Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
Phần 2: Tiến trình xây dựng hệ thống mạng

Phần 2: Tiến trình xây dựng hệ thống mạng

Tải bản đầy đủ - 22trang

- 2 phòng máy được thiết kế phục vụ cho việc thực hành tin học cho sinh viên khối

không chuyên gồm 2 môn học: Nhập môn tin học và Tin học văn phòng.

- Các ứng dụng tin học cần có: Hệ điều hành, Microsoft office 2003, phần mềm lập

trình Pascal: Turbo Pascal 7.0, Unikey 3.2.

- Yêu cầu hệ thống : Do chỉ dùng để cho sinh viên thực hành 2 môn học là Tin văn

phòng và Nhập môn tin học nên cấu hình không cần cao.

3. Phân tích và đánh giá

- Mạng máy tính này là LAN Campus Network có băng thông rộng đủ để khai thác các

hiệu quả của ứng dụng. Như vậy, mạng sẽ được xây dựng trên nền tảng công nghệ

truyền dẫn tốc độ cao Ethernet/FastEthernet/GigabitEthernet và hệ thống cáp mạng

xoắn UTP CAT 5.

- Mạng cần có độ ổn định cao và khả năng dự phòng để đảm bảo chất lượng cho việc

truy cập các ứng dụng dữ liệu quan trọng. Như vậy, hệ thống phải có khả năng dự

phòng 1:1 cho các kết nối switch-switch cũng như đảm bảo các chức năng sữa chữa,

cách ly sự cố dễ dàng.

- Hệ thống cáp mạng cần được thiết kế đảm bảo các yêu cầu về kết nối và khả năng dự

phòng cũng như mở rộng lên các công nghệ mới.

- Mạng cần đảm bảo an ninh an toàn cho toàn bộ các thiết bị nội bộ trước các truy cập

trái phép ở mạng ngoài cũng như từ các truy cập gián tiếp có mục đích phá hoại hệ

thống nên cần có tường lửaII. Đề xuất phương án

-Hệ thống sử dụng kiểu mạng hình sao (star topology)- Các máy tính trong một phòng sẽ được kết nối cục bộ với nhau thông qua bộ chuyển

mạch switch. Mỗi phòng gồm 30 máy được kết nối thông qua 2 switch 24 port và 8

port.

- Hệ thống sữ dụng mô hình mạng Client/Server, mỗi phòng có 1 máy chủ và 29 máy

trạm. Nhóm máy trạm được quản lý quyền truy cập các tài nguyên thông qua máy chủ.

- Các thiết bị mạng cần mua:

+ Bộ chuyển mạch: 2 switch 24 cổng, 2 switch 8 cổng

11Hình 2.1. Switch D-Link 24 portHình 2.2. Switch D-Link 8 port12+ 2 máy chủ cấu hình cao Fastest FIMS (FMIS Basic):Hình 2.3. Cấu hình máy chủ+ 58 máy trạm PC Elead Intel A113:Hình 2.4. Máy trạm phục vụ học tậpHình 2.6. Cấu hình máy trạm

13+ Dây mạng: Cáp UTP CAT5 chất lượng caoHình 2.6. Cáp mạng UTP CAT 5+ 2 hộp đầu bấm mạng RJ45: 200 đầu bấmHình 2.7. Đầu bấm dây mạng RJ45- Chọn hệ điều hành:

+ Máy chủ: HĐH Window Advanced Server+ Máy trạm: HĐH Window XP14- Các phần mềm ứng dụng cần thiết cho máy trạm: Turbo Pascal 7.0, Office 2003,

phần mềm antivirus Avira và các phần mềm hỗ trợ khác.

- Tính giá thành:

Thiết bịĐơn giáThành tiềnSwitch 24 port: D-Link 2

DES-1024D/24 port1.100.000 vnđ2.200.000 vnđSwitch 8 port: D-Link 2

DES-1008D/E-8 port290.000 vnđ580.000 vnđMáy chủ29.999.000 vnđ19.998.000 vnđMáy trạm584.699.000 vnđ272.542.000 vnđCáp mạng UTP CAT 5600m5.000 vnđ3.000.000 vnđĐầu nối RJ452 hộp350.000 vnđ700.000 vnđTổng chi phíSố lượng299.020.000 vnđ

Bảng : Chi phí cho dự án thiết kế hệ thống mạng15Phần 3: Kế hoạch thực hiện

I. Phương án thiết kế đường trục chính

2 phòng thực hành 605, 606 nahf A10 thiết kế theo cấu trúc của hình dưới đây:Hình 3.1.Sơ đồ phòng máy 605-A1016Hình 3.2.Sơ đồ phòng máy 606-A10II. Địa chỉ mạng

Hệ thống mạng có dải đại chỉ IP: 131.130.121.18

Dải địa chỉ được chia cho hệ thống 60 máy, tiến hành chia địa chỉ:

Dải địa chỉ thuộc lớp B, được viết dưới dạng nhị phân:

Địa chỉ (Adress): 10000011.10000010.10000011.00001010 ->131.130.121.18

Mặt nạ mạng(Net mask): 11111111.11111111.11111111.11111111-> 255.255.0.0

Địa chỉ mạng: 131.130.0

Cần chia hệ thống thành 6 mạng con (6 subnet),mỗi phòng gồn 3 mạng con( 3

subnet), ta có 6<=2n nên n=3. Vậy ta mượn 3 bit ở phần Host ID để them vào phần

Network ID.

Sau khi mượn 3 bit ở phần Hót ID, ta có Subnet Mask mới là:

Net Mask: 11111111.11111111.11100000.00000000

Network ID: 11111111.11111111.111

Host ID: 00000.00000000

 Địa chỉ ở dạng thập phân: 225.225.224.0

 Địa chỉ mạng lúc này: 131.130.0.0/19

-17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 2: Tiến trình xây dựng hệ thống mạng

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×