Tải bản đầy đủ - 51 (trang)
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG LÒ RAM BI NGHIỀN

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG LÒ RAM BI NGHIỀN

Tải bản đầy đủ - 51trang

30313.2 Bảng giá trị vào ra của chương trình

Bảng 3.1 Giá trị vào ra của chương trình

TTĐịa chỉKý hiệu1

2

3I0.0

I0.1

I0.2AUTO_MANU

AUTOSTART

AUTOSTOP4I0.3HT15I0.4HT26I0.5HT37I0.6HT118I0.7HT129I1.0HT2110I1.1HT2211

12

13I1.2

I1.3

I1.4SCDCCuaVao

SCDCCuaRa

SCDCBomDau1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Q0.0

Q0.1

Q0.2

Q0.3

Q0.4

Q0.5

Q0.6

Q0.7

Q1.0

Q1.1CoiDenKD

DCBomDauLV

DCCuaVaoT

DCCuaVaoN

DCCuaRaT

DCCuaRaN

VanVaoLV

VanRaLV

GiaNhiet1

GiaNhiet21PIW272NhietB12PIW274NhietB2Rơle trung

gianChú thích

Công tắc chọn Auto/Manu

Công tắc khởi động hệ thống

Công tắc hành trình dừng hệ

thống

Công tắc hành trình giới hạn

xilanh ra

Công tắc hành trình báo vị trí

mở cửa lò

Công tắc hành trình giới hạn

xilanh vao

Công tắc hành trình giới hạn vị

trí cửa vào mở

Công tắc hành trình giới hạn vị

trí cửa vào đóng

Công tắc hành trình giới hạn vị

trí cửa ra mở

Công tắc hành trình giới hạn vị

trí cửa ra đóng

Sự cố động cơ cửa vào

Sự cố động cơ cửa ra

Sự cố động cơ bơm dầuK0

K1

K11

K12

K21

K22

K4

K5

K2

K3Còi khởi động

Động cơ bơm dầu làm việc

Động cơ cửa vào quay thuận

Động cơ cửa vào quay ngược

Động cơ cửa ra quay thuận

Động cơ cửa ra quay ngược

Van đẩy piton đi vào

Van đẩy piton đi ra

Bật tắt điện gia nhiệt buồng 1

Bật tắt điện gia nhiệt buồng 2

Cảm biến bào nhiệt độ buồng

1

Cảm biến báo nhiệt độ buông

232333.3 Chương trình điều khiển hệ thống lò ram

3.3.1 Chương trình khởi động hệ thống34353637383940Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG LÒ RAM BI NGHIỀN

Tải bản đầy đủ ngay(51 tr)

×