Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
b.Nguyên lí làm viêc . Máy phát điện xoay chiều đồng bộ SF 10-20/3600 là thiết bị biến đổi cơ năng thành điện năng sử dụng nguyên lý cảm ứng điện từ. Trong đó lõi thép, cực từ rotor và dây quấn rotor (phần cảm) đặt ở phần quay, còn lõi thép và dây quấn st

b.Nguyên lí làm viêc . Máy phát điện xoay chiều đồng bộ SF 10-20/3600 là thiết bị biến đổi cơ năng thành điện năng sử dụng nguyên lý cảm ứng điện từ. Trong đó lõi thép, cực từ rotor và dây quấn rotor (phần cảm) đặt ở phần quay, còn lõi thép và dây quấn st

Tải bản đầy đủ - 22trang

b.Nguyên lí làm viêc.Máy phát điện xoay chiều đồng bộ SF 10-20/3600 là thiết bị biến đổi cơ năng thành điện

năng sử dụng nguyên lý cảm ứng điện từ. Trong đó lõi thép, cực từ rotor và dây quấn

rotor (phần cảm) đặt ở phần quay, còn lõi thép và dây quấn stator (phần ứng) với ba điểm

chia đều trên nó nối ra bên ngoài được đặt trên phần tĩnh.10Hình 1. 5: Nguyên lí làm việc của máy phát điện7Nguồn cơ năng sơ cấp là nước được tích năng ở hồ thượng lưu, qua hệ thống

đường ống áp lực chảy vào tuabin, nhờ áp lực do chênh lệch mức nước thượng lưu và hạ

lưu làm tuabin quay.

8Nguồn một chiều từ hệ thống kích thích được đưa vào các cực từ của rotor thông

như một namGhichú:

qua hệ thống chổi than và vành góp. Khi đó các cực từ rotor hoạt động

1 - Stator3 - Nanchâm

hoa rotor5

- Trục

tuabin7

- Cánh

điện,

xung

quanh

cáchướng

cực từ sinh ra một từ trường không đổi.

2 - Rotor4 - Trục MFĐ6 - Tuabin8 - Buồng xoắnKhi rotor máy phát quay với tốc độ n thì từ trường cực từ (rotor) do dòng điện một

chiều sinh ra sẽ quét qua dây quấn phần ứng (Stato) và cảm ứng trong dây quấn đó sức

điên động xoay chiều có tần số:

f = P.n/60

(1)

Ba điểm bất kỳ cách nhau góc 1200 trên dây quấn phần ứng được nối ra ngoài,

chia dây quấn này thành ba dây quấn một pha lệch nhau về không gian góc 1200 và đó

chính là dây quấn ba pha. Điện áp ba pha được biểu thị bằng ba vectơ bằng nhau về trị số

và lệch nhau về thời gian góc 1200.Hình 1. 6 : Bố trí dây quấn stato máy phát

Khi máy làm việc có tải bên ngoài, dòng điện ba pha đối xứng lệch nhau về thời gian góc

1200 chạy trong dây quấn lệch nhau góc 1200 trong không gian sẽ tạo ra từ trường quay

có tốc độ:

n1 = 60 f/P

(2)11So sánh (1) và (2) ta thấy n1= n, nghĩa là tốc độ quay của rotor bằng tốc độ của từ

trường quay, vì vậy nó được gọi là máy phát điện đồng bộ.

1.2.2 : Tua bin nước

Tua bin nước biến năng lượng của chất lỏng (ở đây là nước) thành cơ năng trên trục

quay của tua bin để quay máy phát điện hay các máy công cụ khác.

Nguyên tắc làm việc của tua bin nước và máy bơm hoàn toàn trái ngược nhau. Tua bin

nước chủ yếu được lắp đặt tại nhà máy thủy điện để chuyển hoá năng lượng nước thành

cơ năng và cơ năng được chuyển hoá thành điện năng nhờ máy phát điện, khi nước từ

thượng lưu chảy theo đường dẫn tới tua bin, rồi chảy ra hạ lưu. Ngược lại Máy bơm được

đặt ở trạm bơm. Đối với trạm bơm điện, động cơ điện lấy điện từ lưới điện để quay máy

bơm đưa nước từ bể hút qua máy bơm đi lên ống đẩy.Hình 1. 6 : Tua bin nước121. Stato2.Rotor3 . Cửa Wicket 4. Cánh tuabin5. Dòng nước 6 . Trục máy phát điện tubin13A.Máy phát điệnB.Tuabin1.3 . Cách thức hoạt động nhà máy thủy điện

Nhà máy phát điện dùng sức nước ( nhà máy thủy điện) là nơi chuyển đổi sức nước

(thủy năng) thành điện năng

Cách thức hoạt đông :Hình 1. 8: Cách thức hoạt động của nhà máyNước được tụ lại từ các đập nước với một thế năng lớn. Qua một hệ thống ống dẫn, năng14lượng dòng chảy của nước được truyền tới tua-bin nước, tua-bin nước được nối với máy

phát điện, nơi chúng được chuyển thành năng lượng điện.Từ nhà máy phát điện dòng

điện được truyền đi qua các trạm biến áp tới khách hàng.1.4. Nhận xét

Với công suất lắp máy 20,0MW, công trình thủy điện Thác Xăng sẽ cung cấp sản lượng

điện trung bình năm khoảng 90.55.106kWh. Nhiệm vụ chính của công trình là phát điện

phục vụ cho nhu cầu dùng điện của tỉnh Lạng Sơn đặc biệt là các vùng lân cận khu vực.

Ngoài ra công trình còn tạo điều kiện thúc đẩy phát triển dân sinh kinh tế của địa phương

đồng thời cải tạo môi trường xung quanh, cung cấp nước cho sinh hoạt và nông nghiệp

trong mùa kiệt.

Sau quá trình thực tập tại đây thì hiện tại em thấy nhà máy do mới hoàn thành đưa vào

sử dụng được một năm khi hoạt động gây ra tiếng ồn lớn,nhà máy chỉ hoạt động được

gần một nửa công suất toàn nhà máy, một số thiết bị vẫn còn trong quá trình bảo dưỡng

với sửa chữa .

Chương 2 TRẠM BIẾN ÁP CHÍNH CỦA NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN THÁC XĂNG

2.1 .Trạm biến áp chính

2.1.1 : Thông số kĩ thuật các thiết bị TBA chính

2.1.1.1 Thông số kỹ thuật dao cách ly đường dây

Nhiệm vụ của dao cách ly:

Dao cách ly là thiết bị tạo ra khoảng hở cách điện trông thấy được giữa bộ phận đang

mang điện và bộ phận cắt điện để đảm bảo an toàn cho người sử dụng

Dao cách ly chỉ được sử dụng để đóng cắt khi dòng điện không tải (không có dòng

điện)

Nhờ có dao cách ly nên khi sửa chữa một thiết bị nào đó thì các thiết bị bên cạnh vẫn làm

việc bình thường.

STT

1

2

3

4

5

6

7Thông số

Kiểu:

Dòng điện định mức:

Điện áp định mức:

Thời gian mở, đóng bằng điện

Thời gian mở, đóng bằng tay

Dòng ngắn mạch chịu đựng

Dòng điện xung kích

Bộ truyền động:

+ Lưỡi chính điều khiển bằng động cơ, điện15Giá trị

3 cực, mở ngang, đặt ngoài trời

1600 A.

126 kV

3s

< 7s

40 kA/4s

100 kApeak

Động cơ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b.Nguyên lí làm viêc . Máy phát điện xoay chiều đồng bộ SF 10-20/3600 là thiết bị biến đổi cơ năng thành điện năng sử dụng nguyên lý cảm ứng điện từ. Trong đó lõi thép, cực từ rotor và dây quấn rotor (phần cảm) đặt ở phần quay, còn lõi thép và dây quấn st

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×