại vị trí thuận tiện để anh chị tham

quan.

Giá Trị Chất Lượng

Máy tính bảng anh/chị mua có dung lượng pin

cao.

Máy tính bảng anh/chị mua có trọng lượng

nhẹ.

Máy tính bảng anh/chị mua có màn hình cảm

ứng nhạy.

Máy tính bảng anh/chị mua có độ bền cao.

Máy tính bảng anh/chị mua có hệ điều hành

ổn định.

Máy tính bảng anh/chị mua có hỗ trợ kết nối

tốt.

Máy tính bảng anh/chị mua chụp hình đẹp.

Tóm lại, máy tính bảng anh/ chị mua có chất

lượng đảm bảo.

Giá Trị Tính Theo Giá Cả

Máy tính bảng anh/chị mua có giá phù hợp với

thu nhập của anh/chị.

Máy tính bảng anh/chị mua có giá cả dễ chấp

nhận hơn giá các nhà phân phối khác.

Máy tính bảng anh/chị mua có giá cả hợp lý so

với cấu hình.

Tóm lại máy tính bảng anh/chị mua có giá cả

hợp lý.

Giá Trị Nhân Sự

Nhân viên phục vụ anh/chị kịp thời khi cần

thiết lúc anh/ chị mua máy tính bảng.

Nhân viên lịch sự, thân thiện với anh/chị khi

xem máy tính bảng.

Nhân viên luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ anh/chị

khi được yêu cầu.

Nhân viên có đủ kiến thức để tư vấn cách sử

dụng cho anh/chị.

Giá Trị Cảm xúc12345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×