Tải bản đầy đủ - 63 (trang)
- Sau khi chôn mốc đã lập ghi chú điểm ở ngoài thực địa. Quy cách của dấu mốc và mốc điểm GPS đường chuyền hạng IV phù hợp với yêu cầu quy phạm hiện hành của Nhà nước.

- Sau khi chôn mốc đã lập ghi chú điểm ở ngoài thực địa. Quy cách của dấu mốc và mốc điểm GPS đường chuyền hạng IV phù hợp với yêu cầu quy phạm hiện hành của Nhà nước.

Tải bản đầy đủ - 63trang

Đại Học Mỏ-Địa Chất

- Bộ đàm: 04 chiếc hiệu Kenword (Mỹ)

- Chân máy cùng các thiết bị phụ trợ

- Máy tính : 1 máy

Tất cả máy móc, dụng cụ đo trước khi tiến hành đo đạc được kiểm nghiệm

và hiệu chỉnh theo quy phạm quy định.b. Kiểm nghiệm máy

Nội dung kiểm nghiệm máy thu GPS gồm kiểm tra khái quát, kiểm tra đường

điện, kiểm tra độ ổn định của máy, kiểm tra kênh thu và đo kiểm tra trên chiều dài

chuẩn.

Phương pháp kiểm định độ ổn định của máy bằng cách đo trên chiều dài

chuẩn sẽ loại trừ sai số đồ hình vệ tinh, độ lệch tâm của ăngten, sai số trễ thời gian

của tín hiệu, sai số của tín hiệu thứ phát, sai số dọi tâm máy vv…

Kiểm định độ ổn định của tâm pha ăngten, dùng phần mềm chuyên dụng tính

ra các thành phần tọa độ 3 chiều, gia số tọa độ và chiều dài cạnh, số chênh không

được vượt quá 2 lần sai số tiêu chuẩn của máy.

Ngoài hai kiểm định trên, công tác trắc địa còn kiểm nghiệm và hiệu chỉnh dọi

tâm quang học của đế dọi tâm.

c. Công tác đo đạc

Mạng lưới được đo bằng 4 máy thu vệ tinh GPS một tần số Hi-Target.

- Máy thu 1 : Hi-Target; SN 1122104

- Máy thu 2 : Hi-Target; SN 1122101

- Máy thu 3 : Hi-Target; SN 1122124

- Máy thu 4 : Hi-Target; SN 1122121

Đây là loại máy thu thế hệ mới của Trung Quốc, có kết cấu gọn nhẹ, cho

phép định tâm và đo cao anten chính xác đến mm.

Để hạn chế sai số của dọi tâm quang học, tất cả các thiết bị định tâm quang

học của các máy thu GPS đều được kiểm nghiệm trước khi đo, bảo đảm sai số định

tâm không quá ±1 mm.

Chiều cao Anten máy thu được đo bằng thước chuyên dùng của máy HiTarget, chiều cao được đo 2 lần đo độc lập trước khi bật máy và sau khi tắt máy, đọc

số chính xác đến ±1mm.

Trước khi đo chúng tôi đã lập lịch đo theo điều kiện lựa chọn như sau:

Khu đo

Thành phố Bạc Liêu

ϕPhạm Văn Điệp09° 16'53Đại Học Mỏ-Địa Chất

λ105° 45'H3mSố vệ tinh≥6PDOP≤4Thời gian đo60 phútSau khi lập lịch đo, tiến hành lập ca đo theo phương thức liên kết cạnh-điểm.

Sơ đồ ca đo được trình bày ở hình 3.2 cụ thể như sau :

TÊN MÁY

SN 1122104

CA ĐO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21704422

704422

IV-04

IV-01

IV-36

IV-34

IV-34

IV-32

IV-38

IV-32

IV-30

IV-30

IV-24

IV-24

IV-24

IV-19

IV-18

IV-14

IV-14

IV-11

IV-11SN 1122101SN 1122124SN 1122121IV-08

IV-06

704416

704416

IV-03

IV-18

IV-18

IV-19

IV-28

IV-28

IV-28

704416

IV-26

704407

IV-21

IV-21

IV-17

IV-17

IV-12

IV-12

IV-09III(VT-VH)1

IV-05

IV-05

IV-02

IV-02

IV-02

IV-35

IV-35

IV-32

IV-31

IV-31

IV-31

IV-25

IV-23

IV-25

IV-16

IV-16

IV-16

IV-13

IV-10

IV-10IV-07

IV-07

IV-03

IV-34

IV-37

IV-37

IV-20

IV-25

IV-27

IV-33

IV-29

SCPL-38

IV-27

IV-22

IV-22

IV-20

IV-20

IV-15

704421

704421

III(VT-VH)1Với thời gian đo 1 ca đo là 60 phút (có cả ca đo kéo dài đến 120 phút là ca đo

số 18 và 20), thời gian di chuyển giữa các ca đo là 20 phút, tổ chức đo GPS trong

thời gian 4 ngày. Từ ngày 01/10/2016 đến 04/10/2016,Phạm Văn Điệp54Đại Học Mỏ-Địa Chất

Thời tiết trong 4 tổ chức đo thuận lợi, không mưa, có sương, gió nhẹ, nhiệt

độ từ25ο Cđến27ο C.3.5.5 Bình sai và đánh giá độ chính xác

Bình sai lưới GPS hạng IV bằng phần mềm TBC (Trimble Business Center).

Kết quả tính toán bình sai và đánh giá độ chính xác lưới tọa độ hạng IV được trình

bày ở phụ lục số 1.

Kết quả đánh giá độ chính xác cụ thể như sau:

1 . Sai số trung phương trọng số đơn vị. mo = ± 1.000

2 . Sai số trung phương vị trí điểm:

Lớn nhất : (IV-18). mp = 0.019(m).( Điểm IV-08 )Nhỏ nhất : (IV-05). mp = 0.005(m).( Điểm IV-05 )3 . Sai số trung phương tương đối chiều dài cạnh :

Lớn nhất : (IV-32---IV-33). mS/S = 1/ 22071( IV-32_IV-33 )Nhỏ nhất : (IV-05---704416). mS/S = 1/ 1030543( IV-05_704416 )4 . Sai số trung phương phương vị cạnh :

Lớn nhất : (IV-32---IV-33). mα = 9.15" ( IV-32_IV-33 )

Nhỏ nhất : (IV-05---704416). mα = 0.20"( IV-05_704416 )

Kết luận: lưới tọa độ GPS hạng IV xây dựng bằng công nghệ GPS dự án :

Thành lập lưới khống chế tọa độ phục vụ nâng cấp mở rộng thành phố Bạc Liêu đạt

các chỉ tiêu kỹ thuật của lưới tọa độ hạng IV (kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong

trắc địa công trình- TCVN 9401:2012). Lưới đủ độ chính xác để phát triển các lưới

cấp thấp và các công tác trắc địa tiếp theo.

3.6 Xây dựng lưới độ cao thủy chuẩn hạng IV

3.6.1 Thiết kế lướiPhạm Văn Điệp55Đại Học Mỏ-Địa Chất

Lưới khống chế độ cao thạng IV được bố trí gồm 39 điểm trùng với các điểm tọa

độ đường chuyền hạng IV. Như vậy tổng số điểm của lưới độ cao gồm 41 điểm,

trong đó có 2 điểm gốc.

Điểm khởi tính cho lưới khống chế độ cao thủy chuẩn hạng IV là 2 điểm độ

cao hạng III của nhà nước tuyến Vĩnh Thành – Vĩnh Châu, có ký hiệu III(VT-VC)4

và tuyến Vĩnh Thành- Vĩnh Hậu có kí hiệu III(VT-VH)1.

Độ cao gốc của 2 điểm độ cao hạng III như sau :STTSố hiệuHạngĐộ cao

(m)1(VT-VC)4 III1,2882(VT-VH)1 III1,431Lưới thủy chuẩn hạng IV được thiết kế đo với 9 vòng đo khép kín và 2 tuyến

đo đơn đến điểm gốc III(VT-VC)4 và III(VT-VH)1.

Cụ thể 11 tuyến đo được bố trí như sau :

STTTuyến đo1IV-03_IV-04_IV-05_IV-06_IV-11_IV-12_IV-13_IV-36_IV-032IV-02_IV-37_IV-36_IV-03_ IV-023IV-01_IV-18_IV-17_IV-16_IV-15_IV-14_IV-13_IV-36_IV-37_IV-02_IV-014IV-01_IV-18_IV-20_IV-19_IV-35_IV-34_IV-015IV-19_IV-21_IV-22_IV-24_IV-25_IV-196IV-22_IV-23_IV-24_IV-227IV-19_IV-25_IV-24_IV-26_IV-27_IV-32_IV-35_IV-198IV-27_IV-38_IV-28_IV-29_IV-31_IV-33_IV-32_IV-279IV-29_IV-30_SC-PL38_IV-31_IV-2910III(VT-VH)1_IV-08_IV-07_IV-0611III(VT-VC)4_IV-09_IV-10_IV-11Phạm Văn Điệp56Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Sau khi chôn mốc đã lập ghi chú điểm ở ngoài thực địa. Quy cách của dấu mốc và mốc điểm GPS đường chuyền hạng IV phù hợp với yêu cầu quy phạm hiện hành của Nhà nước.

Tải bản đầy đủ ngay(63 tr)

×