Tải bản đầy đủ - 189 (trang)
IV.       ARC (VẼ CUNG TRÒN)

IV.       ARC (VẼ CUNG TRÒN)

Tải bản đầy đủ - 189trang

End point:định điểm cuối của ArcChú ý: Với hình thức này ta có thể vẽ theo chiều kim đồng hồ hay ngược lại2.Vẽ Arc với điểm đầu, tâm và điểmcuốiTruy xuất: click vào biểu tượng Ġ

_arc Center/:định điểm đầu của ArcCenter/End/: _c Center:định tọa độ tâm của ArcAngle/Length of chord/:3.định điểm cuối của ArcVẽ Arc với điểm đầu, tâm và gócchắn cungTrong Arc góc được định nghĩa là góc có đỉnh là tâm của cung chắn bởi điểm

đầu và điểm cuối cùng, nếu góc có giá trị dương AutoCAD sẽ vẽ theo chiều ngược

kim đồng hồ và ngược lại.

Truy xuất: click vào biểu tượng Ġ

_arc Center/:

Center/End/: _c Center:định điểm đầu của Arc

định tọa độ tâm của Arc4.Angle/Length of chord/: _achọn AngleIncluded angle:định góc chắn cungVẽ Arc với điểm đầu, tâm và dâycungDây cung (Length) là đoạn thẳng nối với điểm đầu và điểm cuối của

cung, AutoCAD sẽ vẽ theo chiều ngược kim đồng hồ, nếu chiều dài dây cung là

dương (từ điểm đầu tới điểm cuối) và ngược lại, trường hợp này cho cung có chiều

dài ngắn nhất.

Truy xuất: click vào biểu tượng Ġ

_arc Center/:định điểm đầu của ArcCenter/End/: _c Center:định tọa độ tâm của ArcAngle/Length of chord/: _l Length of chord:

chọn chiều dài dây cung5.Vẽ Arc với điểm đầu, điểm cuối vàgóc chắnNhư những trường hợp khác, nếu góc chắn dương AutoCAD sẽ vẽ theo

ngược chiều kim đồng hồ và ngược lại.Truy xuất: click vào biểu tượng Ġ

_arc Center/:định điểm đầu của ArcCenter/End/: _e

End point:định điểm cuối của ArcAngle/Direction/Radius/
: _a Included angle:định gócchắn6.Vẽ Arc với điểm đầu, điểm cuối và hướng quay so vớivới điểm đầuTrong hình thức này Direction chỉ hướng của tiếp tuyến với điểm đầu, góc

quay tính bằng đơn vị Default và so với đường thẳng nằm ngang đi qua điểm đầu

của Arc.

Truy xuất: click vào biểu tượng Ġ

_arc Center/:định điểm đầu của ArcCenter/End/:_e(dòng này AutoCAD không yeâucầu nhập)

End point:định điểm cuối của ArcAngle/Direction/Radius/
: _d Direction from start point:

nhập vào hướng (E, W, N, S) hoặc góc7.Vẽ Arc với điểm đầu, điểm cuối và bán kínhTruy xuất: click vào biểu tượngĠ

_arc Center/:định điểm đầu của ArcCenter/End/: _e

End point:định điểm cuối của ArcAngle/Direction/Radius/
: _r Radius:8.định bán kínhVẽ Arc với tâm, điểm đầu, và điểm cuốiTruy xuất: click vào biểu tượng Ġ

_arc Center/: _c Center:định tọa độ tâmStart point:định điểm đầu của ArcAngle/Length of chord/:9.Vẽ Arc với tâm, điểm đầu, và góc chắnđịnh tọa độ điểm cuốiTruy xuất: click vào biểu tượngĠ

_arc Center/: _c Center:

Start point:định tọa độ tâm

định điểm đầu của ArcAngle/Length of chord/: -a included angle:định góc chắn cung10. Vẽ Arc với điểm đầu, tâm và chiều dài dây cungTruy xuất: click vào biểu tượngĠ

arc Center/:

Center/End/: _c Center:định điểm đầu của Arc

định tọa độ tâmAngle/Length of chord/: _l Length of chord:

định chiều dài dây cung11. Vẽ những cung liên tụcHình thức này giúp ta vẽ những cung nối tiếp liên tục, điểm cuối của cung trước đó

là điểm đầu của cung kế tiếp

Truy xuất: click vào biểu tượngĠ_arc Center/: điểm bắt đầu này sẽ là Lastpoint của AutoCAD

End point:chọn điểm cuốiV. POLYGON (VẼ ÐA GIÁC ÐỀU)

Polygon là một đa giác đều có thể nội hay ngoại tiếp với đường tròn

cùng tâm, AutoCAD có thể tạo một Polygon (min: 3 cạnh và max: 1024 cạnh),

kích động lệnh Polygon chọn một trong các cách sau:

*Trên thanh Draw: click vào biểu tượngĠ*Trên dòng Command: Polygon (*Trên Menu chính: Draw\ Polygon*Trên Menu màn hình: Draw 1\PolygonAutoCAD dùng đường tròn ảo làm chuẩn để vẽ Polygon, trong trường hợp

này các đỉnh Polygon nằm trên đường tròn.

AutoCAD cung cấp cho chúng ta 3 hình thức xác định Polygon: nội

tiếp (Inscribed in Circle), ngoại tiếp (Circumscribe about Circle) và xác định

cạnh Polygon bằng 2 điểm (Edge).1.Polygon nội tiếp với đường tròn (Inscribed in Circle)Command: Polygon 

Number of Sides <4>:định số cạnh của đa giácEdge/
:định tọa độ tâm Polygon (tâm đườngtròn)

Inscribed in Circle/Circumcribed about Circle (I/C):chọn I (định nộitiếp)

Radius of Circle:2.định bán kính đường tròn ảoPolygon ngoại tiếp với đường tròn(Circumscribedabout Circle)Khi khởi động lệnh này AutoCAD sẽ yêu cầu một số tùy chọn sau:

Command: Polygon 

Number of sides <4>:định số cạnh của đa giácEdge/
: định tọa độ tâm polygon (tâm đường tròn)

Inscribed in Circle/Circumcribed about Circle (I/C): chọn C (định ngoại

tiếp)

Radius of Circle:3.định bán kính đường tròn ảoÐịnh polygon với cạnh được xác định bởi hai điểmKhi cần vẽ một polygon có đỉnh trùng với 1 hay 2 điểm nào đó, ta dùng tùy

chọn Edge (cạnh), như với đây:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV.       ARC (VẼ CUNG TRÒN)

Tải bản đầy đủ ngay(189 tr)

×