Tải bản đầy đủ - 113 (trang)
- Kích thước hình bao: chiều cao 5400 mm; chiều rộng 4000 mm

- Kích thước hình bao: chiều cao 5400 mm; chiều rộng 4000 mm

Tải bản đầy đủ - 113trang

Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtS=Đồ Án Tốt NghiệpQ 2

;m

qTrong đó : Q – lượng quặng tinh cần cô đặc, T/24h.

Q – tải trọng riêng cảu bể cô đặc, T/m2.24h

Theo bảng 18 HDĐATN ta chọn q =1.2 T/m2.24h

Q = Q41.24.1,15 = 4,59.24.1,15 = 126,68 T/24hS=Q

q=126,68

1,2= 105,57m2Chọn bể cô đặc truyền động chu vi có D = 15 m, chiều 3 m ,diện tích S =176,7

m2Số bể cô đặc cần thiết là : n =S

s=105,57

= 0,6

176,7chọn 1 bể cô đặcKiểm tra theo tốc độ lắng :

-Tốc độ dòng nước lên trong bể ( gây nên do dòng nước tràn)

- Tốc độ lắng chìm của hạt quặng tinh

W .1000 14,88.1000

= 0,01

=

176

,

7

.

3600

s.3600

v1 =

mm/s

v2 = 545 (δ − 1)d 2, mm/secd - Đường kính hạt bé nhất trong sản phẩm cần cô đặc ( thường = 0,01 mm )

δ- Tỷ trọng của hạt khoáng vật vào cô đặc .δ = 3.18v2 = 545.( - 1 )d2 = 545.(3,18 - 1).0,012 = 0,12 mm/s

Điều kiện v2 > v1 thoả mãn.

3. Máy lọc:

3.1.Máy lọc chân không hình đĩa lọc Cu:- Diện tích bề mặt lọc cần thiết : S==4,59 * 1,15

= 26,39

0,2m2- Chọn máy lọc đĩa DU 34-2,5 :

________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

105

Lớp Tuyển Khoáng AK57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa Chất

n=- Số máy lọcĐồ Án Tốt NghiệpS 26,39

=

= 0,77

s

34- Vậy ta cần chọn 1 máy lọc chân không hình đĩa DU 34-2,5.(phụ chương 7)

Trong đó :

Q = Q48= 4,59 t/h Lượng vật liệu vào máy lọc

S :Tổng diện tích bề mặt lọc cần thiết (m2)

s: Diện tích bề mặt lọc của máy lọc m2)

q :Tải trọng riêng của máy lọc t/m2.h (q=0,1-0,2)Kích thước hình bao, mmKiểu máyCông suất

Trọng

động cơ,

lượng, tấn

kwDàiRộngCaoDU 51 – 2,52,850003800320014,50III: THIẾT BỊ TUYỂN Fe

1. Tuyển thô tách SKhâu thô tách S

Tỷ trọng bùn vào khâu tuyển chínhδ3.18Thể tích bùn vào khâu đóV38533.68m3Lưu lượng bùnVb8.89m3/phút________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

106

Lớp Tuyển Khoáng AK57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt NghiệpThời gian tuyển nổit3Phútlưu lượng bùn cho phépVb7.5-12.5m3/phútThể tích ngănVngm6.25m3Hệ số ngăn máyK0.75Số ngăn máy cần thiết làn5.69chọnn6Mê-kha-nốp7-B2.Tính chọn máy tuyển từ cường độ từ trường thấp - tuyển chính TT1 (TT2)

Căn cứ vào sơ đồ định lượng bùn nước, lượng bùn quặng cấp vào máy

tuyển từ cường độ từ trường thấp - tuyển chính là: Q= 1,3 x 455,33 = 591,93

m3/h.

Dựa vào catalog thiết bị chọn 04 máy tuyển từ nam châm vĩnh cửu tuyển

chính có đặc tính kỹ thuật như sau: CTB - 1230

-Kích cỡ DxL:-Khả năng xử lý:70-140 t/h-Công suất động cơ điện:7,5kW-Tốc độ quay:20 v/phút-Cường độ từ trường:1500ơstet-1200 x 3000 (mm)(http://dachengjixie.en.made-inchina.com/product/RKYQqafcItrX/China-CTB-Wet-Drum-MagneticSeparator.html)

3.Tính chọn máy tuyển từ cường độ từ trường thấp - tuyển vét TT3(TT4)Căn cứ vào sơ đồ định lượng bùn nước, lượng bùn quặng cấp vào máy

tuyển từ nam châm vĩnh cửu tuyển vét là: Q=1,3 x 431,10= 560,43 (m3/h).

Để đồng bộ thiết bị chọn 02 máy tuyển từ nam châm vĩnh cửu tuyển vét

cùng chủng loại với máy tuyển từ nam châm vĩnh cửu tuyển chính có đặc tính

kỹ thuật như sau:

Dựa vào catalog thiết bị chọn 04 máy tuyển từ nam châm vĩnh cửu tuyển

chính có đặc tính kỹ thuật như sau: CTB - 1230

-Kích cỡ DxL:1200 x 3000 (mm)________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

107

Lớp Tuyển Khoáng AK57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt Nghiệp-Khả năng xử lý:70-140 t/h-Công suất động cơ điện:7,5kW-Tốc độ quay:20 v/phút-Cường độ từ trường:1500ơstet-(http://dachengjixie.en.made-inchina.com/product/RKYQqafcItrX/China-CTB-Wet-Drum-MagneticSeparator.html)________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

108

Lớp Tuyển Khoáng AK57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt Nghiệp________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

109

Lớp Tuyển Khoáng AK57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt Nghiệp________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

110

Lớp Tuyển Khoáng AK57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt Nghiệp________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

111

Lớp Tuyển Khoáng AK57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt Nghiệp________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

112

Lớp Tuyển Khoáng AK57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt Nghiệp________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

113

Lớp Tuyển Khoáng AK57

MSSV :1121040430Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Kích thước hình bao: chiều cao 5400 mm; chiều rộng 4000 mm

Tải bản đầy đủ ngay(113 tr)

×