Tải bản đầy đủ - 97 (trang)
CHƯƠNG 4: XÁC MINH TÍNH HIỆU QUẢ QUA MÔ HÌNH PHÂN TÍCH BAO DỮ LIỆU (DEA)

CHƯƠNG 4: XÁC MINH TÍNH HIỆU QUẢ QUA MÔ HÌNH PHÂN TÍCH BAO DỮ LIỆU (DEA)

Tải bản đầy đủ - 97trang

61(4.1)

Mô hình CRS có thể dễ dàng sửa đổi để chuyển biến trên quy mô VRS bằng cách

thêm các giả định: K1’ ƛ = 1(4.2)

Theo tình hình thực tế, quy mô của các công ty Việt Nam có ảnh hưởng quan trọng

đối với hiệu quả của họ. Tác giả lựa chọn mô hình VRS để đo lường hiệu quả DEA.

Các bước tiến hành kiểm định bằng mô hình DEA:

Bước 1, tính toán hiệu quả DEA đầu ra của mô hình. Do việc tìm kiếm dữ liệu về số

lượng lao động của các công ty trong mẫu gặp nhiều khó khăn, do đó, tác giả chưa

thực hiện đưa dữ liệu này vào mô hình được. Các biến đầu vào – đầu ra:

-Biến đầu vào: tổng tài sản, chi phí kinh doanh chính-Biến đầu ra: lợi nhuận ròng, thu nhập chính từ hoạt động kinh doanhBước 2, tính toán hệ số tương quan của các chỉ số giữa mô hình logit và giá trị hiệu

quả của mô hình DEA. Nếu hệ số tương quan là cao thì kết quả của phương pháp

tính hiệu quả và kết quả dự đoán thu được từ mô hình dự báo logit là giống nhau

hoặc cơ bản giống nhau.62Bảng 4.1: Tương tự quan giữa các chỉ số mô hình logit và chỉ số hiệu quảChỉ số hiệu quả mô hình DEA

0.898 (0.000)

0.637 (0.000)ROA

Tỷ số thanh khoảnBảng 4.1 cho thấy sự phù hợp của việc đánh giá tình hình tài chính từ quan điểm

của tính hiệu quả. Ở một mức độ ý nghĩa 1%, hệ số tương quan là rất lớn. Mặc dù

hiệu quả DEA là một chỉ số phi tài chính, nó vẫn có một số liên quan với các chỉ số

tài chính. Vì vậy, từ quan điểm của ý nghĩa, việc sử dụng các chỉ số hiệu quả với

chức năng phụ trợ là phù hợp.

Bước 3, tính toán trung bình chỉ số hiệu quả đầu ra của mô hình DEA tổng thể. Đề

tài này xem xét chỉ số hiệu quả một công ty rơi vào khoảng ≤ Giá trị trung bình là 1

- tương ứng thuộc nhóm công ty ST; và rơi vào khoảng > Giá trị trung bình là 0 tương ứng với công ty bình thường.

4.1. Kiểm định trong mẫu

Giá trị trung bình tính hiệu quả của mô hình DEA là 0.185. Bảng 4.2 cho thấy trong

50 công ty trong mẫu có 13 công ty có dự báo lệch và 37 công ty có dự báo chính

xác. Do đó, tỷ lệ chính xác của việc xác minh là 74%.

Bảng 4.2: Kết quả dự báo của mô hình DEA cho 50 công ty trong mẫuSTT

chứng

khoánTên công tyGiá trị

dự báoGiá trị

kỳ vọngGiá trị

kiểm

địnhĐúng/sai1ILCCÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC

LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI0.00011Đ2MICCÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ

KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM0.00011Đ3MMCCÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG

SẢN MANGAN0.00011Đ4TNTCÔNG TY CỔ PHẦN TÀI

NGUYÊN0.04811Đ63STT

chứng

khoánTên công tyGiá trị

dự báoGiá trị

kỳ vọngGiá trị

kiểm

địnhĐúng/sai5DZMCÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO

MÁY DZĨ AN0.11611Đ6TSCCÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ

KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

CẦN THƠ0.08311Đ7SRACÔNG TY CỔ PHẦN SARA

VIỆT NAM0.01311Đ8PNCCÔNG TY CỔ PHẦN VĂN

HOÁ PHƯƠNG NAM0.00011Đ9HSICÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ

TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN

HÓA SINH0.06111Đ10GGGCÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ

GIẢI PHÓNG0.00011Đ11VPCCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG

LƯỢNG VIỆT NAM0.03111Đ12VISCÔNG TY CỔ PHẦN THÉP

VIỆT Ý0.05311Đ13ALPCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

ALPHANAM0.02611Đ14VSTCÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI

VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT

NAM0.00211Đ15SSGCÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI

BIỂN HẢI ÂU0.00011Đ16STTCÔNG TY CỔ PHẦN VẬN

CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST0.06811Đ17DTCCÔNG TY CỔ PHẦN

VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU0.00911Đ18HHLCÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG

HÀ LONG AN0.00011Đ19HPSCÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ XÂY

DỰNG HOÀ PHÁT0.18211Đ20PPGCÔNG TY CỔ PHẦN SẢN

XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH

VỤ PHÚ PHONG0.04411Đ64STT

chứng

khoánTên công tyGiá trị

dự báoGiá trị

kỳ vọngGiá trị

kiểm

địnhĐúng/sai21TSMCÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG

TIÊN SƠN HÀ TÂY0.20610S22SD1CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ

10.05011Đ23SDBCÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ

2070.00011Đ24SJMCÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ

190.00011Đ25V15CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY

DỰNG SỐ 150.06511Đ26CMSCÔNG TY CỔ PHẦN XÂY

DỰNG VÀ NHÂN LỰC VIỆT

NAM0.19100Đ27AMCCÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG

SẢN Á CHÂU0.23600Đ28BMCCÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG

SẢN BÌNH ĐỊNH0.90400Đ29LCMCÔNG TY CỔ PHẦN KHAI

THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG

SẢN LÀO CAI0.58600Đ30CTBCÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO

BƠM HẢI DƯƠNG0.16701S31ABTCÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT

NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN

TRE0.53100Đ32FPTCÔNG TY CỔ PHẦN FPT0.35400Đ33EIDCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

HÀ NỘI0.32200Đ34HAICÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG

DƯỢC H.A.I0.17601S35SVCCÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ

TỔNG HỢP SÀI GÒN0.07601S36NLCCÔNG TY CỔ PHẦN THỦY

ĐIỆN NÀ LƠI0.32300Đ65STT

chứng

khoánTên công tyGiá trị

dự báoGiá trị

kỳ vọngGiá trị

kiểm

địnhĐúng/sai37HMCCÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ

TP HỒ CHÍ MINH0.17401S38CJCCÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN

MIỀN TRUNG0.13801S39GSPCÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI

SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ0.19800Đ40VGPCÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG

RAU QUẢ0.23901S41TCTCÔNG TY CỔ PHẦN CÁP

TREO NÚI BÀ TÂY NINH1.00000Đ42BMPCÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

BÌNH MINH0.64300Đ43BT6CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 60.05401S44CVTCÔNG TY CỔ PHẦN CMC0.15601S45NNCCÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI

NHỎ1.00000Đ46HOMCÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG

VICEM HOÀNG MAI0.16501S47CTXTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ

THƯƠNG MẠI VIỆT NAM0.05801S48HU1CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ XÂY DỰNG HUD10.11801S49FCN0.25300Đ50HBC0.11601SCÔNG TY CỔ PHẦN KỸ

THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG

TRÌNH NGẦM FECON

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY

DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA

ỐC HÒA BÌNH4.2. Kiểm định ngoài mẫu

Các nghiên cứu bổ sung bởi đề tài liên quan đến việc kiểm định đối với dữ liệu

ngoài mẫu đã sử dụng trong mô hình logit trên. Các dữ liệu trong năm 2011 được sử66dụng để dự đoán khả năng của các công ty tương ứng. Giá trị trung bình tính hiệu

quả của mô hình DEA là 0.122. Kết quả kiểm tra được thể hiện trong Bảng 4.3.

Bảng 4.3: Kết quả dự báo của mô hình DEA cho 50 công ty trong mẫuSTT

chứng

khoánTên công tyGiá trị

dự báoGiá trị

kỳ vọngGiá trị

kiểm

địnhĐúng/sai1BKCCÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG

SẢN BẮC KẠN0.11511Đ2CTMCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ,

XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC

MỎ VINAVICO0.04111Đ3KHBCÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG

SẢN HÒA BÌNH0.10711Đ4PTMCÔNG TY CỔ PHẦN SẢN

XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ

DỊCH VỤ ÔTÔ PTM0.03311Đ5CLPCÔNG TY CỔ PHẦN THỦY

SẢN CỬU LONG0.06711Đ6FDGCÔNG TY CỔ PHẦN

DOCIMEXCO0.05111Đ7BVGCÔNG TY CỔ PHẦN THÉP

BẮC VIỆT0.00511Đ8NVCCÔNG TY CỔ PHẦN NAM

VANG0.00011Đ9BTHCÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO

BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN

HÀ NỘI0.07111Đ10VNACÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI

BIỂN VINASHIP0.04011Đ11VOSCÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI

BIỂN VIỆT NAM0.00211Đ12VCVCÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI

VINACONEX0.00011Đ13PGTCÔNG TY CỔ PHẦN TAXI SÀI

GÒN PETROLIMEX0.09711Đ14BHCCÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG

BIÊN HÒA0.00011Đ67Giá trị

dự báoGiá trị

kỳ vọngGiá trị

kiểm

địnhĐúng/saiCÔNG TY CỔ PHẦN

VIGLACERA BÁ HIẾN0.04711ĐBTSCÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG

VICEM BÚT SƠN0.00011Đ17DACCÔNG TY CỔ PHẦN

VIGLACERA ĐÔNG ANH0.12910S18DCTCÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP

VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG

NAI0.05911Đ19LCGCÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 160.12211Đ20PIDCÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ0.06511Đ21PSG0.00011Đ22PVA0.00011Đ23PVVCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG VINACONEX0.00611Đ24PVXTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM0.01111Đ25PXMCÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP

DẦU KHÍ MIỀN TRUNG0.05311Đ26HGMCÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ

VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG1.00000Đ27KSBCÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG

SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH

DƯƠNG0.38200Đ28KTBCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

KHOÁNG SẢN TÂY BẮC0.15000Đ29L10CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA

100.05801S30ACLCÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT

NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỬU

LONG AN GIANG0.24600ĐSTT

chứng

khoán15BHV16Tên công tyCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ XÂY LẮP DẦU KHÍ SÀI

GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG

CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ

NGHỆ AN68Giá trị

dự báoGiá trị

kỳ vọngGiá trị

kiểm

địnhĐúng/saiCÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG

CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG0.29200ĐHPGCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP

ĐOÀN HÒA PHÁT0.13600Đ33HSGCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP

ĐOÀN HOA SEN0.06501S34NHWCÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN0.12500Đ35SFICÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ

VẬN TẢI SAFI0.11901S36PJTCÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI

XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY

PETROLIME0.30700Đ37FDTCÔNG TY CỔ PHẦN

FIDITOUR0.11301S38HOTCÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCHDỊCH VỤ HỘI AN0.38100Đ39NTPCÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

THIẾU NIÊN TIỀN PHONG0.36300Đ40QNCCÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG

VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NIN0.02301S41TDCCÔNG TY CỔ PHẦN KINH

DOANH VÀ PHÁT TRIỂN

BÌNH DƯƠNG0.12400Đ42TBXCÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG

THÁI BÌNH0.21700Đ43TMXCÔNG TY CỔ PHẦN VICEM

THƯƠNG MẠI XI MĂNG0.11001S44HUTCÔNG TY CỔ PHẦN TASCO0.04301S45L18CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ XÂY DỰNG SỐ 180.05001S46LM8CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA

180.03601SSTT

chứng

khoán31NSC32Tên công ty69STT

chứng

khoánTên công tyGiá trị

dự báoGiá trị

kỳ vọngGiá trị

kiểm

địnhĐúng/sai47PXSCÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU

KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU

KHÍ0.14400Đ48HU3CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ XÂY DỰNG HUD30.15900Đ49QTCCÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG

TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

QUẢNG NAM0.25200Đ50SD6CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ

60.06001SBảng 4.3 cho thấy rằng trong tất cả 50 công ty, trong đó có 39 công ty được xác

nhận một cách chính xác, với một tỷ lệ chính xác của 78%; 11 công ty đã bị xác

nhận không chính xác.

Cuối cùng chúng ta so sánh các dự đoán kết quả của mô hình logit và mô hình

DEA. Tác giả thấy rằng, ngoài một số dự báo lệch giống nhau giữa 2 mô hình, vẫn

có một số sự khác biệt kết quả giữa 2 mô mình (Xem bảng 4.3). Với điểm này, mọi

người có thể làm lại phương án thông qua quản trị doanh nghiệp hoặc các thông tin

khác để có được một đánh giá toàn diện và thống nhất.70Bảng 4.4: Số thứ tự các công ty có dự báo lệch

Dữ liệu

Mô hìnhTrong mẫu

Logit

DEA

21

21Ngoài mẫu

Logit

DEA

17173535292943434040474744455304544193446463750503813340535441937464348

50

Tổng6131011Tương tự như các mô hình cảnh báo sớm về tài chính khác khác, mô hình logit của

tác giả không thể tránh được tất cả các lỗi dự đoán. Mô hình logit của tác giả là khá

chính xác và có độ tin cậy trong dự báo cáo. Khi kết quả mô hình logit là phù hợp

với các chỉ số hiệu quả của mô hình DEA, kết quả có thể được xác nhận; nếu không

phù hợp thì kết quả có thể có vấn đề. Do đó, sau kiểm định, mô hình logit cảnh báo

sớm về tài chính có thể được xác nhận bởi quan điểm về tính hiệu quả qua mô hình

DEA với chức năng là phụ trợ.71CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

Bài viết này đề xuất một mô hình logit cảnh báo sớm về tình hình tài chính mới bao

gồm chỉ có hai chỉ số tài chính như các biến giải thích. Mô hình này có tỷ lệ chính

xác khá cao đối với dự đoán của 50 công ty trong mẫu, đạt 88% và 50 công ty ngoài

mẫu là 80%. Do đó, mô hình logit của tác giả là khá chính xác và có độ ổn định.

Mức độ chính xác cao của các dự đoán của mô hình logit khi sử dụng các chỉ số tài

chính cũng cần phải được xác nhận bằng các phương pháp khác sử dụng các chỉ số

phi tài chính. Tác giả sử dụng các chỉ số hiệu quả của mô hình DEA để xác minh

những dự đoán của mô hình logit. Tính hiệu quả của mô hình DEA được đo bằng tỷ

số tự nhiên đầu ra đến đầu vào. Vì nó là một chỉ số tự nhiên và gần gũi với hoạt

động của công ty hơn là một chỉ số tài chính. Nó cũng thật hơn cả một chỉ số tài

chính bởi vì nó là khó khăn hơn để thao tác, chỉnh sửa và do đó đáng tin cậy. Bài

viết này cố gắng sử dụng chỉ số hiệu quả của mô hình DEA như là một chỉ số quan

trọng để thực hiện một số kiểm tra bổ sung cho vấn đề dự đoán của mô hình logit.

So sánh kết quả của hai mô hình cho thấy có sự khá tương đồng trong các kết quả

dự báo chính xác đối với kiểm định trong và ngoài mẫu. Bên cạnh đó, đối với các

dự báo lệch, kết quả trong mô hình DEA cũng gần như bao gồm các trường hợp của

mô hình logit.Vì vậy, mô hình hiệu quả DEA có thể được sử dụng như một chỉ số

quan trọng để bổ sung dự đoán mô hình logit.

Bài viết này đề xuất một mô hình logit cảnh báo sớm về tình hình tài chính cho các

công ty Việt Nam trong đó có một độ chính xác khá cao của các dự đoán và một

cách tiếp cận để xác minh những dự đoán đó là từ quan điểm của tính hiệu quả. Mặc

dù có những đóng góp đó, đề tài không phải là không có những hạn chế của nó.

Nhận ra rằng một trong những hạn chế của đề tài này là độ chính xác trong dự báo

của mô hình logit chưa tiến cận đến con số tối đa; kết quả dự báo của mô hình DEA

chỉ ở mức chấp nhận được, còn có nhiều khác biệt về kết quả giữa 2 mô hình. Trong

tương lai, tác giả có thể mở rộng giải quyết vấn đề này để nghiên cứu. Có thể tìm

kiếm các biến đầu vào – đầu ra phù hợp hơn để cải thiện kết quả của mô hình DEATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4: XÁC MINH TÍNH HIỆU QUẢ QUA MÔ HÌNH PHÂN TÍCH BAO DỮ LIỆU (DEA)

Tải bản đầy đủ ngay(97 tr)

×
x