Tải bản đầy đủ - 26 (trang)
1 Thiết kế cấu trúc

1 Thiết kế cấu trúc

Tải bản đầy đủ - 26trang

2.1.2 Biểu đồ hoạt động của hệ thống

2.1.2.1 Hoạt động thêm nhân viên

- B1.người trưởng phòng đăng nhập vào hệ thống

- B2:khi đăng nhập thành công form giao diện hiện ra

- B3.nhập thông tin vào form thông tin.

- B4.khi nhập xong hệ thống tiến hành kiểm tra dữ liệu.

- B5.lưu vào cơ sơ dữ liệu.dang nhapchinh xac

yeu cau

nhap tty/c nhap

lainhap ttsai

kiem trakt csdlluu vao

csdl2.1.2.2 Hoạt động xóa thông tin nhân viên

- B1: Đăng nhập vào hệ thống

- B2: Hiện giao diện chương trình người sử dụng yêu cầu xóa thông tin.

- B3: Truy vấn đến thông tin cần xóa.

- B4: Hệ thống sẽ kiểm tra tính chính xác của thông tin cần xóa (sai nhập lại).

- B5: Hiển thị thông tin cần xóa.

- B6: Xóa (hệ thống báo thành công).dang nhap

chinh xacyeu cau xoa

thong tinnhap thong

tin can xoa

[ ktra csdl]

[sai]bao loi[dung]

hien thi tt

can xoaxoabao thanh

cong2.1.2.3 Hoạt động sửa thông tinnhân viên

- B1.đăng nhập vào hệ thông

- B2.hiện giao diện chương trình người sử dụng yêu cầu sửa thông tin

- B3.truy vấn đến thông tin cần sửa.

- B4.hệ thống sẽ kiểm tra tính chính xác của thông tin cần sửa (sai nhập lại).

- B5.hiển thị thông tin cần sửa.

- B6. sửa(hệ thống báo thành công)dang nhapy/c sua ttchon thong

tin can suachinh xackiem traktcsdl[sai]bao loi[dung]

hien thi tt

can suasua2.1.2.4 Hoạt động tìm kiếm thông tinnhân viên

-B1: Hiện giao diện chương trình người sử dụng yêu cầu xem thông tin.

B2: Truy vấn đến thông tin cần xem.

B3: Hệ thống sẽ kiểm tra tính chính xác của thông tin cần xem (sai nhập lại).

B4: Hiển thị thông tin cần xem.2.1.2.5 Biểu đồ lớp lĩnh vực chi tiết2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệuÁnh xạ sang bảng

Mã NVHọ Tênnchar(10 nchar(50

)

)

No null

nullGiới

Tính

nchar(10

)

nullNgày

Sinh

nchar(10

)

nullQuê

Vị trí

Quán

nchar(20 nchar(20

)

)

null

nullSDTSô ngày đi

làm

nchar nchar(10)

(20)

null

null2.3 Tiền lương trong công tyTrong đó :

Lương cơ bản =3750000+3750000*7%

Lương tăng ca :

Ngày thường :

Lương tăng ca = số ngày * 150%*

Ngày chủ nhật :

Lương tăng ca = số ngày * 200%*

Ngày lễ, tết :

Lương tăng ca = số ngày * 300%*

Phụ cấp chức vụ :

Chức vụ

MứcGiám đốc

3000000Phó giám đốc

2000000Tp nhân sự

1000000Tp kinh doanh

1500000Phụ cấp lao động :

Chức vụ

Giám đốc

Phó giám đốc

Trưởng phòng

nhân sự

Trưởng phòng kinh

doanh

Nhân viênĂn trưa

1500000

1300000

1000000Phụ cấp

Điện thoại

1000000

800000

600000Xăng xe

600000

500000

400000100000010000006000001000000300000300000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Thiết kế cấu trúc

Tải bản đầy đủ ngay(26 tr)

×