Tải bản đầy đủ - 189 (trang)
VIII.     HIỆU CHỈNH THUỘC TÍNH KHỐI

VIII.     HIỆU CHỈNH THUỘC TÍNH KHỐI

Tải bản đầy đủ - 189trang

lệnh cơ bản: Ddatte và Attedit1. Lệnh Ddatte

Lệnh Ddatte chỉ cho phép hiệu chỉnh giá trị thuộc tính đối với Block hiện

hành, thực hiện lệnh bằng cách:

¨Ðánh trực tiếp vào dòng Command¨Trên thanh công cụ Attibute¨Trên Menu chính: Ddatte (

: click vào biểu tượngĠ

: Modify\Object\Attribute\Single...Sau khi khởi động lệnh, AutoCAD đưa ra dòng sau:

Select Block: chọn Block cần hiệu chỉnh (2. Lệnh Attedit

Lệnh Attedit cho phép hiệu chỉnh tất cả các tính chất của thuộc tính một cách

độc lập với định nghĩa thuộc tính, thực hiện lệnh bằng cách:

¨Ðánh trực tiếp vào dòng Command¨Trên thanh công cụ Attibute¨Trên Menu chính

Command: Attedit 

Edit attributes one at a time? : : Attedit (

: click vào biểu tượngĠ

: Modify\Object\Attribute\GlobalBlock name specification <*>:Attribute tag specification <*>:Attribute value specification <*>:Select Attributes: chỉ định những thuộc tính3. Lệnh Attredef

Lệnh Attedef sử dụng khi cần định nghĩa lại 1 khối và hiệu chỉnh lại thuộc

tính của khối, thực hiện lệnh bằng cách:

¨Ðánh trực tiếp vào dòng Command¨Trên thanh công cụ Attibute: Attredef (

: click vào biểu tượngĠCommand: Attredef 

Name of Block you wish to redefine: nhập tên Block muốn định nghĩa lại

Select Object for new block...

Select Object: chọn đối tượng để tạo Block mớiInsert base point of new block: định điểm chèn cho Block mớiCHƯƠNG X.

BỐ TRÍ BẢN VẼ & IN ẤNI.ÐỘ PHÂN GIẢI MÀN HÌNH (VIEWRES)II.LỆNH TẦM NHÌN (VIEW)III.AERIAL VIEWIV.KHÔNG GIAN MÔ HÌNH (Model Space)V.KHÔNG GIAN GIẤY VẼ (Paper Space)VI.SỬ DỤNG KHÔNG GIAN GIẤY VẼ & KHÔNG GIAN MÔ HÌNHVII.IN BẢN VẼ (Plotting Drawing)1.Tùy chọn Device and Default Selection...2.Tùy chọn Pen Assignment...3.Additional Parameters4.Miền Paper Size and Orientation5.Tùy chọn Rotation and Origin...6.Tùy chọn Plotted MM và Drawing Units7.Tùy chọn PreviewCHƯƠNG X.BỐ TRÍ BẢN VẼ & IN ẤNI.ÐỘ PHÂN GIẢI MÀN HÌNH (VIEWRES)

Biến hệ thống Viewres điều khiển độ phân giải màn hình khi xem bản vẽ, gọilệnh bằng cách đánh trực tiếp vào dòng Command chữ Viewres

Command: Viewres 

Do you want fast zooms?

Enter circle zoom percent (1-20000) <100>: 20000 II.LỆNH TẦM NHÌN (VIEW)Trong các bản vẽ lớn, để tăng tốc độ xem một phần

nào đó trong bản vẽ, ta nên lưu lại phần đó và lệnh

View của AutoCAD sẽ giúp ta thực hiện điều này.

Thực hiện lệnh bằng cách:

Từ dòng Command: View (

Sau khi đánh xong, AutoCAD sẽ đưa ra những tùy

chọn sau:

?/Delete/Restore/Save/Window:

trong đó:

*?: liệt kê tất cả các tầm nhìn đã lưu trữ*Delete: xóa tầm nhìn không cần thiết*Restore

xem*: đưa tầm nhìn nào đó thành tầm nhìn hiện hành (khi muốn

lại hay làm việc lại ở ngay tầm nhìn đó)Save: lưu trữ tầm nhìn, khi gọi lệnh này AutoCAD sẽ đưa ra tiếp yêu cầuView name to save: đặt tên tầm nhìn

*Window: tạo cửa sổ lưu trữ tầm nhìn theo 2 góc. Khi gọi lệnh này, AutoCAD sẽmở ra tiếp các dòng lệnh sau:

oView name to save: aa

Ðặt tên tầm nhìn (giả sử aa) rồi nhấn (oFirst corner: Other corner: xác định góc thứ nhất và góc thứ hai

Cách khác: ta có thể đánh vào dòng lệnh Ddview hoặc từ thanh menu

chọn View\Name Views... để hiển thị hộp thoại của lệnh View, các tùy chọn

cũng tương tự như khi ta gọi lệnh View (hình 10.1).

III.AERIAL VIEWMột lệnh tầm nhìn khác cũng khá hữu dụng của AutoCAD, đó là

lệnh Aerial View. Thực hiện lệnh này bằng các cách sau:

*Gõ trực tiếp từ dòng Command: ddviewer (*Click vào biểu tượngĠ*Từ thanh Menu chọn View\Aerial View

AutoCAD sẽ mở ra hộp thoại như hình 10.2.IV.KHÔNG GIAN MÔ HÌNH (Model Space)Trong AutoCAD có 2 không gian làm việc là không gian mô hình (Model Space)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VIII.     HIỆU CHỈNH THUỘC TÍNH KHỐI

Tải bản đầy đủ ngay(189 tr)

×