Tải bản đầy đủ - 189 (trang)
     Hiệu chỉnh đa tuyến_Lệnh Mledit

     Hiệu chỉnh đa tuyến_Lệnh Mledit

Tải bản đầy đủ - 189trang

(ô 2-1), Merged Cross (ô 3-1)

Closed Cross: Mline chọn đầu tiên sẽ đóng lại và trim tại những giao điểmvới Mline thứ hai

Open Cross: tách tất cả những phần tử của Mline chọn đầu tiênkhi Mline thứ hai được chọn, nhưng chỉ có hai phần tử phía ngoài cùng của Mline

thứ hai mới bị cắt

Merged Cross : tách những phần tử phía ngoài và giữ nguyên phần

tử trung tâm của mỗi Mline tại chỗ giao nhau, thứ tự chọn Mline không ảnh hưởng3.2. Tee (ngã ba)

Tạo ngã ba giữa hai Mline, Trim hay Extend của Mline chọn đầu tiên, giống

như Cross với 3 hình thức Closed Tee (ô 1-2), Open Tee (ô 2-2), Merged Tee (ô 32)3.3. Corner (góc)

Thay đổi những đỉnh của 1 hay 2 Mline bao gồm Joint (ô 1-3), Delete (ô 23), Add (ô 3-3)

Corner Joint: tạo góc giữa hai Mline, vị trí điểm chọn trên Mline đầu tiênsẽ quyết định phần giữ lại của Mline

Add VertexDelete Vertex

3.4. Cut (cắt): thêm đỉnh tại điểm chọn của Mline

: bỏ bớt đỉnh của Mline tại điểm chọnLoại này dùng để cắt bỏ hay nối lại 1 đoạn Mline hay 1 vài phần tử trong

Mline, bao gồm Cut Single (ô 1-4: cắt 1 phần tử trong Mline), Cut All (ô 2-4: cắt tất

cả các phần tử trong Mline), Weld All (ô 3-4: nối lại những Mline bị cắt)XI.ELLIPSELệnh Ellipse dùng để vẽ đường Elip, truy xuất lệnh bằng cách:

Trên thanh công cụ Draw: click vào biểu tượngĠÐánh trực tiếp vào dòng CommandTrên Menu chính: chọn Draw\EllipseTrên Menu màn hình: chọn Draw 1\Ellipse: Ellipse ( hay El (Tùy thuộc vào biến PELLIPSE, đường Elip có thể là:

PELLIPSE = 1: đường Elip là 1 đa tuyến, đa tuyến này là tập hợp các cungtròn, ta có thể sử dụng lệnh Pedit để hiệu chỉnh

PELLIPSE = 0: đường Elip là đường Spline, đây là 1 đường cong NURBS(xem lệnh Spline) và ta không thể Explode nó được

Nếu biến PELLIPSE = 0, ta có 3 phương pháp tạo Elip:

1.Nhập tọa độ một trục và khoảng cách nửa trục thứ hai2.Nhập tâm, điểm cuối một trục và khoảng cách nửa trục thứ hai3.Tạo một cung Elip1.Tọa độ một trục và khoảng cách nửa trục còn lạiCommand: Ellipse 

Arc/ Center/ : nhập tọa độ điểm thứ nhất của trục thứ nhất

Axis endpoint 2: nhập tọa độ điểm thứ hai của trục thứ nhất

/Rotation: chọn điểm thứ ba làm khoảng cách nửa trục còn lại

hay có thể nhập khoảng cách trực tiếp (hình 6.13a). Tùy chọn Rotation dùng để xác

định nửa khoảng cách trục còn lại theo góc. Nếu chọn R, AutoCAD sẽ đưa tiếp

dòng nhắcRotation about major axis: nhập góc so với trục thứ nhất (xem hình 6.13b)

2.Tâm và các trụcCommand: Ellipse 

Arc/ Center/ : chọn C (

Center of Ellipse: chọn điểm làm tâm của Ellipse

Axis endpoint: chọn điểm xác định trục thứ nhất/ Rotation: chọn điểm thứ hai để xác định trục thứ hai. Tùy

chọn R tương tự như mục XI.1.3.Vẽ cung Elip

Tùy chọn Arc trong lệnh Ellipse cho phép ta vẽ cung Elippse. Cung Ellipsesẽ được vẽ ngược chiều kim đồng hồ tương tự lệnh Arc. Ðầu tiên, ta định dạng

Ellipse, sau đó định điểm đầu và điểm cuối của cung.

Command: Ellipse 

Arc/ Center/ : A 

/ Center: chọn điểm đầu của trục thứ nhất (hình 6.14a)

Axis endpoint 2: chọn điểm thứ hai của trục thứ nhất (hình 6.14b)

/ Rotation: khoảng cách nửa trục thứ hai

Parameter/ : chọn điểm hay nhập giá trị gócParameter/ Included/ : chọn điểm 2 hay nhập giá trị gócTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

     Hiệu chỉnh đa tuyến_Lệnh Mledit

Tải bản đầy đủ ngay(189 tr)

×