Tải bản đầy đủ - 67 (trang)
Hình 3.10: Một số hình ảnh ngoài thực địa : (a) – khu đô thị mới Linh Đàm, (b) – hồ Linh Đàm, (c)-đường Định Công Thượng

Hình 3.10: Một số hình ảnh ngoài thực địa : (a) – khu đô thị mới Linh Đàm, (b) – hồ Linh Đàm, (c)-đường Định Công Thượng

Tải bản đầy đủ - 67trang

Trường Đại học Mỏ - Địa chấtnghiệpĐ ồ án t ốtx+i: tổng các phần tử trong hàng i kể từ đường chéo chính xuống phía dưới

N: tổng số pixel của các mẫu kiểm chứng

+ Độ chính xác kết quả phân loại ảnh năm 2003 của phương pháp phân loại dựa

trên pixel.

Hệ số Kappa = 0.5036SV: Lê Thanh HuỳnhTrắc Địa Mỏ - CT K56Trường Đại học Mỏ - Địa chấtnghiệpĐ ồ án t ốtBảng 3.3.1: Bảng ma trận lẫn 2003+ Độ chính xác kết quả phân loại ảnh năm 2009 của phương pháp phân loại

định hướng đối tượng

Hệ số Kappa = 0.8954

Bảng 3.3.2: Bảng ma trận lẫn 2009SV: Lê Thanh HuỳnhTrắc Địa Mỏ - CT K56Trường Đại học Mỏ - Địa chấtĐ ồ án t ốtnghiệpSơ đồ đánh giá độ chính xác bề mặt không thấm

Tương tự, bằng việc kiểm tra đối chiếu kết quả với 35 ô mẫu ngoài thực địa

ta thu được kết quả đánh giá độ chính xác kết quả phân loại qua các năm như sau:

Bảng 3.4: Bảng kết quả đánh giá độ chính xác kết quả phân loạiSTT

1

2Kết quả phân loại

Năm 2003

Năm 2009SV: Lê Thanh HuỳnhĐộ chính xác Kappa

83.504%

81.258%Trắc Địa Mỏ - CT K56Trường Đại học Mỏ - Địa chấtnghiệpĐ ồ án t ốt3. 4. Kết quả bản đồ phân bố bề mặt không thấm Quận Hoàng Mai - Hà NộiHình 3.11: Bản đồ hiện trạng bề mặt không thấm năm 2003SV: Lê Thanh HuỳnhTrắc Địa Mỏ - CT K56Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 3.10: Một số hình ảnh ngoài thực địa : (a) – khu đô thị mới Linh Đàm, (b) – hồ Linh Đàm, (c)-đường Định Công Thượng

Tải bản đầy đủ ngay(67 tr)

×