Tải bản đầy đủ - 189 (trang)
VI.       CHẾ ÐỘ TRUY BẮT ÐỐI TƯỢNG

VI.       CHẾ ÐỘ TRUY BẮT ÐỐI TƯỢNG

Tải bản đầy đủ - 189trang

+End point :Truy bắt những điểm cuối của đối tượng như điểm đầu và điểm

cuối của đoạn thẳng, của cung tròn ...+Mid point+Intersection: truy bắt những điểm giữa của đoạn thẳng, của cung tròn ...

: truy bắt giao điểm của các đối tượng, giao điểm nàythật hay ảo(nếu nối dài chúng sẽ giao nhau)

+Apparent intersection: truy bắt những giao điểm trong không gian 3D,giao điểm có thể là thực hay ảo

+Center: truy bắt những điểm tâm của đường tròn, cung tròn, hìnhkhuyên (Donut)…

+Quadrant: truy bắt các điểm một phần tư củacung tròn, đường tròn, hình vành khuyên.

+Tangent: truy bắt điểm tiếp xúc với cungtròn, đường tròn

+Perpendicular: truy bắt giao điểm của cácđối tượng

+Insertion: truy bắt điểm chèn của Text vàBlock

+Node: truy bắt tâm của một điểm+Nearest: truy bắt một điểm gầngiao điểm của hai sợi tóc nhất

Có 2 chế độ truy bắt đối tượng: loại tạm thời và loại thường trực1.Truy bắt điểm tạm thờiLoại này mỗi lần khởi động chỉ truy bắt được 1 điểm. Ðể kích động ta có thể

thực hiện một trong những cách sau:

+Trên thanh Object Snap : click vào biểu tượng+Trên dòng Command+Nhấn Shift và ấn nút phải mouse, Object Snap Mode đưa lên màn hình như hình: đánh 3 ký tự đầu (như Mid, End ...)3.2, chọn loại truy bắt đối tượng.2.Truy bắt điểm thường trựcKhi cần truy bắt vị trí điểm của các đối tượng một cách thường xuyên, ta nên

sử dụng truy bắt điểm thường trực, vì khởi động lệnh chỉ một lần.Ta chọn các cách khởi động sau:

*Trên dòng Command: Ddosnap (*Trên Menu chính: Tools\ Object Snap Settings...*Trên thanh trạng thái: nếu chưa gán chế độ truy bắt điểm thường trực) thí cóthể nhắp đúp chuột vào ô OSNAP

Sau khi khởi động AutoCAD đưa ra trang Running Osnap trong hộp hội

thoại Osnap Settings ta chọn loại truy bắt và click OK

Trang Running Osnap (hình 3.3)

Dùng để gán chế độ truy bắt thường trực và điều chỉnh kích thước Aperture

size (hộp bao quanh giao điểm hai sợi tóc khi ta rê hai sợi tóc đến gần đối tượng)

Chú ý: chọn ClearAll để thoát chế độ truy bắt thường trực.

Trang AutoSnap(TM) (hình 3.4)

Trong đó:

+Marker: ký hiệu loại vị trí truy bắt+Magnet: kéo và giữ marker tới điểm cần truy bắt+Snaptip: khung mô tả tên của vị trí truy bắt+Display aperture box+Marker size: mở hoặc tắt aperture box

: kích thước ô markerVII.GIỚI THIỆU MỘT SỐ LỆNH ÐIỀU KHIỂN MÀN HÌNH

Ðể giúp ta thực hiện các bài tập trong chương này dễ dàng, chúng ta khảo sát

một cách khái quát hai lệnh cơ bản điều khiển màn hình: Zoom và Pan1. ZoomZoom là lệnh phóng to hay thu nhỏ các đối tượng, nó là loại lệnh

Transparent có thể khởi động bất cứ lúc nào ta muốn bằng các cách sau:

*Trên thanh Standard: click vào biểu tượng Zoom*Trên dòng Command: Zoom hay Z ( (Nếu ta đang ở dòng lệnh nàocủa AutoCAD thì ta dùng Transparent Zoom hay Z)*Trên Menu chính: View\ Zoom\Sau khi khởi động lệnh, AutoCAD yêu cầu xác định một số tùy chọn như dưới đây:

Command: Zoom 

All/Center/Dynamic/Extents/Left/Previous/Vmax/Window/:

Ta nhập chữ cái đầu tiên để lựa chọn loại Zoom

Trong đó:

+Realtime : cursor sẽ có dạng như biểu tượng, nhấn phím trái chuột và kéo biểutượng này đi lên thì ta phóng to, kéo xuống thì ta thu nhỏ hình ảnh bản vẽ

+All: thu toàn bộ các đối tượng đã vẽ(kể cả các đối tượng nằm ngoài phạm vi

miền vẽ) và tạo lại màn hình.+Center: phóng to màn hình với một tâm điểm với chiều cao cửa sổ (khi nhập C)*Center point:chọn tâm khung cửa sổ*Magnification or height <> : nhập giá trị chiều cao khung cửa sổ hoặc chọn 2

điểm để xác định chiều cao. Nếu sau giá trị ta nhập X, ví dụ 2X thì hình ảnh sẽ

phóng to lên 2 lần+Dynamic :hiện lên màn hình hình ảnh trong khung cửa sổ mà ta có thể thay đổi vị trí

và kích thước. Ðầu tiên, khi thực hiện lựa chọn này sẽ xuất hiện khung nhìn chữ

nhật có dấu X ở giữa (cho phép ta di chuyển vị trí của khung cửa sổ). Muốn chuyển

sang chế độ thay đổi độ lớn khung cửa sổ (hoặc ngược lại) ta nhấn phím trái chuột,

khi đó sẽ xuất hiện hình mũi tên ngay cạnh phải của khung. Tiếp tục di chuyển vịTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI.       CHẾ ÐỘ TRUY BẮT ÐỐI TƯỢNG

Tải bản đầy đủ ngay(189 tr)

×