Tải bản đầy đủ - 189 (trang)
II.         GIỚI HẠN MÀN HÌNH & HỆ SỐ TỈ LỆ

II.         GIỚI HẠN MÀN HÌNH & HỆ SỐ TỈ LỆ

Tải bản đầy đủ - 189trang

Ðánh vào dòng Command : Limits (AutoCAD sẽ mở ra 1 chuỗi các lệnh sau:

Reset Model space limits:

ON/OFF/ <0,0>:

Upper right corner <420,297>: 297,210

Trong đó:

·ON: kiểm tra miền vẽ·OFF: bỏ qua kiểm tra miền vẽ·<0,0>: xác định tọa độ góc trái dưới màn hình. Mặc địnhcủa AutoCAD là tọa độ (0,0), ta có thể định lại tọa độ này.

·Upper right corner <420,297>: xác định tọa độ góc phải trên màn hình.

<420,297> là do ta thiết lập từ bản vẽ trước, ta có thể định lại tọa độ này.

Tùy theo tỉ lệ của bản vẽ và khổ giấy vẽ mà ta sẽ thiết lập lệnh LIMITS thích hợp.

Góc phải trên giới hạn màn hình lúc này sẽ bằng: khổ giấy nhân với mẫu số

của hệ số tỉ lệ.

Ví dụ: Khổ giấy cần in ra là giấy A1 (841,594) và bản vẽ có tỉ lệ là 1/100.

Lúc đó tọa độ của góc phải trên sẽ là: (84100,59400), tức là ta nhập tại dòng

(Upper right corner): 84100,59400.

2.Hệ số tỉ lệ (Scale Factor)

Scale factor chính là mẫu số của tỉ lệ bản vẽ ta muốn định. Ví dụ: bản vẽtỉ lệ1/100 thì Scale factor sẽ là: Scale factor = 100Tất nhiên ta đã biết tỉ lệ bản vẽ là cái gì.

Scale factor không phải là một lệnh độc lập của AutoCAD mà nó sẽ xuất

hiện khi ta thực hiện lệnh MvSetup.3.Lệnh Mvsetup

Lệnh Mvsetup dùng để tổ chức các vấn đề bản vẽ như: chọn hệ đơn vị, tỉ lệchung cho bản vẽ và khổ giấy vẽ để hiển thị trên màn hình ...

Ðể gọi lệnh Mvsetup, ta thực hiện như sau:

Từ dòng Command: Mvsetup (

AutoCAD sẽ hiện ra các thông báo sau:

Initializing...

Enable paper space? (No/): n

Dòng này ta chọn n, nghĩa là no, ta làm việc trong không gian mô hình, tức là

không gian ta thường vẽ nhất.

Units type (Scientific/Decimal/Engineering/Architectural/Metric): m

Dòng này yêu cầu ta chọn đơn vị cho bản vẽ, nếu ta chọn là m (Metric) thì một đơn

vị ta nhập vào sẽ tương ứng với 1 mm.

Enter the scale factor: 50

Dòng này yêu cầu ta chọn scale factor cho bản vẽ, thường nếu bản vẽ có nhiều tỉ lệ,

ta sẽ chọn scale factor là tỉ lệ có mẫu số lớn nhất. Ví dụ: Bản vẽ ta có 3 tỉ lệ: 1/10;

1/20; 1/50, ta sẽ chọn scale factor = 50.

Enter the paper width: 297

giấy vẽ.Dòng này yêu cầu ta chọn bề rộng khổEnter the paper height: 210Dòng này yêu cầu ta chọn chiều cao khổ giấyvẽ.III.

1.CÁC HỆ THỐNG TỌA ÐỘ

Các biểu tượng của hệ thống tọađộTrong AutoCAD, hệ thống tọa độ cố định gọi là hệ WCS (World

Coordinate System) có gốc tọa độ đặt tại gốc (0,0), ở góc trái miền vẽ,

biểu tượng này thể hiện như hình 2.3. Hệ thống tọa độ như vậy gọi là tọa

độ tuyệt đối.

Từ hệ thống tọa độ này, nếu ta thay đổi vị trí gốc tọa độ sang một vị trí mới, ta gọi

đó là hệ thống tọa độ của người sử dụng UCS (User Coordinate System), biểu

tượng của UCS cũng thay đổi theo điểm nhìn, như hình 2.4, 2.5, 2.6Trong đó:

·W: chỉ xuất hiện trong biểu tượng thể hiện hệ thống tọa độ WCS·Dấu + xuất hiện khi biểu tượng đặt tại gốc tọa độ (cho cả 2 hệ thống WCS và

UCS)·Ô vuông nhỏ giao nhau giữa hai mũi tên đặc trưng cho trục x và y, hình 2.3·Các dạng biểu tượng UCS trong Viewports như hình 2.4, 2.5, 2.6

Trong hình 2.6, chúng ta đang ở trong không gian giấy vẽ (Paper space),

hình 2.5, điểm nhìn của chúng ta thẳng góc với UCS, trong trường hợp này, chúng

ta không thể xác định tọa độ trong Viewports.

Ðể hiển thị biểu tượng hệ thống tọa độ UCS, ta thực hiện như sau:

Từ dòng Command: Ucsicon (

AutoCAD đưa ra các yêu cầu sau:

ON/OFF/All/Noorigin/ORigin : on

Trong đó:·ON: yêu cầu AutoCAD thể hiển biểu tượng UCS·OFF: yêu cầu AutoCAD không thể hiện biểu tượng UCS·All: yêu cầu AutoCAD thể hiện biểu tượng trong tất cả các Viewports đanghoạt động

·Noorigin: luôn đặt UCS tại góc trái màn hình·ORigin: đặt UCS tại gốc tọa độChú ý: Ucsicon cũng là biến hệ thống; nếu Ucsicon = 1, mở; nếu Ucsicon = 0,

tắt; nếu Ucsicon = 2, Ucs đặt tại gốc tọa độ.2.Ðịnh vị lại hệ thống tọa độ UCSViệc định lại hệ thống tọa độ UCS là rất cần thiết, nhất là trong môi trường 3D,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.         GIỚI HẠN MÀN HÌNH & HỆ SỐ TỈ LỆ

Tải bản đầy đủ ngay(189 tr)

×