Tải bản đầy đủ - 97 (trang)
Phụ lục 1: Danh sách 50 công ty trong mẫu nghiên cứu

Phụ lục 1: Danh sách 50 công ty trong mẫu nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 97trang

S

T

TNhóm

STHNXPhần mềm,

Phân phối

hàng điện

tử1179-5,170-2,764PNCCÔNG TY CỔ

PHẦN VĂN

HOÁ PHƯƠNG

NAMHoSESách, ấn

bản, sản

phẩm văn

hóa19-16,875-23,3929HSICÔNG TY CỔ

PHẦN VẬT TƯ

TỔNG HỢP VÀ

PHÂN BÓN

HÓA SINHSản phẩm

hóa dầu,

HoSE nông dược

và hóa chất

khác119,875-2,000-73,16910GGGCÔNG TY CỔ

PHẦN Ô TÔ

GIẢI PHÓNGHNXSản xuất ô

1-65,258-27,343-64,41111VPCCÔNG TY CỔ

PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT

TRIỂN NĂNG

LƯỢNG VIỆT

NAMHoSESản xuất

phân phối

điện1997-8,828-6,61912VISCÔNG TY CỔ

PHẦN THÉP

VIỆT ÝHoSEThép và

sản phẩm

thép127,213-17,776-27,78813ALPCÔNG TY CỔ

PHẦN ĐẦU TƯ

ALPHANAMHoSEThiết bị

điện115,362-148,924-205,2398Tên công tySRACÔNG TY CỔ

PHẦN SARA

VIỆT NAMLợi nhuận sau thuế

(triệu VNĐ)Nhóm

ngành7

CKSàn201120122013S

T

TNhóm

ngànhNhóm

STHoSEVân tải

đường biển1HNXVân tải

đường biểnSTTCÔNG TY CỔ

PHẦN VẬN

CHUYỂN SÀI

GÒN TOURIST17181415161920

CKTên công tyVSTCÔNG TY CỔ

PHẦN VẬN

TẢI VÀ THUÊ

TÀU BIỂN

VIỆT NAMSSGCÔNG TY CỔ

PHẦN VẬN

TẢI BIỂN HẢI

ÂUSànLợi nhuận sau thuế

(triệu VNĐ)

2011201220132,441-124,699-223,71810-1,863-34,686HoSEVận tải,

hành

khách, du

lịch13,100-21,639-5,517DTCCÔNG TY CỔ

PHẦN

VIGLACERA

ĐÔNG TRIỀUHNXVật liệu

xây dựng nội thất1814-68,979-18,287HHLCÔNG TY CỔ

PHẦN HỒNG

HÀ LONG ANHNXVật liệu

xây dựng nội thất1-12,960-14,132-2,793HPSCÔNG TY CỔ

PHẦN ĐÁ XÂY

DỰNG HOÀ

PHÁTHNXVật liệu

xây dựng nội thất11,870-2,987-4,036PPGCÔNG TY CỔ

PHẦN SẢN

XUẤTTHƯƠNG MẠIDỊCH VỤ PHÚ

PHONGHNXVật liệu

xây dựng nội thất1312-13,971-24,546S

T

T

CKTên công ty21TSMCÔNG TY CỔ

PHẦN XI

MĂNG TIÊN

SƠN HÀ TÂY22SD123Lợi nhuận sau thuế

(triệu VNĐ)Nhóm

ngànhNhóm

STHoSEVật liệu

xây dựng nội thất15,341-7,684-4,221CÔNG TY CỔ

PHẦN SÔNG

ĐÀ 1HNXXây dựng17,082-49,580-156SDBCÔNG TY CỔ

PHẦN SÔNG

ĐÀ 207HNXXây dựng1-28,931-35,744-36,37324SJMCÔNG TY CỔ

PHẦN SÔNG

ĐÀ 19HNXXây dựng1-8,343-11,543-28,51125V15CÔNG TY CỔ

PHẦN XÂY

DỰNG SỐ 15HNXXây dựng18,480-11,235-30,264CMSCÔNG TY CỔ

PHẦN XÂY

DỰNG VÀ

NHÂN LỰC

VIỆT NAMHNXĐào tạo

việc làm011,70916,91311,991AMCCÔNG TY CỔ

PHẦN

KHOÁNG SẢN

Á CHÂUHNXKhai

khoáng06,2658,6989,7622627Sàn201120122013S

T

T28293031323334

CKTên công tyNhóm

ngànhNhóm

STBMCCÔNG TY CỔ

PHẦN

KHOÁNG SẢN

BÌNH ĐỊNHHoSEKhai

khoángLCMCÔNG TY CỔ

PHẦN KHAI

THÁC VÀ CHẾ

BIẾN KHOÁNG

SẢN LÀO CAIHoSECTBCÔNG TY CỔ

PHẦN CHẾ

TẠO BƠM HẢI

DƯƠNGABTCÔNG TY CỔ

PHẦN XUẤT

NHẬP KHẨU

THỦY SẢN

BẾN TREFPTCÔNG TY CỔ

PHẦN FPTSànLợi nhuận sau thuế

(triệu VNĐ)

201120122013091,38886,39280,021Khai

khoáng022,23246,5309,396HNXMáy công

nghiệp08,1707,8488,542HoSENuôi trồng

nông hải

sản099,78379,15374,256HoSEPhần mềm,

Phân phối

hàng điện

tử0EIDCÔNG TY CỔ

PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT

TRIỂN GIÁO

DỤC HÀ NỘIHNXSách, ấn

bản, sản

phẩm văn

hóa030,56929,37232,364HAICÔNG TY CỔ

PHẦN NÔNG

DƯỢC H.A.ISản phẩm

hóa dầu,

HoSE nông dược

và hóa chất

khác046,00948,18837,8742,079,148 1,985,487 2,065,313S

T

T

CKTên công tyNhóm

ngànhNhóm

ST35SVCCÔNG TY CỔ

PHẦN DỊCH

VỤ TỔNG HỢP

SÀI GÒNHoSESản xuất ô

36NLCCÔNG TY CỔ

PHẦN THỦY

ĐIỆN NÀ LƠIHNXHMCCÔNG TY CỔ

PHẦN KIM KHÍ

HoSE

TP HỒ CHÍ

MINHCJCCÔNG TY CỔ

PHẦN CƠ

ĐIỆN MIỀN

TRUNG3940373841SànLợi nhuận sau thuế

(triệu VNĐ)

201120122013081,43246,76160,740Sản xuất

phân phối

điện012,27910,02616,247Thép và

sản phẩm

thép082,04827,19220,979HNXThiết bị

điện012,27212,66711,731GSPCÔNG TY CỔ

PHẦN VẬN

TẢI SẢN

PHẨM KHÍ

QUỐC TẾHoSEVân tải

đường biển048,37650,80455,014VGPCÔNG TY CỔ

PHẦN CẢNG

RAU QUẢHNXVân tải

đường biển022,77219,48620,526TCTCÔNG TY CỔ

PHẦN CÁP

TREO NÚI BÀ

TÂY NINHHoSEVận tải,

hành

khách, du

lịch047,75953,46247,742S

T

T

CKTên công tySànNhóm

ngànhNhóm

ST2011201220130294,530360,526370,80142BMPCÔNG TY CỔ

PHẦN NHỰA

BÌNH MINH43BT6CÔNG TY CỔ

PHẦN BETON

6HNXVật liệu

xây dựng nội thất031,54417,1609,16944CVTCÔNG TY CỔ

PHẦN CMCHNXVật liệu

xây dựng nội thất020,65911,77318,10445NNCCÔNG TY CỔ

PHẦN ĐÁ NÚI

NHỎHoSEVật liệu

xây dựng nội thất088,87377,65172,021HOMCÔNG TY CỔ

PHẦN XI

MĂNG VICEM

HOÀNG MAIHNXVật liệu

xây dựng nội thất0129,577112,7091,635CTXTỔNG CÔNG

TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ XÂY

DỰNG VÀ

THƯƠNG MẠI

VIỆT NAMHNXXây dựng036,49210,29742,913HU1CÔNG TY CỔ

PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ XÂY

DỰNG HUD1HoSEXây dựng054,13917,4864,734464748HoSEVật liệu

xây dựng nội thấtLợi nhuận sau thuế

(triệu VNĐ)S

T

T4950

CKTên công tyFCNCÔNG TY CỔ

PHẦN KỸ

THUẬT NỀN

MÓNG VÀ

CÔNG TRÌNH

NGẦM FECONHBCCÔNG TY CỔ

PHẦN XÂY

DỰNG VÀ

KINH DOANH

ĐỊA ỐC HÒA

BÌNHNhóm

ngànhNhóm

STHoSEXây dựngHoSEXây dựngSànLợi nhuận sau thuế

(triệu VNĐ)

201120122013096,310100,103116,9100149,553130,88853,857Phụ lục 2: Danh sách 50 công ty ngoài mẫu nghiên cứu

S

T

T123

CKTên công tySànNhóm

ngànhNhóm

STLợi nhuận sau thuế (triệu VNĐ)

201120122013BKCCÔNG TY CỔ

PHẦN

KHOÁNG SẢN

BẮC KẠNHoSEKhai

khoáng17,995-16,975-21,438CTMCÔNG TY CỔ

PHẦN ĐẦU TƯ,

XÂY DỰNG VÀ

KHAI THÁC

MỎ VINAVICOHNXKhai

khoáng12,535-3,289-5,677KHBCÔNG TY CỔ

PHẦN

KHOÁNG SẢN

HÒA BÌNHHNXKhai

khoáng14,542-6,620-3,337S

T

T

CKTên công tySànNhóm

ngànhNhóm

STLợi nhuận sau thuế (triệu VNĐ)

201120122013PTMCÔNG TY CỔ

PHẦN SẢN

XUẤT,

THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ

ÔTÔ PTMHNXMáy công

nghiệp1841-2,925-8405CLPCÔNG TY CỔ

PHẦN THỦY

SẢN CỬU

LONGHoSENuôi trồng

nông hải

sản123,857-9,594-79,1746FDGCÔNG TY CỔ

PHẦN

DOCIMEXCOHoSENuôi trồng

nông hải

sản135,913-37,446-116,0647BVGCÔNG TY CỔ

PHẦN THÉP

BẮC VIỆTHNXThép và

sản phẩm

thép1648-39,977-7,1728NVCCÔNG TY CỔ

PHẦN NAM

VANGHNXThép và

sản phẩm

thép1-20,069-128,034-141,487BTHCÔNG TY CỔ

PHẦN CHẾ

TẠO BIẾN THẾ

VÀ VẬT LIỆU

ĐIỆN HÀ NỘIHNXThiết bị

điện12,708-9,918-6,422VNACÔNG TY CỔ

PHẦN VẬN TẢI

BIỂN

VINASHIPHoSEVân tải

đường biển132,342-28,291-107,8954910Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 1: Danh sách 50 công ty trong mẫu nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(97 tr)

×
x