Tải bản đầy đủ - 97 (trang)
Phụ lục 2: Danh sách 50 công ty ngoài mẫu nghiên cứu

Phụ lục 2: Danh sách 50 công ty ngoài mẫu nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 97trang

S

T

T

CKTên công tySànNhóm

ngànhNhóm

STLợi nhuận sau thuế (triệu VNĐ)

201120122013PTMCÔNG TY CỔ

PHẦN SẢN

XUẤT,

THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ

ÔTÔ PTMHNXMáy công

nghiệp1841-2,925-8405CLPCÔNG TY CỔ

PHẦN THỦY

SẢN CỬU

LONGHoSENuôi trồng

nông hải

sản123,857-9,594-79,1746FDGCÔNG TY CỔ

PHẦN

DOCIMEXCOHoSENuôi trồng

nông hải

sản135,913-37,446-116,0647BVGCÔNG TY CỔ

PHẦN THÉP

BẮC VIỆTHNXThép và

sản phẩm

thép1648-39,977-7,1728NVCCÔNG TY CỔ

PHẦN NAM

VANGHNXThép và

sản phẩm

thép1-20,069-128,034-141,487BTHCÔNG TY CỔ

PHẦN CHẾ

TẠO BIẾN THẾ

VÀ VẬT LIỆU

ĐIỆN HÀ NỘIHNXThiết bị

điện12,708-9,918-6,422VNACÔNG TY CỔ

PHẦN VẬN TẢI

BIỂN

VINASHIPHoSEVân tải

đường biển132,342-28,291-107,8954910S

T

T11121314151617

CKTên công tyVOSCÔNG TY CỔ

PHẦN VẬN TẢI

BIỂN VIỆT

NAMVCVCÔNG TY CỔ

PHẦN VẬN TẢI

VINACONEXLợi nhuận sau thuế (triệu VNĐ)Nhóm

ngànhNhóm

STHNXVân tải

đường biển16,715-33,178-190,325HNXVận tải,

hành

khách, du

lịch1-6,535-44,152-50,924PGTCÔNG TY CỔ

PHẦN TAXI SÀI

GÒN

PETROLIMEXHNXVận tải,

hành

khách, du

lịch15,919-991-21,078BHCCÔNG TY CỔ

PHẦN BÊ

TÔNG BIÊN

HÒAHNXVật liệu

xây dựng nội thất1-13,922-20,367-13,832BHVCÔNG TY CỔ

PHẦN

VIGLACERA

BÁ HIẾNHNXVật liệu

xây dựng nội thất11,526-10,376-9,351BTSCÔNG TY CỔ

PHẦN XI

MĂNG VICEM

BÚT SƠNHNXVật liệu

xây dựng nội thất10-31,821-225,330DACCÔNG TY CỔ

PHẦN

VIGLACERA

ĐÔNG ANHHNXVật liệu

xây dựng nội thất13,225-4,505-1,174Sàn201120122013S

T

T

CKTên công ty18DCTCÔNG TY CỔ

PHẦN TẤM

LỢP VẬT LIỆU

XÂY DỰNG

ĐỒNG NAI19LCG2021222324Nhóm

ngànhNhóm

STHoSEVật liệu

xây dựng nội thấtCÔNG TY CỔ

PHẦN LICOGI

16HoSEPIDCÔNG TY CỔ

PHẦN TRANG

TRÍ NỘI THẤT

DẦU KHÍSànLợi nhuận sau thuế (triệu VNĐ)

201120122013132,119-55,183-129,709Xây dựng1159,497-34,121-254,230HNXXây dựng11,997-4,689-10,271PSGCÔNG TY CỔ

PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ XÂY LẮP

DẦU KHÍ SÀI

GÒNHNXXây dựng1-87,236-251,651-208,484PVACÔNG TY CỔ

PHẦN TỔNG

CÔNG TY XÂY

LẮP DẦU KHÍ

NGHỆ ANHNXXây dựng1-83-173,798-47,972PVVCÔNG TY CỔ

PHẦN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG

VINACONEXHNXXây dựng13,039-48,413-58,746PVXTỔNG CÔNG

TY CỔ PHẦN

XÂY LẮP DẦU

KHÍ VIỆT NAMHNXXây dựng197,2451,847,337 2,632,299S

T

T

CKTên công tySànNhóm

ngànhNhóm

STLợi nhuận sau thuế (triệu VNĐ)

201120122013PXMCÔNG TY CỔ

PHẦN XÂY

LẮP DẦU KHÍ

MIỀN TRUNGHoSEXây dựng123,755-109,655-152,230HGMCÔNG TY CỔ

PHẦN CƠ KHÍ

VÀ KHOÁNG

SẢN HÀ GIANGHNXKhai

khoáng0149,450138,28487,261KSBCÔNG TY CỔ

PHẦN

KHOÁNG SẢN

VÀ XÂY DỰNG

BÌNH DƯƠNGHoSEKhai

khoáng0120,00490,38183,72128KTBCÔNG TY CỔ

PHẦN ĐẦU TƯ

KHOÁNG SẢN

TÂY BẮCHoSEKhai

khoáng028,27040,3481,75029L10CÔNG TY CỔ

PHẦN LILAMA

10HoSEMáy công

nghiệp023,81025,96025,580ACLCÔNG TY CỔ

PHẦN XUẤT

NHẬP KHẨU

THỦY SẢN

CỬU LONG AN

GIANGHoSENuôi trồng

nông hải

sản0114,88315,1145,580NSCCÔNG TY CỔ

PHẦN GIỐNG

CÂY TRỒNG

TRUNG ƯƠNGHoSENuôi trồng

nông hải

sản062,25378,22296,1102526273031S

T

TNhóm

ngànhNhóm

STLợi nhuận sau thuế (triệu VNĐ)HNXThép và

sản phẩm

thép01,296,851 1,030,505 2,010,465CÔNG TY CỔ

PHẦN TẬP

ĐOÀN HOA

SENHoSEThép và

sản phẩm

thép0230,254393,869558,131CÔNG TY CỔ

34 NHW PHẦN NGÔ

HANHoSEThiết bị

điện044,15030,65746,108323335363738

CKTên công tyHPGCÔNG TY CỔ

PHẦN TẬP

ĐOÀN HÒA

PHÁTHSGSàn201120122013SFICÔNG TY CỔ

PHẦN ĐẠI LÝ

VẬN TẢI SAFIHoSEVân tải

đường biển031,16944,37335,641PJTCÔNG TY CỔ

PHẦN VẬN TẢI

XĂNG DẦU

ĐƯỜNG THỦY

PETROLIMEHoSEVân tải

đường biển012,55715,38311,243FDTCÔNG TY CỔ

PHẦN

FIDITOURHNXVận tải,

hành

khách, du

lịch07,8269295,818HOTCÔNG TY CỔ

PHẦN DU

LỊCH-DỊCH VỤ

HỘI ANHoSEVận tải,

hành

khách, du

lịch028,11933,82520,871S

T

T

CKTên công tyNhóm

ngànhNhóm

STNTPCÔNG TY CỔ

PHẦN NHỰA

THIẾU NIÊN

TIỀN PHONGHNXVật liệu

xây dựng nội thấtQNCCÔNG TY CỔ

PHẦN XI

MĂNG VÀ XÂY

DỰNG QUẢNG

NINHNXTDCCÔNG TY CỔ

PHẦN KINH

DOANH VÀ

PHÁT TRIỂN

BÌNH DƯƠNGSànLợi nhuận sau thuế (triệu VNĐ)

2011201220130276,180291,285289,579Vật liệu

xây dựng nội thất027,6363,9307,481HNXVật liệu

xây dựng nội thất0191,526159,942159,957TBXCÔNG TY CỔ

PHẦN XI

MĂNG THÁI

BÌNHHNXVật liệu

xây dựng nội thất05,4892,33410243TMXCÔNG TY CỔ

PHẦN VICEM

THƯƠNG MẠI

XI MĂNGHNXVật liệu

xây dựng nội thất012,6298,4706,91244HUTCÔNG TY CỔ

PHẦN TASCOHNXXây dựng0100,86637,94712,154L18CÔNG TY CỔ

PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ XÂY DỰNG

SỐ 18HNXXây dựng028,83116,73113,6793940414245S

T

TNhóm

ngànhNhóm

STHNXXây dựngPXSCÔNG TY CỔ

PHẦN KẾT

CẤU KIM LOẠI

VÀ LẮP MÁY

DẦU KHÍHoSEHU3CÔNG TY CỔ

PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ XÂY DỰNG

HUD34950464748

CKTên công tyLM8CÔNG TY CỔ

PHẦN LILAMA

18SànLợi nhuận sau thuế (triệu VNĐ)

201120122013021,64338,71741,014Xây dựng0108,48867,43075,946HoSEXây dựng049,32825,33415,465QTCCÔNG TY CỔ

PHẦN CÔNG

TRÌNH GIAO

THÔNG VẬN

TẢI QUẢNG

NAMHNXXây dựng011,94215,17610,028SD6CÔNG TY CỔ

PHẦN SÔNG

ĐÀ 6HNXXây dựng039,15241,31244,332Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 2: Danh sách 50 công ty ngoài mẫu nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(97 tr)

×
x