Tải bản đầy đủ - 76 (trang)
Hoạt động 2. Tìm hiểu thí nghiệm của nhà bác học Priesley

Hoạt động 2. Tìm hiểu thí nghiệm của nhà bác học Priesley

Tải bản đầy đủ - 76trang

SỔ TAY DẠY HỌC KHTN 6Năm học: 2016-2017Bài 14: HÔ HẤP Ở CÂY XANH (2 tiết)

Tiết 39,40

I.Mục tiêu bài học

1.Kiến thức

- Nêu được “hô hấp là gì?”

- Kể tên được các nguyên liệu và sản phẩm của hô hấp.

- Nêu được vai trò của hô hấp với cây xanh.

- Giải thích được một số hiện tượng thực tế.

2.Kĩ năng.

Làm được thí nghiệm phát hiện khí cacbonic là sản phẩm của quá trình hô hấp.

3.Thái độ.

- Say mê, yêu thích hơn các hoạt động học tập, nghiên cứu, tìm tòi...

4. Các năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh:

- Năng lực biểu đạt: nói, đọc, viết, lắng nghe

- Đề xuất vấn đề và giải quyết vấn đề:đề xuất giả thuyết nghiên cứu, kĩ năng làm thí

nghiệm, kĩ năng thu thập, ghi chép các dữ liệu và rút ra kết luận vấn đề.

-Tư duy logic

-Năng lực chịu trách nhiệm với môi trường sống, làm việc nhóm.

II. Chuẩn bị:

1. GV: - BG ĐT, máy chiếu, bảng nhóm, bút dạ, phim và flash TN về hô hấp.

2. HS: - Chuẩn bị nội dung và các thí nghiệm theo nhóm.

III.Tiến hành:

Các hoạt động học tập:

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:

Giáo viên

- Giáo viên chuẩn bị sẵn các khay thí

nghiệm cho tất cả các nhóm. Mỗi khay

có: các ống nghiệm hoặc cốc thuỷ tinh

đựng nước vôi trong (số ống hoặc cốc

bằng số cặp trong mỗi nhóm), các ống

nhựa (có thể lấy ống uống nước giải

khát) 1 bản Hướng dẫn làm thí nghiệm

thổi vào nước vôi trong.- Giáo viên mời đại diện các nhóm phát

biểu về hiện tượng và giải thích. Sau đó

giáo viên tổng kết lại.Học sinh

* Thí nghiệm thổi vào nước vôi trong

* Hoạt động cặp đôi:

- Nhóm trưởng điều khiển các bạn trong

nhóm hoạt động cặp đôi theo yêu cầu

của GV.

- Trong mỗi cặp: Một bạn dùng 1 ống

nhựa thổi từ từ vào ống nghiệm (hoặc

cốc) thuỷ tinh đựng nước vôi trong, bạn

còn lại quan sát hiện tượng, sau đó đổi

vai trò cho nhau.

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình

thảo luận, giải thích hiện tượng xảy ra

trong ống (cốc) thuỷ tinh.

HS nêu được

- Xuất hiện các vẩn đục trắng trong cốc.- Giáo viên dẫn dắt học sinh đến kết

Giáo viên: Nguyễn Văn Thượng- Do khí cacbonic có trong không khí ta

THCS Bắc Sơn 62SỔ TAY DẠY HỌC KHTN 6

luận và cho học sinh ghi vào vở: Có thể

dùng nước vôi trong để kiểm tra trong

môi trường có khí cacbonic.Năm học: 2016-2017

thở ra đã kết hợp với nước vôi trong

(canxi hydroxit) tạo thành kết tủa (canxi

cacbonat). (Sau một thời gian sẽ tạo

thành lớp váng).B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Giáo viên

- Giáo viên yêu cầu HS nghiên cứu thí

nghiệm H14.2/119

- Giáo viên cho HS theo dõi video thí

nghiệm như sách hướng dẫn.

- Yêu cầu HS nêu hiện tượng quan sát

được.- Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi

SHD/119

+ Không khí trong 2 chuông đều có chất

khí gì? Vì sao em biết?+ Vì sao cốc nước vôi trong chuông A

có lớp váng trắng đục dày hơn?+ Từ kết quả của thí nghiệm, có thể rút

ra được kết luận gì?

- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thínghiệm và quan sát hình vẽ mô tả thí

nghiệm trong sách học sinh.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm giải thích

hiện tượng xảy ra?Học sinh

1. Thí nghiệm tìm hiểu cây có hô hấp

không.

* Hoạt động chung cả lớp- Hiện tượng: cốc nước vôi ở chuông A

bị đục và trên mặt có 1 lớp váng dày.

Cốc nước trong chuông B vẫn còn trong

và trên mặt chỉ có 1 lớp váng trắng rất

mỏng.

HS trả lời các câu hỏi:

+ Không khí trong 2 chuông đều có

cacbonic, vì có lớp váng trắng trong cốc

nước vôi.

+ Cốc nước vôi trong chuông A có lớp

váng trắng đục dày hơn vì trong chuông

A có nhiều khí cacbonic hơn do cây thải

ra.

+ Kết luận: Khi không có ánh sáng, cây

thải ra nhiều khí cacbonic.

2. Quan sát hình vẽ thí nghiệm tìm

hiểu thực vật lấy khí gì khi hô hấp

* Hoạt động nhóm

- Nhóm trưởng điều khiển các bạn hoạt

động nhóm giải thích hiện tượng của thí

nghiệm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.- GV quan sát hoạt động của các nhóm,

trợ giúp những nhóm chậm.HS cần chốt được- Nghe HS báo cáo, nhận xét, chốt kiếnđang cháy thì tắt, tia khói bay lên.Giáo viên: Nguyễn Văn Thượng+ Hiện tượng xảy ra: que đóm

THCS Bắc Sơn 63SỔ TAY DẠY HỌC KHTN 6

thức cho HS- Học sinh đem kết quả thí nghiệm

(được giáo viên hướng dẫn cho làm

trước từ nhà), ghi chép về nhiệt độ theo

thời gian ra để thảo luận nhóm.

- GV quan sát các nhóm thảo luận, giúp

đỡ nhóm cần hỗ trợ.

- Nghe HS báo cáo kết quả, chốt lại

kiến thức cho HS.- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân đọc

thông tin và trả lời các câu hỏi /120.

- Kiểm tra kết quả hoạt động của HS.

- Nhận xét, sửa chữa để HS chốt được

kiến thức chuẩn.Năm học: 2016-2017

+ Giải thích: Hạt nảy mầm hô hấp mạnh,

lấy oxi của không khí trong bình. Oxi là

chất khí cần cho sự cháy, nên khi oxi

không còn trong bình thì que đóm đưa

vào đang cháy sẽ bị tắt.

3. Thí nghiệm hạt nảy có sinh ra nhiệt

hay không?

* Hoạt động nhóm

- Nhóm trưởng điều khiển các bạn hoạt

động nhóm giải thích kết quả của thí

nghiệm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.

HS cần chốt đượcNhiệt độ trong bình tăng dần do hạt

nảy mầm hô hấp mạnh, đã sinh ra nhiệt.

4. Đọc thông tin và trả lời câu hỏi:

* Hoạt động cá nhân

- HS hoạt động cá nhân theo yêu cầu của

GV.

HS cần trả lời được:

- Hô hấp: ở cây là quá trình cây lấy khí

oxi để phân giải chất hữu cơ, tạo ra

năng lượng cung cấp cho các hoạt động

sống của mình, đồng thời thải ra khí

cacbonic và hơi nước.

- Trong quá trình hô hấp:

+ Nguyên liệu: khí oxi, chất hữu cơ.

+ Sản phẩm: năng lượng, khí cacbonic và

hơi nước.

- Hô hấp rất quan trọng đối với cây vì

nó cung cấp năng lượng cho các hoạt

động sống của cây.

5. Điền vào các ô trống

* Hoạt động cá nhân

- HS hoạt động cá nhân hoàn thành bài

tập.

- Báo cáo kết quả với GV

HS cần làm được

Các ô cần điền theo thứ tự:

Chất hữu cơ + OxiGiáo viên: Nguyễn Văn ThượngTHCS Bắc Sơn 64SỔ TAY DẠY HỌC KHTN 6

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân

hoàn thành bài tập điền vào ô trống/120Năm học: 2016-2017

Khí cacbonic + Hơi nước

- Cần bổ sung thêm sản phẩm là:

Năng lượng- Kiểm tra kết quả của HS, sửa chữa

nếu HS sai.

- Cần bổ sung thêm sản phẩm nào nữa

trong sơ đồ trên?

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Giáo viên

- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi

hoàn thành yêu cầu mục 1/121

- Kiếm tra kết quả của HS, nhận xét- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm giải

thích câu tục ngữ.

- Kiểm tra kết quả của các nhóm, nhận

xét.Học sinh

1.Hoạt động cặp đôi

Nhóm trưởng điều khiển các bạn trong

nhóm hoạt động cặp đôi hoàn thành mục

1/121

HS cần đạt được:

- Nửa trái: Quá trình quang hợp

+ Nửa phải: Quá trình hô hấp

- Sơ đồ giống mục 5

- Quá trình đó luôn diễn ra liên tục, kể cả

lúc được chiếu sáng hay lúc không được

chiếu sáng (để cây có năng lượng hoạt

động).

2. Giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ

“Một hòn đất nỏ bằng một giỏ phân”

* Hoạt động nhóm

Nhóm trưởng điều khiển các bạn hoạt

động nhóm giải thích câu tục ngữ.

HS cần đạt được

Nếu đất được phơi khô (“đất nỏ”)

sẽ thoáng khí, tạo điều kiện cho rễ hô

hấp tốt, hút được nhiều nước và muối

khoáng cung cấp cho cây, ví như cây

được bón thêm phân.D – HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

* Giáo viên giao cho học sinh về nhà làm các hoạt động ứng dụng, giờ học sau đến

báo cáo với giáo viên.

* HS cần đạt được:Giáo viên: Nguyễn Văn ThượngTHCS Bắc Sơn 65SỔ TAY DẠY HỌC KHTN 6Năm học: 2016-2017- Ban đêm cây hô hấp mạnh sẽ lấy nhiều oxi và thải ra nhiều khí cacbonic, nếu để

nhiều cây xanh trong phòng kín cửa thì quá trình hô hấp của người sẽ khó khăn.

- Cần xới đất cho gốc cây tơi xốp.

E – HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

Hoạt động 1. Trả lời câu hỏi

– Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài ở nhà. Đến giờ sau giáo viên sẽ kiểm tra vàchấm vở.

Trả lời:

1. Chọn phương án trả lời đúng: D.

2. Mối liên quan giữa quang hợp và hô hấp: tuy là 2 quá trình ngược nhau, nhưngliên quan mật thiết với nhau, sản phẩm của quá trình này là nguyên liệu của quá trình

kia.

Hoạt động 2. Thiết kế thí nghiệm

– Giáo viên yêu cầu học sinh mỗi nhóm thảo luận, thống nhất về quy trình thínghiệm rồi cùng tiến hành làm và báo cáo lại kết quả cho giáo viên vào giờ học sau.

Rút kinh nghiệm:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

........Giáo viên: Nguyễn Văn ThượngTHCS Bắc Sơn 66SỔ TAY DẠY HỌC KHTN 6Năm học: 2016-2017Tiết 34: ÔN TẬP HỌC KÌ 1

I. Mục tiêu:

- HS được hệ thống, ôn tập lại các kiến thức được học.

- HS vận dụng những kiến thức được học để trả lời các câu hỏi, hiện tượng liên

quan tới thực tế xung quanh.

- HS tự tin trình bày các vấn đề mà mình được học trước tập thể lớp.

II. Chuẩn bị:

1. GV: chuẩn bị hệ thống câu hỏi cho HS ôn tập, PHT, máy chiếu....

2. HS: ôn lại các kiến thức được học.

III. Tiến hành:

GV đưa ra hệ thống các câu hỏi yêu cầu HS trả lời

Câu 1:

a. Những tính chất nào thuộc về tính chất vật lý của chất? Nêu tính chất vật lý

của:

+ Nước?

+ Muối ăn?

b. Thế nào là tính chất hóa học của một chất?

c. Có những cách nào để biết được tính chất của một chất?

Câu 2:

a. So sánh hỗn hợp và chất tinh khiết về thành phần và tính chất?

b. So sánh nước cất và nước sinh hoạt?( Nêu điểm giống và khác nhau)?

Câu 3:

Trình bày cách tách chất ra khỏi hỗn hợp gồm muối ăn, bột đá? Dựa vào đâu mà

em có thế tách được bằng cách đó?

Câu 4:

Viết kí hiệu của 1 số nguyên tố?

Câu 5:

Viết công thức của 1 số chất (10 chất) và cho biết đó là đơn chất hay hợp chất,

giải thích?

Câu 6:

Phân biệt hợp chất và hỗn hợp?

Câu 7:

Trình bày cách làm một tiêu bản hiển vi để quan sát của tế bào vảy hành?

Câu 8:

Lập sơ đồ tư duy với khái niệm tế bào (làm trung tâm) về: cấu tạo, phân loại tế

bào, loại cơ thể.

Câu 9:

Vẽ sơ đồ mối liên hệ giữa các cấp độ từ cấp độ nguyên tử đến cấp độ cơ thể?

Câu 10:

Vẽ và chú thích sơ đồ cấu tạo tế bào thực vật, tế bào động vật. Nêu điểm khác

nhau giữa tế bào thực vật và tế bào động vật.

Câu 11:

Kể tên các cơ quan ở cây xanh và nêu chức năng chủ yếu của chúng?

Giáo viên: Nguyễn Văn ThượngTHCS Bắc Sơn 67Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động 2. Tìm hiểu thí nghiệm của nhà bác học Priesley

Tải bản đầy đủ ngay(76 tr)

×