Tải bản đầy đủ - 189 (trang)
V.        CÔNG CỤ TRỢ GIÚP (Drafting Tools)

V.        CÔNG CỤ TRỢ GIÚP (Drafting Tools)

Tải bản đầy đủ - 189trang

CoordsOrtho: thể hiện tọa độ trên màn hình

: chế độ thẳng gócGrid, Snap và Ortho có thể được định qua hộp thoại Drawing Aids như hình

2.7

Ðể gọi Drawing Aids, ta có thể chọn một trong các cách sau:

Ðánh vào dòng CommandTừ Menu chính: chọn Tools\Drawing Aids…Từ Menu màn hình: chọn Tool 2\Ddrmodes1.: Ddrmodes (GridTạo mắc lưới cho bản vẽ, giúp xác định tọa độ dễ dàng bằng chuột hay bằng bàn

phím. Ðể tắt/ mở Grid, ta có thể chọn những cách sau:

Ðánh vào dòng Command: Grid ( rồi chọn On hay OffTrên thanh Status: nhắp đúp vào nút GridNhấn F7Nhấn Ctrl+GChọn Grid trong hộp thoại Drawing Aids

Ta có thể chọn mắc lưới theo dạng vuông hay chữ nhật. Sau khi khởi

động, AutoCAD sẽ mở ra dòng lệnh:

Grid spacing(X) or ON/OFF/Snap/Aspect <10.0000>:

Trong đó:·Grid spacing(X): khoảng cách mắc lưới theo trục x bằng với trục y·ON: hiển thị mắc lưới·OFF: tắt mắc lưới·Aspect2.: tạo mắc lưới dạng chữ nhậtSnapTạo bước nhảy con trỏ, một công cụ xác định điểm tương đối chính xác, thường

dùng kết hợp với Grid trong việc hỗ trợ vẽ.

Ðể tắt/ mở Snap, ta có thể chọn các cách sau:

Ðánh vào dòng Command: Snap ( rồi chọn On hay OffTrên thanh StatusNhấn F9Nhấn Ctrl+BChọn Snap trong hộp thoại Drawing Aids: nhắp đúp vào nút SnapSau khi khởi động Snap, AutoCAD yêu cầu xác định các tùy chọn sau:

Command: Snap 

Snap spacing or ON/OFF/Aspect/Rotate/Style <10.0000>:

Trong đó:

·Một số tùy chọn có ý nghĩa như Grid·Rotate : góc quay của Snap trong khoảng từ 00 đến 900 hay từ 00 đến -900·Style3.: loại Snap chuẩnCoords (Coordinate Display)Tắt/mở chế độ màn hình, được đặt trong thanh trạng thái (Status bar), nằm dưới đáy

màn hình, default là mở (On)

Thực hiện lệnh theo các cách sau:

Nhắp đúp vào ô thể hiện tọa độ trên thanh trạng tháiÐánh vào dòng CommandNhấn F6Nhấn Ctrl+D

4.: Coords( rồi chọn 1 (ON) hay 0 (OFF)Chế độ thẳng góc (Ortho)

Tạo những đường thẳng song song hay thẳng góc với hệ trục tọa độ. Thựchiện lệnh bằng các cách sau:

Nhắp đúp vào ô Ortho trên thanh trạng tháiNhấn F8Nhấn Ctrl+LCHƯƠNG III.

CÁC LỆNH KỸ THUẬT VẼ CƠ BẢNI.LINEII.RECTANGLE (VẼ HÌNH CHỮ NHẬT)III.CIRCLE (VẼ ÐƯỜNG TRÒN)6.Ðường tròn tâm và bán kính7.Ðường tròn tâm và đường kính8.Ðường tròn qua 3 điểm9.Ðường tròn qua 2 điểm10.Ðường tròn tiếp xúc hai đối tượng và bán kính

IV.ARC (VẼ CUNG TRÒN)12.Arc qua 3 điểm13.Vẽ Arc với điểm đầu, tâm và điểm cuối14.Vẽ Arc với điểm đầu, tâm và góc chắn cung15.Vẽ Arc với điểm đầu, tâm và dây cung16.Vẽ Arc với điểm đầu, điểm cuối và góc chắn17.Vẽ Arc với điểm đầu, điểm cuối và hướng quay so với với điểm đầu18.Vẽ Arc với điểm đầu, điểm cuối và bán kính19.Vẽ Arc với tâm, điểm đầu, và điểm cuối20.Vẽ Arc với tâm, điểm đầu, và góc chắn21.Vẽ Arc với điểm đầu, tâm và chiều dài dây cung22.Vẽ những cung liên tục

V.POLYGON (VẼ ÐA GIÁC ÐỀU)4.Polygon nội tiếp với đường tròn (Inscribed in Circle)5.Polygon ngoại tiếp với đường tròn(Circumscribed about Circle)6.Ðịnh polygon với cạnh được xác định bởi hai điểm

VI.CHẾ ÐỘ TRUY BẮT ÐỐI TƯỢNG3.Truy bắt điểm tạm thời4.Truy bắt điểm thường trực

VII.GIỚI THIỆU MỘT SỐ LỆNH ÐIỀU KHIỂN MÀN HÌNH3.Zoom4.PanCHƯƠNG III.CÁC KỸ THUẬT VẼ CƠ BẢNTrong chương này chúng ta sẽ đi vào kỹ thuật vẽ cơ bản của AutoCAD, bao

gồm Line (vẽ đoạn thẳng), Arc (vẽ cung tròn), Rectangle (vẽ hình chữ

nhật), Circle (vẽ đường tròn)... và một số lệnh Transparents điều khiển màn

hình như Zoom, Pan...I. LINE

Nét cơ bản nhất của các đối tượng là đoạn thẳng, Line, AutoCAD vẽ những

đoạn thẳng với nét mịn nhất có bề rộng nét là 0 (zero).

Truy xuất lệnh Line bằng các cách sau:

Trên thanh Draw: click vào biểu tượngĠTrên dòng CommandTrên Menu chính: Draw\LineTrên Menu màn hình: Line: Line ( hay L (Sau khi khởi động lệnh Line, AutoCAD yêu cầu ta xác định điểm đầu và các

điểm kế tiếp cho đến khi ta Enter để kết thúc lệnh Line.Command: L 

From point:

+ dùng mouse:click vào một điểm trên màn hình+ nhập tọa độ:

To point:

+ dùng mouse:click vào một điểm khác trên màn hìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V.        CÔNG CỤ TRỢ GIÚP (Drafting Tools)

Tải bản đầy đủ ngay(189 tr)

×