Tải bản đầy đủ - 189 (trang)
3P/2P/TTR/<Center point>:                         xác định tọa độ tâm

3P/2P/TTR/<Center point>:                         xác định tọa độ tâm

Tải bản đầy đủ - 189trang

3P/2P/TTR/
: _2P5.First point on diameter:xác định điểm thứ nhất trên đường kínhSecond point on diameter:xác định điểm thứ hai trên đường kínhÐường tròn tiếp xúc hai đối tượngvà bán kínhĠ3P/2P/TTR/
: TTR

Enter Tangent spec:chọn đối tượng thứ nhất (Line,Arc, Circle..)

Enter second Tangent spec:chọn đối tượng thứ haiRadius :xác định bán kính đường trònChú ý:

Nếu ta muốn tâm đường tròn tại điểm Lastpoint của AutoCAD, dùng @ như

là tọa độ tâm.

Thí dụ:

Command: Line 

From point: 2.2

To point: 4.4

To point: kết thúc lệnh LineCommand: Circle 

3P/2P/TTR/
: @ tọa độ tâm đường tròn tại (4.4)IV.ARC (VẼ CUNG TRÒN)

AutoCAD cung cấp cho chúng ta 11 hình thức để vẽ cung tròn, tùy theoyêu cầu bản vẽ ta có thể sử dụng một trong các phương pháp sau:

+Trên thanh Draw: click vào một trong các biểu tượng của Arc+Trên dòng Command: Arc hay A (+Trên Menu chính: Draw\ Arc\+Trên Menu màn hình: Draw 1\ Arc\Khi Arc được khởi động, AutoCAD yêu cầu ta xác định hình thức vẽ cung

tròn, click vào biểu tượng hay trên Menu màn hình sẽ giải quyết nhanh cho ta (nếu

ta dùng lệânh).

1.Arc qua 3 điểmTruy xuất: click vào biểu tượng Ġ

_arc Center/:định điểm đầu của ArcCenter/End/:định điểm 2 của ArcEnd point:định điểm cuối của ArcChú ý: Với hình thức này ta có thể vẽ theo chiều kim đồng hồ hay ngược lại2.Vẽ Arc với điểm đầu, tâm và điểmcuốiTruy xuất: click vào biểu tượng Ġ

_arc Center/:định điểm đầu của ArcCenter/End/: _c Center:định tọa độ tâm của ArcAngle/Length of chord/:3.định điểm cuối của ArcVẽ Arc với điểm đầu, tâm và gócchắn cungTrong Arc góc được định nghĩa là góc có đỉnh là tâm của cung chắn bởi điểm

đầu và điểm cuối cùng, nếu góc có giá trị dương AutoCAD sẽ vẽ theo chiều ngược

kim đồng hồ và ngược lại.

Truy xuất: click vào biểu tượng Ġ

_arc Center/:

Center/End/: _c Center:định điểm đầu của Arc

định tọa độ tâm của Arc4.Angle/Length of chord/: _achọn AngleIncluded angle:định góc chắn cungVẽ Arc với điểm đầu, tâm và dâycungDây cung (Length) là đoạn thẳng nối với điểm đầu và điểm cuối của

cung, AutoCAD sẽ vẽ theo chiều ngược kim đồng hồ, nếu chiều dài dây cung là

dương (từ điểm đầu tới điểm cuối) và ngược lại, trường hợp này cho cung có chiều

dài ngắn nhất.

Truy xuất: click vào biểu tượng Ġ

_arc Center/:định điểm đầu của ArcCenter/End/: _c Center:định tọa độ tâm của ArcAngle/Length of chord/: _l Length of chord:

chọn chiều dài dây cung5.Vẽ Arc với điểm đầu, điểm cuối vàgóc chắnNhư những trường hợp khác, nếu góc chắn dương AutoCAD sẽ vẽ theo

ngược chiều kim đồng hồ và ngược lại.Truy xuất: click vào biểu tượng Ġ

_arc Center/:định điểm đầu của ArcCenter/End/: _e

End point:định điểm cuối của ArcAngle/Direction/Radius/
: _a Included angle:định gócchắn6.Vẽ Arc với điểm đầu, điểm cuối và hướng quay so vớivới điểm đầuTrong hình thức này Direction chỉ hướng của tiếp tuyến với điểm đầu, góc

quay tính bằng đơn vị Default và so với đường thẳng nằm ngang đi qua điểm đầu

của Arc.

Truy xuất: click vào biểu tượng Ġ

_arc Center/:định điểm đầu của ArcCenter/End/:_e(dòng này AutoCAD không yeâucầu nhập)

End point:định điểm cuối của ArcAngle/Direction/Radius/
: _d Direction from start point:

nhập vào hướng (E, W, N, S) hoặc góc7.Vẽ Arc với điểm đầu, điểm cuối và bán kínhTruy xuất: click vào biểu tượngĠ

_arc Center/:định điểm đầu của ArcCenter/End/: _e

End point:định điểm cuối của ArcAngle/Direction/Radius/
: _r Radius:8.định bán kínhVẽ Arc với tâm, điểm đầu, và điểm cuốiTruy xuất: click vào biểu tượng Ġ

_arc Center/: _c Center:định tọa độ tâmStart point:định điểm đầu của ArcAngle/Length of chord/:9.Vẽ Arc với tâm, điểm đầu, và góc chắnđịnh tọa độ điểm cuốiTruy xuất: click vào biểu tượngĠ

_arc Center/: _c Center:

Start point:định tọa độ tâm

định điểm đầu của ArcAngle/Length of chord/: -a included angle:định góc chắn cung10. Vẽ Arc với điểm đầu, tâm và chiều dài dây cungTruy xuất: click vào biểu tượngĠ

arc Center/:

Center/End/: _c Center:định điểm đầu của Arc

định tọa độ tâmAngle/Length of chord/: _l Length of chord:

định chiều dài dây cung11. Vẽ những cung liên tụcHình thức này giúp ta vẽ những cung nối tiếp liên tục, điểm cuối của cung trước đó

là điểm đầu của cung kế tiếp

Truy xuất: click vào biểu tượngĠ_arc Center/: điểm bắt đầu này sẽ là Lastpoint của AutoCAD

End point:chọn điểm cuốiV. POLYGON (VẼ ÐA GIÁC ÐỀU)

Polygon là một đa giác đều có thể nội hay ngoại tiếp với đường tròn

cùng tâm, AutoCAD có thể tạo một Polygon (min: 3 cạnh và max: 1024 cạnh),

kích động lệnh Polygon chọn một trong các cách sau:

*Trên thanh Draw: click vào biểu tượngĠ*Trên dòng Command: Polygon (*Trên Menu chính: Draw\ Polygon*Trên Menu màn hình: Draw 1\PolygonAutoCAD dùng đường tròn ảo làm chuẩn để vẽ Polygon, trong trường hợp

này các đỉnh Polygon nằm trên đường tròn.

AutoCAD cung cấp cho chúng ta 3 hình thức xác định Polygon: nội

tiếp (Inscribed in Circle), ngoại tiếp (Circumscribe about Circle) và xác định

cạnh Polygon bằng 2 điểm (Edge).1.Polygon nội tiếp với đường tròn (Inscribed in Circle)Command: Polygon 

Number of Sides <4>:định số cạnh của đa giácEdge/
:định tọa độ tâm Polygon (tâm đườngtròn)

Inscribed in Circle/Circumcribed about Circle (I/C):chọn I (định nộitiếp)

Radius of Circle:2.định bán kính đường tròn ảoPolygon ngoại tiếp với đường tròn(Circumscribedabout Circle)Khi khởi động lệnh này AutoCAD sẽ yêu cầu một số tùy chọn sau:

Command: Polygon 

Number of sides <4>:định số cạnh của đa giácEdge/
: định tọa độ tâm polygon (tâm đường tròn)

Inscribed in Circle/Circumcribed about Circle (I/C): chọn C (định ngoại

tiếp)

Radius of Circle:3.định bán kính đường tròn ảoÐịnh polygon với cạnh được xác định bởi hai điểmKhi cần vẽ một polygon có đỉnh trùng với 1 hay 2 điểm nào đó, ta dùng tùy

chọn Edge (cạnh), như với đây:Command: Polygon VI.Number of Sides <4>:định số cạnh của đa giácEdge/
:chọn E (định cạnh)First End point of Edge:định điểm thứ nhất của cạnh PolygonSecond End point of Edge:định điểm thứ hai của cạnh PolygonCHẾ ÐỘ TRUY BẮT ÐỐI TƯỢNG

Ngoài việc dùng tọa độ để định vị điểm của những đối tượng, AutoCADcung cấp cho chúng ta một công cụ xác định tọa độ điểm chính xác và rất nhanh

trên cơ sở những đối tượng có sẵn.

Mỗi đối tượng có những đặc điểm riêng của nó, như đoạn thẳng thì có 2

điểm cuối và điểm giữa, đường tròn có tâm và tiếp tuyến…AutoCAD truy bắt những điểm đặc biệt này nhanh và rất chính xác. Trong các đối

tượng AutoCAD quan tâm đến 12 loại điểm mà nó truy bắt dễ dàng như hình

3.1.

+From: tạo điểm cơ bản(Base point), Last pointđể AutoCAD tính tọa độ tương đối từ những điểm này.+End point :Truy bắt những điểm cuối của đối tượng như điểm đầu và điểm

cuối của đoạn thẳng, của cung tròn ...+Mid point+Intersection: truy bắt những điểm giữa của đoạn thẳng, của cung tròn ...

: truy bắt giao điểm của các đối tượng, giao điểm nàythật hay ảo(nếu nối dài chúng sẽ giao nhau)

+Apparent intersection: truy bắt những giao điểm trong không gian 3D,giao điểm có thể là thực hay ảo

+Center: truy bắt những điểm tâm của đường tròn, cung tròn, hìnhkhuyên (Donut)…

+Quadrant: truy bắt các điểm một phần tư củacung tròn, đường tròn, hình vành khuyên.

+Tangent: truy bắt điểm tiếp xúc với cungtròn, đường tròn

+Perpendicular: truy bắt giao điểm của cácđối tượng

+Insertion: truy bắt điểm chèn của Text vàBlock

+Node: truy bắt tâm của một điểmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3P/2P/TTR/<Center point>:                         xác định tọa độ tâm

Tải bản đầy đủ ngay(189 tr)

×