Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
2 THIẾT KẾ LƯỚI KHỐNG CHẾ THI CÔNG PHÍA NGOÀI CÔNG TRÌNH

2 THIẾT KẾ LƯỚI KHỐNG CHẾ THI CÔNG PHÍA NGOÀI CÔNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ - 82trang

Trường Đại học Mỏ - Địa chấtĐồántốtnghiệp

- Sai số của điểm lưới thi công (gọi là sai số số liệu gốc), ký hiệu: m1.

- Sai số do việc tiến hành công tác bố trí điểm trục của tòa nhà trên thực

địa, ký hiệu: m2.

Vậy sai số tổng hợp vị trí điểm của tòa nhà trên thực địa sẽ là:

mTr2 = m12 + m22(3.1)Để có thể đảm bảo độ chính xác bố trí các trục chính của tòa nhà trên

thực địa vào khoảng 10mm, ta có thể đặt ra yêu cầu là: Các điểm của lưới thi

công (lưới phía ngoài) cần phải có độ chính xác hơn cỡ K lần sai số của công

m2 = Km1tác bố trí, có thể coi:Khi đó công thức (3.1) có thể viết dưới dạng:

mTr2 = m12 + ( Km1 )2(3.2)Hệ số K thường có giá trị K= 1.5 đến 2.0; chọn K=2.0 [3] ta có:

mTr2 = m12 + 4m12 = 5m12Suy ra:m1 =mTr 10

=

= 4.5 ( mm )

5

5(3.3)Như vậy, vị trí điểm của lưới khống chế thi công phía ngoài tòa nhà cần

đảm bảo độ chính xác:

mP ≤ ±4.5 ( mm )(3.4)Sai số trung phương tương hỗ vị trí điểm yếu nhất sẽ là:

mth ≤ m p 2 = ±4.5 2 = ±6.4 ( mm )(3.5)3.3.3. Phương án thiết kế

Lưới khống chế cơ sở mặt bằng phía ngoài tòa nhà UDIC WESTLAKE

phục vụ thi công toàn bộ ba tòa tháp, được thiết kế trong hệ tọa độ giả định.

Trục OX lấy theo phương 1a-1a của công trình là trục dọc đầu tiên phía

bắc của tòa nhà; trục OY lấy theo phương song song với trục A-A phía đông

tòa nhà giáp đường võ chí công.

Lưới gồm 8 điểm G1; G2; G3; G4; G5; G6; G7; G8. Nhận điểm G1 là

điểm khởi tính , phương vị cạnh G1-G4 là : aG1-G2 = 0º00’00”

SV: Vũ Văn Đạt47A – K57

Lớp: Trắc địaTrường Đại học Mỏ - Địa chấtĐồántốtnghiệp

Sau đây là sơ đồ lưới:Hình 3.2 sơ đồ lươi khống chế mặt bằng bên ngoài công trình

Để định vị lưới phía ngoài theo hệ tọa độ giả định đã nêu , vị trí thiết kế

điểm lưới khống chế phía ngoài được chọn như sau:

Điểm G1 cách trục A-A và 1a-1a lần lượt là 15m

-Điểm G6 và G7 cách trục A-A là 15m

Điểm G2 cách trục 33a-33a và trục A-A lần lượt là 15m

Điểm G4 cách trục 1a-1a và trục O-O lần lượt la 15 m

Điểm G5 và G8 cách trục O-O là 15m

Điểm G3 cách trục O-O và trục 33a-33a lần lượt là 15Điểm G1 có tọa độ giả định là (X= 85000; Y=85000): (hình 3.3)SV: Vũ Văn Đạt48A – K57

Lớp: Trắc địaTrường Đại học Mỏ - Địa chấtĐồántốtnghiệpHình 3.3 vị trí thiết kế các điểm của lưới khống chế phía ngoài công trình

Từ đó ta có tọa độ thiết kế các điểm lưới khống chế phía ngoài công

trình như sau:

Bảng 3.1 Tọa độ thiết kế điểm

STTĐiểmTọa độ thiết kế

X(m)Y(m)1G185.00085.0002G285.000354.2003G3177.000354.2004G4177.00085.0005G5177.000178.8006G685.000178.8007G785.000274.8008G8177.000274.800Thành lập lưới thi công phía ngoài công trình nhà chung cư UDIC

WESTLAKE theo các phương án sau:

SV: Vũ Văn Đạt49A – K57

Lớp: Trắc địaTrường Đại học Mỏ - Địa chấtĐồántốtnghiệp

Phương án 1 : Lưới đo 12 góc và 10 cạnh

Phương án 2 : Lưới đo 24 góc và 16 cạnh

Phương án 3 : Lưới đo 18 góc và 13 cạnh

Dự kiến cả ba phướng án đo bằng máy toàn đạc Leica TS02Phương án 1Phương án 2Phương án 3

3.3.4 Đánh giá độ chính xác

Khi thiết kế một mạng lưới khống chế thi công thì cần phải ước tính độ

chính xác của lưới để xác định sai số trung phương của môt số yếu tố đặc

trưng của lưới như: Sai số vị trí cạnh , sai số chiều dài cạnh v.v… xem có đạtSV: Vũ Văn Đạt50A – K57

Lớp: Trắc địaTrường Đại học Mỏ - Địa chấtĐồántốtnghiệp

yêu cầu của quy phạm hay không để từ đó có sự điều chỉnh đồ hình , lựa chọn

phương án và máy móc đo đạc hợp lí.

Kết quả ước tính độ chính xác lưới:

Bảng 3.2 Bảng ước tính độ chính xác các phương án

STTKết quả ước tínhPA1PA2PA31độ chính xác

Điểm yếu nhấtG3G3G3Mp(mm)4.84.34.6Chiều dài cạnh(G7-G2)(G7-G2)(G7-G2)1/483001/789001/65500(G2-G3)(G2 –G4)(G3-G8)4.77"4.77"5.33"Sai số trung(G7-G6)(G5-G2)(G4-G5)phương tương hỗ1.671.161.272yếu nhất

3Phương vị cạnh

yếu nhất4hai điểm yếu

Nhận xét:

Căn cứ vào yêu cầu độ chính xác sai số vị trí điểm yếu nhất của lưới

khống chế thi công phía ngoài tòa nhà là: m p ≤ 4.5mm và bảng tóm tắt kết quả

ước tính. Ta chọn phương án 2 đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mạng

lưới, để thi công lưới khống chế bên ngoài công trình.

3.3 THIẾT KẾ LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG BÊN TRONG CÔNG

TRÌNH

3.3.1.Yêu cầu độ chính xác

Lưới cơ sở phía trong được thành lập trên mặt bằng gốc của tòa nhà

(mặt sàn tầng trệt), trước khi xây dựng các bức tường ngăn. Trong quy phạmSV: Vũ Văn Đạt51A – K57

Lớp: Trắc địaTrường Đại học Mỏ - Địa chấtĐồántốtnghiệp

về công tác lắp ráp - xây dựng đã quy định[4]: Sai lệch dấu trục phía dưới của

các kết cấu xây dựng so với các trục bố trí chi tiết là không vượt quá giá trị:

m ≤ ±5(mm)Độ lệch này được xem là ảnh hưởng tổng hợp của hai nguồn sai số cơ bản:

- Sai số của công tác trắc địa: mTD

- Sai số của công tác thi công xây lắp: mXL

Do đó ta có :

2

2

m 2 = mTD

+ mXL(3.5)Áp dụng nguyên tắc đồng ảnh hưởng của hai nguồn sai số ta có:

mTD = ±5

= ±3.5mm

2(3.6)Mà sai số mTD lại ảnh hưởng của hai nguồn sai số:

- Sai số vị trí của điểm lưới bố trí cơ sở phía trong công trình: mCS

- Sai số của việc bố trí trục chi tiết từ các điểm của lưới cơ sở nói trên: mBT

Áp dụng nguyên tắc đồng ảnh hưởng của hai nguồn sai số, coi ảnh

hưởng sai số vị trí điểm của lưới bố trí cơ sở phía trong công trình (m CS) là

nhỏ so với ảnh hưởng của lưới khống chế cơ sở mặt bằng phía ngoài, ta có thể

chọn hệ số liên hệ độ chính xác K=2, tương tự như trường hợp của lưới khống

chế mặt bằng phía ngoài, ta có thể viết :

2

2

2

mP = ±1.6mm

mTD

= mCS

+ ( 2mCS ) = 5mCS

2Suy ra:mCS =mTD 3.5

=

= 1.6(mm)

5

5(3.7)

(3.8)Vị trí điểm lưới bố trí cơ sở phía trong công trình cần đảm bảo

độ chính xác như sau:

mP ≤ ±1.6(mm)(3.9)Sai số trung phương tương hỗ vị trí điểm yếu nhất sẽ là:

mth ≤ m p 2 = ±1.6 2 = ±2.3(mm)3.3.2 . Phương án thiết kế

SV: Vũ Văn Đạt52A – K57

Lớp: Trắc địa(3.10)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 THIẾT KẾ LƯỚI KHỐNG CHẾ THI CÔNG PHÍA NGOÀI CÔNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×