Tải bản đầy đủ - 113 (trang)
Xác định đường đặc tính mẫu quy đổi của sản phẩm máy đập nhỏ

Xác định đường đặc tính mẫu quy đổi của sản phẩm máy đập nhỏ

Tải bản đầy đủ - 113trang

Trường Đại Học Mỏ Địa Chất

-Đồ Án Tốt NghiệpTừđó ta có Zđn = 3,8

Dmax = 7.1.3,8 = 26,6 ~ 5%

Dmax = 7.0,8.3,8 = 21,28 ~ 10%

Dmax = 7.0,6.3,8 = 15,96 ~ 23%

Dmax = 7.0,4.3,8 = 10,64 ~ 40%

Dmax = 7.0,2.3,8 = 5,32 ~ 66%

Dmax = 7.0,1.3,8 = 2,66 ~ 81%

Từ số liệu trên ta vẽ đường đặc tính mẫu quy đổi sản phẩm máy đập nhỏHình 6: hình đặc tính mẫu quy đổi của sản phẩm máy đập nhỏ________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

29

Lớp Tuyển Khoáng A-K57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt NghiệpIV.Xác định khối lượng các sản phẩm

IV.1.Xác định khối lượng của sản phẩm 3,4

-Ta có:

E = 80%

= 0,29% (tra trên Hình 3).

-55Áp dụng công thức:

Q4 = Q2’.E-55 = 230.0,8.0,29 = 53,36 (t/h)

Q3 = Q2’ – Q4 = 230 - 53,36= 176,64 (t/h)

IV.2.Xác định khối lượng sản phẩm 7,8

Áp dụng công thức:

Q7 = Q6.

Ta có:

= = 40 % ( tra trên hình 5)

ađn = 15 mm

= = 32 % ( tra trên hình 6)

Từđó ta có:

Q7 = 230. = 575t/h

Q8 = Q9 = Q7 – Q6 = 575 - 230= 345 t/h

IV.3.Xác định hệ số chất tải theo kết quả chính xác

Kđtr= = = 0,79

Kđn= = = 0,77________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

30

Lớp Tuyển Khoáng A-K57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt NghiệpV.Kết quả khi tính chính xác

V.1.Mức đập của từng giai đoạn

i1 = = 3,44

232,5

64,16i2 =

= 3,62

i3 = = 4,28

V.2.Kết quả tính chính xác năng suất yêu cầu đối với từng giai đoạn đập

Chỉ tiêuGiai đoạn

ICỡ hạt lớn nhất trong cấp 800IIIII232,564,167liệu (mm)

Chiều rộng cửa tháo (mm)15540Năng suất yêu cầu (t/h)452176,64345Năng suất yêu cầu (m3/h)228,2889,21174,24________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

31

Lớp Tuyển Khoáng A-K57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt NghiệpBảng 3: Kết quả tính chính xác.

V.3.Đặc tính kĩ thuật của máy đập đã chọn dùng trong phân xưởng đập

GiaichiềukhoảngđiềuNăng suất theoNăng suấtđoạnrộng cửachỉnh khesau khi đãđậpcấp liệu

(mm)tháo

(mm)khe tháo thiết kế

(m3/h)1200150 – 300

(155)334,58617,5833025-50

( 40)123221,011005 – 15

(7)56148,55I

IIKiểu máy đậpMáy đập hàm

C160

Máy đập nón

đập trung

GP 2005IIIMáy đập nón

đập nhỏ KMДhiệu

chỉnh

(t/h)1750AĐặc tính kĩ thuật của máy đập đã chọn________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

32

Lớp Tuyển Khoáng A-K57

MSSV :1121040430Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xác định đường đặc tính mẫu quy đổi của sản phẩm máy đập nhỏ

Tải bản đầy đủ ngay(113 tr)

×