Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ HÀM Ý

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ HÀM Ý

Tải bản đầy đủ - 119trang

59Giả thuyết H2: Giá trị chất lượng có tác động cùng chiều đến quyết định mua máy

tính bảng của khách hàng được chấp nhận.

Giả thuyết H3: Giá trị tính theo giá cả có tác động cùng chiều đến quyết định mua

máy tính bảng của khách hàng được chấp nhận.

Giả thuyết H4: Giá trị nhân sự có tác động cùng chiều đến quyết định mua máy tính

bảng của khách hàng bị bác bỏ.

Giả thuyết H5: Giá trị cảm xúc có tác động cùng chiều đến quyết định mua máy tính

bảng của khách hàng được chấp nhận.

Giả thuyết H6: Giá trị xã hội có tác động cùng chiều đến quyết định mua máy tính

bảng của khách hàng được chấp nhận.

Tác giả cũng tiến hành xem xét sự ảnh hưởng các biến định tính đến quyết định

mua máy tính bảng. Qua quá trình phân tích và kiểm định T-test, Anova, kết quả chỉ

ra như sau:

Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về quyết định mua máy tính bảng

giữa 2 giới tính của mẫu nghiên cứu.

Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về quyết định mua máy tính bảng

giữa các nhóm có thu nhập, trình độ học vấn, độ tuổi của mẫu nghiên cứu.

5.1.2 Một số hàm ý cho các nhà quản lý

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số hàm ý nhằm giúp cho

các nhà quản lý của các công ty sản xuất, kinh doanh máy tính bảng thu hút khách

hàng và gia tăng quyết định mua sắm của họ.

Thứ nhất, kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất ảnh

hưởng đến quyết định mua máy tính bảng của khách hàng là giá trị cảm xúc. Điều

đó cho thấy các nhà quản lý cần phải đặc biệt chú trọng đến vấn đề đáp ứng được

mong muốn, kỳ vọng người tiêu dùng về sản phẩm và dịch vụ hậu mãi làm khách

hàng cảm thấy hài lòng. Các nhà kinh doanh máy tính bảng phải hỗ trợ việc cập60nhật các phần mềm nhanh chóng và có các phần mềm độc quyền chỉ dành cho sản

phẩm của mình nhằm tạo ra sự khác biệt. Ngoài ra, khách hàng còn quan tâm được

sở hữu máy tính bảng theo gu thẩm mỹ, thị hiếu riêng. Do đó các nhà marketing cần

nghiên cứu nhiều hơn về thị hiếu của từng phân khúc khách hàng mà mình muốn

hướng tới để sản xuất ra những máy tính bảng đáp ứng được nhu cầu của khách

hàng như sản xuất những máy tính bảng với nhiều kích thước màn hình khác nhau,

trọng lượng khác nhau, màu sắc phù hợp với tâm lý của từng đối tượng khách hàng,

nhằm tạo tâm lý mong muốn được sở hữu sản phẩm.

Thứ hai, một yếu tố quan trọng thứ hai trong mô hình tác động đến quyết định

mua máy tính bảng không kém là giá trị xã hội cho thấy quyết định mua máy tính

bảng của khách hàng còn xuất phát từ sự tự thể hiện bản thân. Do đó, các nhà sản

xuất máy tính bảng cần nâng cao giá trị xã hội cho người sử dụng, sở hữu máy tính

bảng của hãng mình. Việc này có thể thực hiện thông qua các chiến lược quảng cáo

sản phẩm, quảng bá thương hiệu, hay có thể mời các ngôi sao thể thao, ngôi sao ca

nhạc để quảng bá sản phẩm của mình, nhấn mạnh rằng sử dụng sản phẩm của mình

sẽ làm gia tăng giá trị bản thân, người xung quanh sẽ có đánh giá tốt về người sử

dụng như hợp thời trang, thể hiện được phong cách năng động, sành điệu xứng đáng

với vị trí xã hội của khách hàng,...Thông qua các thần tượng, người tiêu dùng sẽ

nhận định giá trị của sản phẩm là sành điệu, là năng động.

Bên cạnh đó, các nhà quản lý có thể tài trợ, hỗ trợ kinh phí trong việc sử dụng

máy tính bảng phục vụ nhu cầu học tập và làm việc tại các trường đại học lớn,

doanh nghiệp lớn có thể giúp nâng cao hình ảnh xã hội của sản phẩm mình và ảnh

hưởng tốt đến tâm lý các khách hàng trong tương lai.

Thứ ba, bên cạnh việc chú trọng nâng cao giá trị cảm xúc, giá trị xã hội, các

các nhà quản lý cũng nên quan tâm đến các chính sách giá cả phù hợp với từng

phân khúc thị trường. Có những dòng máy tính bảng có cấu hình và mức giá hợp lý

để đáp ứng phù hợp với từng phân khúc thị trường. Hoặc có những chính sách hỗ

trợ cho khách hàng khi mua sản phẩm như mua trả góp với lãi suất hợp lý, hay có61các chương trình đổi máy tính bảng mới với máy cũ cộng với một số tiền phù hợp

cho khách hàng.

Thứ tư, Giá trị chất lượng cũng góp phần tác động quyết định mua máy tính

bảng. Do đó, các nhà quản lý cần tạo ra những sản phẩm có cấu hình cao, màn hình

rõ, đẹp, bền… và chính sách bảo hành hợp lý để nâng cao uy tín chất lượng sản

phẩm góp phần gia tăng quyết định mua sắm của khách hàng như:

-Có chính sách hoàn tiền trong vòng 1 tháng sau khi nếu máy tính bảng phát

hiện lỗi do nhà sản xuất.-Có tùy chọn tăng thời hạn bảo hành sản phẩm lên 24 tháng với chi phí hợp

lý.-Hỗ trợ thay thế linh kiện trong máy tính bảng với giá hợp lý khi xuất hiện lỗi

phải thay thế…-Tham gia các chương trình đánh giá, dùng thử sản phẩm tại các trang thông

tin công nghệ để làm nổi bật chất lượng sản phẩm của mình so với các đối

thủ khác

Thứ năm, mức độ ảnh hưởng của giá trị hình ảnh là thấp nhất nhưng các nhàquản lý không nên xem nhẹ giá trị hình ảnh. Các nhà quản lý cần chú trọng việc

trưng bày sản phẩm ở các khung cảnh khoa học, thẩm mỹ hay có những gian hàng

riêng, được thiết kế riêng chỉ dành để trưng bày các sản phẩm của mình. Bên cạnh

đó, việc thường xuyên có các chương trình quảng cáo, khuyến mãi trên các phương

tiện truyền thông, hay tham gia các triển lãm công nghệ sẽ giúp khách hàng quan

tâm hơn đến sản phẩm của mình và gia tăng quyết định mua sắm của khách hàng.

5.2 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

Tuy đã nỗ lực của bản thân cho đề tài rất lớn nhưng nghiên cứu vẫn còn một

số hạn chế nhất định. Từ những hạn chế này cũng vạch ra cho tác giả và các đề tài

khác hướng nghiên cứu tiếp theo để hoàn thiện hơn.

Thứ nhất, do thời gian và chi phí có hạn nên tác giả đã lựa chọn phương pháp lấy

mẫu là thuận tiện với số mẫu thu thập được là N=258 trên có thể nghiên cứu này chỉ

mang tính cục bộ chưa bao quát hết bản chất vấn đề về các yếu tố ảnh hưởng đến62quyết định mua máy tính bảng của khách hàng. Mẫu khảo sát chưa có sự phân bổ

cân đối về độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn nên chưa phản ánh hết thị trường thực

tế trong kiểm định T-test, ANOVA.

Thứ hai, nghiên cứu chỉ được thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh nên chưa phản

ánh đầy đủ và chính xác cho toàn bộ tổng thể các các yếu tố ảnh hưởng đến quyết

định mua máy tính bảng của khách hàng.

Thứ ba, kết quả phân tích hồi qui với R2 hiệu chỉnh bằng 0.551 chứng tỏ mô hình

chỉ giải thích được 55.1% sự thay đổi của biến quyết định mua sắm của khách hàng,

điều này cho thấy còn các thành phần khác tham gia vào tác động đến quyết định

mua máy tính bảng của khách hàng nhưng chưa được đề cập trong mô hình nghiên

cứu. Vì vậy, có thể đây là cơ hội nghiên cứu tiếp theo cho đề tài.

Cuối cùng, nghiên cứu này chỉ đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng Cronbach’s

alpha và phương pháp phân tích nhân tố khám phá, còn mô hình lý thuyết được

kiểm định bằng phương pháp phân tích hồi qui tuyến tính bội . Hiện nay còn có các

phương pháp, công cụ hiện đại khác mà các nghiên cứu sau có thể áp dụng để cho

ra kết quả chính xác hơn.TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên

cứu với SPSS, tập 1- tập 2, NXB Hồng Đức.

2. Nguyễn Hoàng Ánh (2010), Tìm hiểu hành vi tiêu dùng của người Hà Nội

trong tiến trình toàn cầu hóa, Hội thảo khoa học quốc tế kỷ niệm 1000 năm

Thăng Long-Hà Nội phát triển bền vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng,

vì hòa bình, trang 677-687. Đại học Ngoại Thương, tháng 10 năm 2010.

3. Nguyễn Ngọc Duy Hoàng, 2011. Nghiên cứu các yếu tố chính tác động đến

quyết định mua sắm của khách hàng tại hệ thống Co.opmart. Luận văn Thạc

sĩ. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Nguyễn Thị Thùy Miên, 2011. Nghiên cứu hành vi tiêu dùng bàn chải

Colgate extra clean tại thị trường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Luận văn

Thạc sĩ. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Nguyễn Thị Dương Nhật (2012), Nghiên cứu các yếu tố tạo giá trị cảm

nhận, ảnh hưởng của giá trị cảm nhận và sự thỏa mãn đến ý định hành vi

mua sắm của khách hàng đối với các trung tâm thương mại cao cấp tại

Tp.HCM, Luận văn thạc sĩ. ĐHKT Tp.HCM.

6. Nguyễn Đình Thọ và cộng sự (2011), Phương pháp nghiên cứu khoa học

trong kinh doanh, NXB Lao Động Xã Hội.

7. Nguyễn Lưu Như Thụy (2012), Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết

định mua xe gắn máy tay ga của người dân Tp.HCM, Luận văn thạc sĩ.

ĐHKT Tp.HCM.

8. Philip Kotler (2004), Marketing cơ bản, NXB Thống Kê.

9. Philip Kotler (2001), Quản Trị Marketing, NXB Thống Kê.Tiếng Anh

10. Kotler, P. (2003), Marketing Insights from A to Z, John Wiley and Sons

Publisher, New Jersey.

11. James F.Engel, Roger D. Blackwell, Paul W.Miniard (2005), Consumer

Behavior, Thomson South-western.

12. Michael R. Solomon (2006), Consumer Behavior, Prentice Hall.

13. Sheth, J.N, Newman, B. And Gross, B.L, (1991). Why We Buy What

We Buy: a Theory of Consumption values. Journal of Business Research,

Vol. 22, pp159-170.

Website

14. Cổng thông tin điện tử thương mại và đầu tư, 2013. Doanh số bán máy tính

bảng tại Việt Nam tăng 233%.

[ Ngày truy cập: 2

tháng 9 năm 2013].

15. Sài gòn tiếp thị, 2013. Máy tính bảng giá thấp chiếm lĩnh thị trường.

[ Ngày truy cập: 2 tháng 9 năm 2013].Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ HÀM Ý

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×