Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
3 THIẾT KẾ LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG BÊN TRONG CÔNG TRÌNH

3 THIẾT KẾ LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG BÊN TRONG CÔNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ - 82trang

Trường Đại học Mỏ - Địa chấtĐồántốtnghiệp

về công tác lắp ráp - xây dựng đã quy định[4]: Sai lệch dấu trục phía dưới của

các kết cấu xây dựng so với các trục bố trí chi tiết là không vượt quá giá trị:

m ≤ ±5(mm)Độ lệch này được xem là ảnh hưởng tổng hợp của hai nguồn sai số cơ bản:

- Sai số của công tác trắc địa: mTD

- Sai số của công tác thi công xây lắp: mXL

Do đó ta có :

2

2

m 2 = mTD

+ mXL(3.5)Áp dụng nguyên tắc đồng ảnh hưởng của hai nguồn sai số ta có:

mTD = ±5

= ±3.5mm

2(3.6)Mà sai số mTD lại ảnh hưởng của hai nguồn sai số:

- Sai số vị trí của điểm lưới bố trí cơ sở phía trong công trình: mCS

- Sai số của việc bố trí trục chi tiết từ các điểm của lưới cơ sở nói trên: mBT

Áp dụng nguyên tắc đồng ảnh hưởng của hai nguồn sai số, coi ảnh

hưởng sai số vị trí điểm của lưới bố trí cơ sở phía trong công trình (m CS) là

nhỏ so với ảnh hưởng của lưới khống chế cơ sở mặt bằng phía ngoài, ta có thể

chọn hệ số liên hệ độ chính xác K=2, tương tự như trường hợp của lưới khống

chế mặt bằng phía ngoài, ta có thể viết :

2

2

2

mP = ±1.6mm

mTD

= mCS

+ ( 2mCS ) = 5mCS

2Suy ra:mCS =mTD 3.5

=

= 1.6(mm)

5

5(3.7)

(3.8)Vị trí điểm lưới bố trí cơ sở phía trong công trình cần đảm bảo

độ chính xác như sau:

mP ≤ ±1.6(mm)(3.9)Sai số trung phương tương hỗ vị trí điểm yếu nhất sẽ là:

mth ≤ m p 2 = ±1.6 2 = ±2.3(mm)3.3.2 . Phương án thiết kế

SV: Vũ Văn Đạt52A – K57

Lớp: Trắc địa(3.10)Trường Đại học Mỏ - Địa chấtĐồántốtnghiệp

Do yêu cầu về độ chính xác khi thành lập lưới khống chế cơ sở mặt

bằng gốc của công trình là rất cao, với mP = ±1.6mm , nên khi thành lập lưới

cần phải nghiên cứu cẩn thận, chi tiết tất cả các bản vẽ của tất cả các sàn tầng.

Sau khi nghiên cứu bản vẽ thiết kế và đặc điểm của công trình một cách

cẩn thân em đã thiết kế lưới khống chế mặt bằng khống chế bên trong công

trình là lưới tứ giác trắc địa có bốn điểm M1, M2, M3, M4 ; thiết kế lưới có 8

góc và 6 cạnh. Trên cơ sở đó, lưới khống chế mặt bằng bên trong công trình

UDIC WESTLAKE, từ trục 11 đến 23 phục vụ thi công tòa ở giữa.(hình 3.4 )Hình 3.4 Sơ đồ lưới khống chế mặt bằng phía trong công trình

Vị trí các điểm lưới như sau (hình 3.5)

- Điểm M1 cách trục A-A và trục 11-11 lần lượt là 0.6m và 0.6m

- Điểm M2 cách trục A-A và trục 23-23 lần lượt là 0.6m và 0.6m

- Điểm M3 cách trục 23-23 và trục O-O lần lượt là 0.6m và 0.6m

- Điểm M4 cách trục 11-11 và trục O-O lần lượt là 0.6m và 0.6m

Đồ hình lưới:SV: Vũ Văn Đạt53A – K57

Lớp: Trắc địaTrường Đại học Mỏ - Địa chấtĐồántốtnghiệpHình 3.5 vị trí thiết kế của các điểm lưới khống chế bên trong công trình

Tọa độ điểm thiết kế của các điểm trong lưới:

Tọa độ điểm

Tên điểm

X(m)Y(m)M1106.600172.200M2106.600267.000M3161.400267.000M4161.400172.200Bảng 3.3 Tọa độ điểm thiết kế3.3.3.Đánh giá độ chính xácSV: Vũ Văn Đạt54A – K57

Lớp: Trắc địaTrường Đại học Mỏ - Địa chấtĐồántốtnghiệp

Lưới khống chế mặt bằng bên trong tòa nhà đươc ước tính bằng phương

pháp chặt chẽ, với việc sử dụng phần mềm chuyên dụng được lập dựa trên

nguyên lí của bài toán bình sai gián tiếp.

Việc ước tính chính xác lưới khống chế phía trong của tòa nhà, có thể

thực hiên theo hai phương án như sau (kết quả ước tính được nêu ở phụ lục):

a.

Phương án 1

Dự kiến đo bằng máy toàn đạc điện tử Leica TCR -702

Số liệu đưa vào ước tính:

- Sai số trung phương đo góc dự kiến : mß = 2”

- Sai số trung phương đo cạnh dự kiến : ms = 2+2ppm

- Sai số trung phương phương vị dự kiến : ma = 0,01”

b.

Phương án 2

Dự kiến đo bằng máy toàn đạc điện tử Leica TCR – 305

- Sai số trung phương đo góc dự kiến : mß = 5”

- Sai số trung phương đo cạnh dự kiến : ms = 2+2ppm

- Sai số trung phương phương vị dự kiến : ma = 0,01”

Bảng ước tính độ chính xác của hai phương án

STT

1

2

3

4

5Kết quả ước tính độ chính

xác

Sai số trung phương trọng

số đơn vị

Sai số trung phương điểm

yếu nhất (mm)

Sai số trung phương chiều

dài cạnh yếu nhất

Sai số trung phương

phương vị cạnh yếu

Sai số trung phương tương

hỗ hai điểm (mm)PA1PA22’’5”M2

1.4

(M2-M3)

1/71200

(M2-M3)

1.97”

(M1-M3)

1.15M3

2.3

(M2-M3)

1/43100

(M2-M3)

4.55”

(M1-M3)

1.31Bảng 3.4 Bảng ước tính độ chính xác của hai phương án

Nhận xét:SV: Vũ Văn Đạt55A – K57

Lớp: Trắc địaTrường Đại học Mỏ - Địa chấtĐồántốtnghiệp

Căn cứ vào yêu cầu độ chính xác sai số vị trí điểm yếu nhất của lưới

khống chế thi công phía trong tòa nhà là: m p ≤ 1.6mm và bảng kết quả ước

tính của hai phương án trên . Để dễ dàng cho việc thi công đạt hiệu quả, ta

thấy rằng phương án 1 dùng máy toàn đạc Leica TCR – 702 để đo đạc lưới

khống chế thi công bên trong công trình.

3.4 THIẾT KẾ CÔNG TÁC CHUYỂN TRỤC CÔNG TRÌNH

3.4.1. Nội dung công tác chuyển trục

Do công trình xây dựng trong thành phố nên điều kiện thi công chật

hẹp. Mặt khác công trình có số tầng lớn nên em chọn phương án chuyền tọa

độ các điểm trục công trình nên tầng bằng phương pháp chiếu đứng. Thiết bị

sử dụng là máy chiếu đứng quang học ZL. Quá trình chuyển tọa độ lên cao

được thực hiện gồm các bước:

- Đặt lỗ chiếu:

Công việc này được tiến hành ngay sau khi đơn vị thi công ghép ván

khuôn trước khi đổ bê tông sàn. Đầu tiên kĩ thuật vien trắc địa phải đánh dấu

tương đối chính xác các vị trí lỗ hổng trên mặt sàn tầng thi công. Sau đó

người ta sẽ cắt ván khuôn sàn và lắp vào đó các hộp khuôn bằng gỗ có kích

thước(20x20cm). Mục đích chừa các lỗ hổng cho việc chiếu điểm sau khi đổ

bê tông mặt sàn.

- Thực hiện chiếu điểm bằng máy chiếu ZL

Việc chiếu điểm bằng máy chiếu đứng ZL được thực hiện như đã

trình bày ở chương 2. Các điểm cần chuyền tọa độ gồm: I,II,III,IV

- Đo chiều dài cạnh:

Sau khi chiều điểm xong người ta tiến hành đo chiều dài tất cả các

cạnh. Việc đo chiều dài các cạnh được thực hiện như khi lập lưới khống chế

mặt bằng xây dựng.SV: Vũ Văn Đạt56A – K57

Lớp: Trắc địaTrường Đại học Mỏ - Địa chấtĐồántốtnghiệpHình 3.6 Minh họa công tác chuyển trục bằng máy chiếu đứng

3.4. 2 Một số loại máy chiếu đứng phục vụ trong công tác chuyển trục

công trình:

1. Máy chiếu đứng Leica Wild ZL

- Xuất xứ : Thụy Sĩ

- Độ chính xác

1:200.000

(0.5mm/100m)

- Hệ số phóng đại 24X

- Cân bằng tự động.2. Máy chiếu đứng quang học PZL 100:

- Độ lệch chuẩn

(0.01*H+0.3)mm

Với H là chiều cao đo bằng m

- Hệ số phóng đại 32xSV: Vũ Văn Đạt57A – K57

Lớp: Trắc địaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 THIẾT KẾ LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG BÊN TRONG CÔNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×