Tải bản đầy đủ - 67 (trang)
ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI TỪ CÁC BỀ MẶT KHÔNG THẤM

ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI TỪ CÁC BỀ MẶT KHÔNG THẤM

Tải bản đầy đủ - 67trang

Trường Đại học Mỏ - Địa chấtnghiệpĐ ồ án t ốt(a)(b)

Hình 3.1: Dữ liệu ảnh 2 năm: (a) Năm 2003; (b) Năm 20093.1.2. Đặc điểm của dữ liệu ảnh sử dụng

Tư liệu sử dụng trong các năm 2003, 2009 thuộc thế hệ SPOT-5 được thu từ bộ

cảm có độ phân giải hình học cao HRG (High Resolution Geometric) là 3m thay cho

10m ở kênh toàn sắc và 5m cho các kênh xanh, đỏ, cận hồng ngoại và 20m đối với

kênh hồng ngoại trung.

SV: Lê Thanh HuỳnhTrắc Địa Mỏ - CT K56Trường Đại học Mỏ - Địa chấtĐ ồ án t ốtnghiệpBảng 3.1: Một số thông số về các kênh phổ của ảnh SPOT 5

Kênh phổ

Kênh 1

Kênh 2

Kênh 3

Kênh 4Tên phổ

green

red

Near infrared

Mid infared

PanchromaticDải phổ (µm)

0,50-0,59

0,61-0,68

0,79-0,89

1,58-1,75

0,48-0,71Độ phân giải không gian (m)

10

10

10

20

2,5 or 5Thế hệ vệ tinh SPOT-5 còn trang bị thiết bị riêng để đo thực vật trong dải phổ

nhìn thấy và cận hồng ngoại với độ phân giải không gian 10m x 10m và ảnh được cập

nhật hàng ngày. Hiện nay ảnh SPOT được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: nghiên

cứu hiện trạng sử dụng đất, khai khoáng trong địa chất, thành lập bản đồ tỷ lệ 1:30.000

đến 1:100.000, nghiên cứu về thực vật ở cấp độ khu vực… Ảnh SPOT có thể ghi phản

xạ phổ của toàn mặt đất với sự khác biệt về dữ liệu, độ phân giải cao và có khả năng

nhìn nổi, nhạy cảm về phổ hồng ngoại cho thực vật.

3.1.3. Dữ liệu khác

Ngoài ảnh vệ tinh, đề tài còn sử dụng các dữ liệu sau:

- Bản đồ nền địa hình khu vực thành phố Hà Nội

- Dữ liệu về khu vực quận Hoàng Mai (vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tình

hình dân cư, kinh tế-xã hội...)

- Quy phạm thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

3.2. Xây dựng bảng chú giải

Việc xác định hệ thống phân loại là công việc đầu tiên rất quan trọng khi áp

dụng viễn thám để xây dựng bản đồ hiện trạng các lớp phủ. Hệ thống bảng chú giải

phân loại cần phải phù hợp với khả năng cung cấp thông tin của dữ liệu viễn thám.

Thiết lập chú giải không chỉ dựa vào các đối tượng nhìn thấy trên ảnh mà còn phụ

thuộc vào rất nhiều yếu tố khác: Độ phân giải của ảnh, tính chất mùa vụ, thời gian

chụp ảnh và những kiến thức hiểu biết về thực địa…

Với nguồn dữ liệu hiện có và những kiến thức thu được từ thực địa sinh viên

xây dựng được bảng chú giải như sau:SV: Lê Thanh HuỳnhTrắc Địa Mỏ - CT K56Trường Đại học Mỏ - Địa chấtĐ ồ án t ốtnghiệpBảng 3.2. Hệ thống chú giải lớp phủ bề mặt khu vực quận Hoàng Mai, Hà Nội

STTĐối tượng1Bề mặt không thấm (nhà

ở, khu công nghiệp, hệ

thống giao thông…)2Mặt nước (sông, hồ,ao)3Thực vật4Đất trống (bãi cát ven

sông)SV: Lê Thanh HuỳnhMẫuẢnh thực địaTrắc Địa Mỏ - CT K56Trường Đại học Mỏ - Địa chấtĐ ồ án t ốtnghiệp3.3. Quy trình nghiên cứu

Ảnh vệ tinh (2003,

2009)Hiển thị, tăng cường chất lượng ảnhTiền xử lý ảnhNắn chỉnh hình họcPhân mảnh ảnh và khảo sát đặc điểm đối tượng ảnhThiết kế bộ quy tắc và tiến hành

phân loạiChú giải các đối tượng lớp phủĐánh giá độ chính xác kết quảBản đồ hiện trạng bề mặt

không thấm

Năm 2003, 2009Chồng xếp bản đồ năm 2003

lên năm 2009 để so sánhBản đồ, biểu đồ biến động bề

mặt không thấmĐánh giá quá trình đô thị hóa từ các bề mặt

không thấm từ năm 2003 đến năm 2009

của quận Hoàng Mai

Hình3.2: Sơ đồ quy trình thực hiện

3.3.1. Tiền xử lý ảnh

- Hiển thị ảnh

SV: Lê Thanh HuỳnhTrắc Địa Mỏ - CT K56Trường Đại học Mỏ - Địa chấtnghiệpĐ ồ án t ốtCó 2 chế độ hiển thị màu là Gray Scale (hiển thị ảnh đen trắng) và RGB

color (tổ hợp màu).

- Grayscale: Là hình ảnh mà mỗi điểm ảnh được lưu trữ bằng 8 bit. Như vậy

mỗi điểm ảnh của hình ảnh grayscale có thể nhận một giá trị từ 0 đến 255. Do đó, hình

ảnh dạng grayscale có 256 sắc độ xám (tức 2 8). Như vậy ảnh sẽ chỉ hiển thị dưới dạng

ảnh đen trắng.

- RGB color: tổ hợp màu, với ba màu cơ bản đỏ (Red), Xanh lơ (Blue), Xanh

lục (Green)

Thông thường, khi giải đoán ảnh người ta không giải đoán các đối tượng trên

các kênh ảnh riêng rẽ mà thường tổ hợp các kênh này thành ảnh đa phổ. Ảnh tổ hợp

màu giúp cho người sử dụng phân biệt được nhiều đối tượng có tone ảnh tương tự

nhau trên ảnh đen trắng, có nhiều cách tổ hợp màu nhưng chủ yếu là hai cách chính

như sau:

+ Tổ hợp màu thực:

Red – Red

Green – Green

Blue - Blue

+ Tổ hợp màu giả:

Tổ hợp màu giả chuẩn: Red – Near IR

Green – Red

Blue – Green

Tổ hợp màu này các thực vật có màu đỏ, các đối tượng khác được phân biệt với

nhau tốt nhất.

Tổ hợp màu giả khác là các trường hợp còn lại

Phương pháp tổ hợp màu thường được sử dụng là phương pháp tổ hợp màu giả

chuẩn, đối với SPOT gán 3:2:1 = red: green: blue.

- Tăng cường chất lượng ảnh

Tăng cường chất lượng ảnh được sử dụng để làm tăng khả năng giải đoán, làm

cho ảnh dễ hiểu hơn. Các phương pháp tăng cường chất lượng ảnh được biết đến là

linear contrast stretch (kéo giãn độ tương phản tuyến tính), histogram- equalized

stretch (cân bằng histogram), và Spatial filtering (lọc không gian).

- Nắn chỉnh hình học

Ảnh gốc thường chứa đựng sai số về hình học do nhiều nguyên nhân liên quan

đến vận tốc của vệ tinh, độ cao bay chụp... Vì vậy ảnh cần phải được nắn chỉnh hình

học. Bản chất của hiệu chỉnh hình học là xây dựng mối quan hệ giữa tọa độ ảnh đô và

hệ tọa độ quy chiếu chuẩn.

SV: Lê Thanh HuỳnhTrắc Địa Mỏ - CT K56Trường Đại học Mỏ - Địa chấtĐ ồ án t ốtnghiệpVới các ảnh SPOT của khu vực quận Hoàng Mai, ta có ảnh năm 2003 đã được

nắn chỉnh theo một mô hình về đúng hệ tọa độ và ảnh năm 2009 chưa nắn chỉnh. Do

đó ta tiến hành sử dụng phần mềm ERDAS và kết hợp sử dụng phương trình bậc 2 để

nắn chỉnh ảnh năm 2009 về đúng tọa độ bằng cách nắn ảnh theo ảnh với các điểm

khống chế thỏa mãn yêu cầu:

- Điểm khống chế phân bố trên toàn ảnh nhằm giảm sai số cho phép nắn

- Vị trí các điểm khống chế dễ nhận biết trên ảnh và trên bản đồ, đồng thời là

những nơi có ít sự thay đổi như các điểm giao nhau của đường giao thông, các điểm

cầu, các công trình đặc biệt...

Mục đích của quá trình nắn là chuyển đổi các ảnh quét đang ở toạ độ hàng cột của các

pixel về toạ độ trắc địa (toạ độ thực - hệ toạ độ địa lý hoặc toạ độ phẳng).

3.3.2. Phân mảnh ảnh và khảo sát đặc trưng đối tượng ảnh

-Phân đoạn ảnh:Phân đoạn ảnh thực chất là gộp nhóm các pixel cạnh nhau có những đặc điểm

tương tự nhau về thông tin phổ và không gian. Phân đoạn ảnh được thực hiện dựa trên

việc lựa chọn các trọng số về hình dạng (shape), màu sắc (color), độ chặt

(compactness), độ trơn (smoothness). Quá trình phân đoạn ảnh được thực hiện trên

phần mềm Ecognition 8.7 theo các thông số sau: thông số tỷ lệ: 10, hình dạng: 0.1,

màu sắc: 0.9, độ chặt 0.2, độ trơn: 0.5 cho ra kết quả phân đoạn:

Ta tiến hành phân loại ảnh theo phương pháp phân loại theo định hướng đối

tượng.Sau đây là quy trình phân loại ảnh dựa trên phương pháp phân loại định hướng

đối tượng:

Sử dụng phần mềm eCognition để phân loại các đối tượng ảnhSV: Lê Thanh HuỳnhTrắc Địa Mỏ - CT K56Trường Đại học Mỏ - Địa chấtĐ ồ án t ốtnghiệpHình 3.4: Tăng cường chất lượng ảnh để việc khảo sát đạt hiệu quả tốt nhấtHình 3.5: Thiết kế thông số phân mảnh cho các đối tượngSV: Lê Thanh HuỳnhTrắc Địa Mỏ - CT K56Trường Đại học Mỏ - Địa chấtĐ ồ án t ốtnghiệpHình 3.6: Thiết kế các lớp cho các đối tượng cần khảo sát

3.3.3.Phân loại theo định hướng đối tượng

-Xây dựng bộ chỉ sốCác chỉ số được sử dụng để hỗ trợ việc tách chiết các đối tượng trên ảnh viễn

thám tốt hơn. Ngoài việc sử dụng các kênh phổ thì ta còn dùng thêm các chỉ số để

phân loại trên ảnh SPOT5. Các kênh chỉ số Brightness, Maxdiff, SAVI, NDVI để

tiến hành khảo sát, xác định giá trị ngưỡng của các đối tượng trên ảnh. Ta có

được giá trị ngưỡng của từng loại chỉ số trên phục vụ cho việc phân tách các đối

tựng một cách rõ ràng nhất.

Chỉ số thực vật: NDVI (Normalized Diference Vegetable Index).

NDVI = NIR − RED

NIR + RED(3.1)SAVI (Soil-Adjusted Vegetation Index).

SAVI =NIR − RED

(1 + L )

NIR + RED + L(3.2)Công thức tính chỉ số thực vật dựa trên đặc trưng phản xạ phổ của thực vật ở

dải sóng màu đỏ và dải cận hồng ngoại. Bởi tại các dải sóng này thực vật phản xạ rất

mạnh.

Chỉ số Brightness

1

B=

nLnL

i =1Ci(3.3)Trong đó

SV: Lê Thanh HuỳnhTrắc Địa Mỏ - CT K56Trường Đại học Mỏ - Địa chấtnghiệpĐ ồ án t ốtsố dải quang phổ

giá trị trung bình của dải sóng

Phân loại ảnh

Để có được kết quả phân loại tốt thì việc lựa chọn thuật toán và các giá trị

ngưỡng là yếu tố quyết định. Sau khi phân đoạn ảnh thì tiến hành phan loại ảnh. Trước

tiên phải lập bộ quy tắc phân loại cho các ảnh viễn thám.Hình 3.7: Sử dụng các chỉ số của đất, nước, thực vật để chiết tách các đối tượng riêng

biệt với nhauSV: Lê Thanh HuỳnhTrắc Địa Mỏ - CT K56Trường Đại học Mỏ - Địa chấtĐ ồ án t ốtnghiệpHình 3.7.1 Sơ đồ bộ quy tắc phân loại năm 2003SV: Lê Thanh HuỳnhTrắc Địa Mỏ - CT K56Trường Đại học Mỏ - Địa chấtĐ ồ án t ốtnghiệpHình 3.8: Kết quả phân loại tự động theo các đối tượng trên phần mềm eCognitionSau khi phân loại tự động xong thì sẽ có một số đối tượng bị lẫn do quá trình

phân loại chưa đạt giá trị tuyệt đối, hoặc do ảnh hưởng của điều kiện thời thiết như

mây hoặc sương mù khiến cho quá trình phân loại ảnh đạt độ chính xác chưa cao. Vì

vậy ta cần phải tiến hành phân loại bằng tay trên phần mềm ArcGIS.a) Kết quả phân loại tự độngb) Kết quả chỉnh sửa bằng tayHình 3.9: so sánh kết quả phân loại tự động so với ảnh thực tế khi chỉnh sửa bằng tay

3.3.4. Kiểm tra độ chính xác phân loại ảnh vệ tinh

Để kiểm chứng lại kết quả phân loại thì phương pháp hiệu quả nhất và chính

xác nhất là kiểm tra thực địa, mẫu kiểm tra thực địa không được trùng với vị trí mẫu

giám định đã sử dụng trong quá trình phân loại và đảm bảo phân bố đều trên khu vực

nghiên cứu. Sau đó tiến hành tính toán lại.SV: Lê Thanh HuỳnhTrắc Địa Mỏ - CT K56Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI TỪ CÁC BỀ MẶT KHÔNG THẤM

Tải bản đầy đủ ngay(67 tr)

×