Tải bản đầy đủ - 97 (trang)
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH LOGIT

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH LOGIT

Tải bản đầy đủ - 97trang

24Bảng 3.1: Mô tả biến của nhóm công ty STSTT

CK1ILC2MIC3MMC4TNTTên công tyCÔNG TY

CỔ PHẦN

HỢP TÁC

LAO ĐỘNG

VỚI NƯỚC

NGOÀI

CÔNG TY

CỔ PHẦN

KỸ NGHỆ

KHOÁNG

SẢN

QUẢNG

NAM

CÔNG TY

CỔ PHẦN

KHOÁNG

SẢN

MANGAN

CÔNG TY

CỔ PHẦN

TÀI

NGUYÊNNhóm

STTỷ lệ lợi

nhuận/v

ốn chủ

sở hữuX1ROATốc

độ

tăng

trưởng

tài sản

ròngTốc độ

tăng

trưởng

thu nhập

hoạt

độngTốc độ

tăng

trưởng

lợi

nhuận

ròngTỷ số

thanh

toán

hiện

hànhTỷ số

thanh

toán

nhanhTỷ số

tiền/Nợ

ngắn

hạnTỷ số

tiền/NợX2X3X4X5X6X7X8X9Tỷ lệ

nợ/Tổng

tài sảnTỷ số

hàng

tồn

kho/Do

anh thuKỳ thu

tiền

bình

quânHiệu

suất

sử

dụng

tài

sảnX10X11X12X131-0.396-0.089-0.161-1.982-7.2210.7730.5100.1070.0110.77512.31125.0700.4311-0.208-0.1290.175-3.187-2.6620.6490.4690.0710.0610.38030.53054.1750.8221-0.071-0.0520.030-1.452-1.4413.0410.3120.0230.0230.257286.72329.7310.78910.0030.0020.403-0.820-0.9621.9571.9440.0390.0380.38017.920411.1620.42325STT

CK5DZM6TSC7SRA8PNC9HSITên công tyCÔNG TY

CỔ PHẦN

CHẾ TẠO

MÁY DZĨ

AN

CÔNG TY

CỔ PHẦN

VẬT TƯ KỸ

THUẬT

NÔNG

NGHIỆP

CẦN THƠ

CÔNG TY

CỔ PHẦN

SARA VIỆT

NAM

CÔNG TY

CỔ PHẦN

VĂN HOÁ

PHƯƠNG

NAM

CÔNG TY

CỔ PHẦN

VẬT TƯ

TỔNG HỢP

VÀ PHÂNNhóm

STTỷ lệ lợi

nhuận/v

ốn chủ

sở hữuX1ROATốc

độ

tăng

trưởng

tài sản

ròngTốc độ

tăng

trưởng

thu nhập

hoạt

độngTốc độ

tăng

trưởng

lợi

nhuận

ròngTỷ số

thanh

toán

hiện

hànhTỷ số

thanh

toán

nhanhTỷ số

tiền/Nợ

ngắn

hạnTỷ số

tiền/NợX2X3X4X5X6X7X8X9Tỷ lệ

nợ/Tổng

tài sảnTỷ số

hàng

tồn

kho/Do

anh thuKỳ thu

tiền

bình

quânHiệu

suất

sử

dụng

tài

sảnX10X11X12X1310.1200.0450.2801.2821.4241.2930.9300.1180.1060.62149.86874.4411.53410.1570.0320.1591.3951.0761.0620.4710.1990.1910.75246.10530.0103.02110.0080.005-0.053-0.943-0.9441.7641.7640.0010.0010.3430.00068.0910.58510.0000.0000.1081.264-1.0501.1030.4340.0220.0200.663159.95672.1960.89010.1340.0240.3650.003-0.0321.0610.3500.0280.0280.822140.28669.0971.37826STT

CKTên công tyNhóm

STTỷ lệ lợi

nhuận/v

ốn chủ

sở hữuX1ROATốc

độ

tăng

trưởng

tài sản

ròngTốc độ

tăng

trưởng

thu nhập

hoạt

độngTốc độ

tăng

trưởng

lợi

nhuận

ròngTỷ số

thanh

toán

hiện

hànhTỷ số

thanh

toán

nhanhTỷ số

tiền/Nợ

ngắn

hạnTỷ số

tiền/NợX2X3X4X5X6X7X8X9Tỷ lệ

nợ/Tổng

tài sảnTỷ số

hàng

tồn

kho/Do

anh thuKỳ thu

tiền

bình

quânHiệu

suất

sử

dụng

tài

sảnX10X11X12X13BÓN HÓA

SINH10111213GGGCÔNG TY

CỔ PHẦN Ô

TÔ GIẢI

PHÓNG1-1.898-0.264-0.171-25.816-27.3670.7280.2560.0070.0050.861348.840369.5420.274VPCCÔNG TY

CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ

PHÁT

TRIỂN

NĂNG

LƯỢNG

VIỆT NAM10.0150.008-0.0685.150-0.3551.0991.0990.0310.0120.4470.000147.0020.126VISCÔNG TY

CỔ PHẦN

THÉP VIỆT

Ý10.0520.021-0.205-0.763-0.7571.3820.9390.5040.5030.60355.76917.1782.631ALPCÔNG TY

CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ

ALPHANAM10.0180.010-0.002-2.191-0.5991.4471.0450.0930.0840.38379.321156.6730.65427STT

CK14VST15SSG16STT17DTC18HHLTên công tyCÔNG TY

CỔ PHẦN

VẬN TẢI VÀ

THUÊ TÀU

BIỂN VIỆT

NAM

CÔNG TY

CỔ PHẦN

VẬN TẢI

BIỂN HẢI

ÂU

CÔNG TY

CỔ PHẦN

VẬN

CHUYỂN

SÀI GÒN

TOURIST

CÔNG TY

CỔ PHẦN

VIGLACERA

ĐÔNG

TRIỀU

CÔNG TY

CỔ PHẦN

HỒNG HÀ

LONG ANNhóm

STTỷ lệ lợi

nhuận/v

ốn chủ

sở hữuX1ROATốc

độ

tăng

trưởng

tài sản

ròngTốc độ

tăng

trưởng

thu nhập

hoạt

độngTốc độ

tăng

trưởng

lợi

nhuận

ròngTỷ số

thanh

toán

hiện

hànhTỷ số

thanh

toán

nhanhTỷ số

tiền/Nợ

ngắn

hạnTỷ số

tiền/NợX2X3X4X5X6X7X8X9Tỷ lệ

nợ/Tổng

tài sảnTỷ số

hàng

tồn

kho/Do

anh thuKỳ thu

tiền

bình

quânHiệu

suất

sử

dụng

tài

sảnX10X11X12X1310.0040.001-0.021-5.531-0.9600.5100.3960.1950.0680.79717.95724.3160.56410.0000.000-0.063-3.152-0.9870.2400.1740.0010.0000.82414.88911.7580.54710.0330.026-0.103-1.608-0.6543.2403.1801.0480.6130.2184.785144.4020.60110.0230.0030.690-0.943-0.9450.5030.2760.0840.0490.84860.51639.5270.8911-0.660-0.217-0.20812.576-61.5610.9320.8430.0620.0620.67113.300129.5381.39028STT

CK19HPS20PPG21TSM22SD1SDB23Tên công tyCÔNG TY

CỔ PHẦN

ĐÁ XÂY

DỰNG HOÀ

PHÁT

CÔNG TY

CỔ PHẦN

SẢN XUẤTTHƯƠNG

MẠI-DỊCH

VỤ PHÚ

PHONG

CÔNG TY

CỔ PHẦN XI

MĂNG TIÊN

SƠN HÀ

TÂYNhóm

STTỷ lệ lợi

nhuận/v

ốn chủ

sở hữuX1ROATốc

độ

tăng

trưởng

tài sản

ròngTốc độ

tăng

trưởng

thu nhập

hoạt

độngTốc độ

tăng

trưởng

lợi

nhuận

ròngTỷ số

thanh

toán

hiện

hànhTỷ số

thanh

toán

nhanhTỷ số

tiền/Nợ

ngắn

hạnTỷ số

tiền/NợX2X3X4X5X6X7X8X9Tỷ lệ

nợ/Tổng

tài sảnTỷ số

hàng

tồn

kho/Do

anh thuKỳ thu

tiền

bình

quânHiệu

suất

sử

dụng

tài

sảnX10X11X12X1310.0850.0710.021-0.184-0.1804.0643.0782.2812.2810.15749.01233.1490.81910.0030.0010.201-0.538-0.6501.0450.5260.0660.0550.58159.45950.3601.63910.1140.0810.080-0.412-0.3603.2492.3660.6820.5640.29343.67551.6421.794CÔNG TY

CỔ PHẦN

SÔNG ĐÀ 110.0850.019-0.398-0.888-0.4881.1420.5300.0050.0050.758420.756238.6930.432CÔNG TY

CỔ PHẦN

SÔNG ĐÀ

2071-0.282-0.0610.115-3.127-3.1361.2000.6380.0030.0030.783251.755283.9880.55129STT2425

CKTên công tyNhóm

STTỷ lệ lợi

nhuận/v

ốn chủ

sở hữuX1ROATốc

độ

tăng

trưởng

tài sản

ròngTốc độ

tăng

trưởng

thu nhập

hoạt

độngTốc độ

tăng

trưởng

lợi

nhuận

ròngTỷ số

thanh

toán

hiện

hànhTỷ số

thanh

toán

nhanhTỷ số

tiền/Nợ

ngắn

hạnTỷ số

tiền/NợX2X3X4X5X6X7X8X9Tỷ lệ

nợ/Tổng

tài sảnTỷ số

hàng

tồn

kho/Do

anh thuKỳ thu

tiền

bình

quânHiệu

suất

sử

dụng

tài

sảnX10X11X12X13SJMCÔNG TY

CỔ PHẦN

SÔNG ĐÀ 191-0.141-0.0440.296-30.989-34.3451.2260.7610.0550.0500.686160.182202.1030.637V15CÔNG TY

CỔ PHẦN

XÂY DỰNG

SỐ 1510.0660.0240.049-0.608-0.5931.4971.1670.0010.0010.636110.359285.3310.58100.3110.0750.3030.1200.1101.1540.8650.1000.0840.75258.90073.5471.29200.1690.0930.059-0.301-0.3081.1130.8390.1120.1000.45025.91575.7811.29300.4860.3550.5192.8542.8663.1742.8310.6970.6110.27028.63131.7331.44726CMS27AMC28BMCCÔNG TY

CỔ PHẦN

XÂY DỰNG

VÀ NHÂN

LỰC VIỆT

NAM

CÔNG TY

CỔ PHẦN

KHOÁNG

SẢN Á

CHÂU

CÔNG TY

CỔ PHẦN

KHOÁNG

SẢN BÌNH

ĐỊNH30STT

CK29LCM30CTB31ABT32FPTTên công tyCÔNG TY

CỔ PHẦN

KHAI THÁC

VÀ CHẾ

BIẾN

KHOÁNG

SẢN LÀO

CAI

CÔNG TY

CỔ PHẦN

CHẾ TẠO

BƠM HẢI

DƯƠNG

CÔNG TY

CỔ PHẦN

XUẤT NHẬP

KHẨU

THỦY SẢN

BẾN TRE

CÔNG TY

CỔ PHẦN

FPTNhóm

STTỷ lệ lợi

nhuận/v

ốn chủ

sở hữuX1ROATốc

độ

tăng

trưởng

tài sản

ròngTốc độ

tăng

trưởng

thu nhập

hoạt

độngTốc độ

tăng

trưởng

lợi

nhuận

ròngTỷ số

thanh

toán

hiện

hànhTỷ số

thanh

toán

nhanhTỷ số

tiền/Nợ

ngắn

hạnTỷ số

tiền/NợX2X3X4X5X6X7X8X9Tỷ lệ

nợ/Tổng

tài sảnTỷ số

hàng

tồn

kho/Do

anh thuKỳ thu

tiền

bình

quânHiệu

suất

sử

dụng

tài

sảnX10X11X12X1300.2020.1960.2798.0988.09815.71211.9672.2342.2340.02991.476174.9160.44100.1550.0650.7400.2410.1351.4150.8550.1630.1590.57977.45177.1291.53700.2540.209-0.2060.0010.0004.1582.9081.2381.2360.17956.02757.6831.22700.3770.1390.2140.2900.2361.3420.9550.3420.3330.58340.61449.8801.86231STT3334353637Nhóm

STTỷ lệ lợi

nhuận/v

ốn chủ

sở hữuX1ROATốc

độ

tăng

trưởng

tài sản

ròngTốc độ

tăng

trưởng

thu nhập

hoạt

độngTốc độ

tăng

trưởng

lợi

nhuận

ròngTỷ số

thanh

toán

hiện

hànhTỷ số

thanh

toán

nhanhTỷ số

tiền/Nợ

ngắn

hạnTỷ số

tiền/NợX2X3X4X5X6X7X8X9Tỷ lệ

nợ/Tổng

tài sảnTỷ số

hàng

tồn

kho/Do

anh thuKỳ thu

tiền

bình

quânHiệu

suất

sử

dụng

tài

sảnX10X11X12X13

CKTên công tyEIDCÔNG TY

CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ

PHÁT

TRIỂN GIÁO

DỤC HÀ

NỘI00.1780.1260.0160.1780.1803.3191.4510.6570.6570.291167.96553.6421.148HAICÔNG TY

CỔ PHẦN

NÔNG

DƯỢC H.A.I00.1280.0690.074-0.277-0.2961.7920.6280.0860.0830.461148.27896.6431.098SVCCÔNG TY

CỔ PHẦN

DỊCH VỤ

TỔNG HỢP

SÀI GÒN00.1100.0300.156-0.6010.0950.7690.4300.1200.0610.67117.33417.7572.422NLCCÔNG TY

CỔ PHẦN

THỦY ĐIỆN

NÀ LƠI00.1160.110-0.019-0.0030.0045.1894.5343.4751.4460.05514.66823.9320.351HMCCÔNG TY

CỔ PHẦN

KIM KHÍ TP

HỒ CHÍ

MINH00.2380.0680.1041.5351.5481.1300.5800.0360.0330.71224.01119.3875.54432STT

CK38CJC39GSP404142Tên công tyCÔNG TY

CỔ PHẦN

CƠ ĐIỆN

MIỀN

TRUNG

CÔNG TY

CỔ PHẦN

VẬN TẢI

SẢN PHẨM

KHÍ QUỐC

TẾNhóm

STTỷ lệ lợi

nhuận/v

ốn chủ

sở hữuX1ROATốc

độ

tăng

trưởng

tài sản

ròngTốc độ

tăng

trưởng

thu nhập

hoạt

độngTốc độ

tăng

trưởng

lợi

nhuận

ròngTỷ số

thanh

toán

hiện

hànhTỷ số

thanh

toán

nhanhTỷ số

tiền/Nợ

ngắn

hạnTỷ số

tiền/NợX2X3X4X5X6X7X8X9Tỷ lệ

nợ/Tổng

tài sảnTỷ số

hàng

tồn

kho/Do

anh thuKỳ thu

tiền

bình

quânHiệu

suất

sử

dụng

tài

sảnX10X11X12X1300.2470.054-0.4120.0000.0041.3760.8650.1970.1570.780118.909136.9071.06800.1380.0780.1570.2200.2912.1432.0241.0350.7090.37910.12053.2871.188VGPCÔNG TY

CỔ PHẦN

CẢNG RAU

QUẢ00.1460.0940.1680.456-0.1202.6752.6750.0640.0640.3560.00772.3561.643TCTCÔNG TY

CỔ PHẦN

CÁP TREO

NÚI BÀ TÂY

NINH00.3650.3280.3270.5520.55410.35810.26010.0789.2750.1027.71514.8090.494BMPCÔNG TY

CỔ PHẦN

NHỰA BÌNH

MINH00.2810.2520.1880.2260.2256.8334.0820.7690.7570.10061.35464.3591.70033STT

CKTên công tyNhóm

STTỷ lệ lợi

nhuận/v

ốn chủ

sở hữuX1ROATốc

độ

tăng

trưởng

tài sản

ròngTốc độ

tăng

trưởng

thu nhập

hoạt

độngTốc độ

tăng

trưởng

lợi

nhuận

ròngTỷ số

thanh

toán

hiện

hànhTỷ số

thanh

toán

nhanhTỷ số

tiền/Nợ

ngắn

hạnTỷ số

tiền/NợX2X3X4X5X6X7X8X9Tỷ lệ

nợ/Tổng

tài sảnTỷ số

hàng

tồn

kho/Do

anh thuKỳ thu

tiền

bình

quânHiệu

suất

sử

dụng

tài

sảnX10X11X12X1343BT6CÔNG TY

CỔ PHẦN

BETON 600.0710.0180.444-0.466-0.6451.0330.7120.0500.0470.72974.099143.2940.88644CVTCÔNG TY

CỔ PHẦN

CMC00.1720.0610.420-0.329-0.3100.9360.4700.2180.1470.64679.68540.7040.975NNCCÔNG TY

CỔ PHẦN

ĐÁ NÚI

NHỎ00.5260.3930.4210.1260.1362.6292.0450.9980.9950.25430.04819.1971.451HOMCÔNG TY

CỔ PHẦN XI

MĂNG

VICEM

HOÀNG

MAI00.1420.061-0.0090.4160.4040.7830.3260.1860.1180.57086.33228.6250.663454634STT474849

CKTên công tyNhóm

STTỷ lệ lợi

nhuận/v

ốn chủ

sở hữuX1ROATốc

độ

tăng

trưởng

tài sản

ròngTốc độ

tăng

trưởng

thu nhập

hoạt

độngTốc độ

tăng

trưởng

lợi

nhuận

ròngTỷ số

thanh

toán

hiện

hànhTỷ số

thanh

toán

nhanhTỷ số

tiền/Nợ

ngắn

hạnTỷ số

tiền/NợX2X3X4X5X6X7X8X9Tỷ lệ

nợ/Tổng

tài sảnTỷ số

hàng

tồn

kho/Do

anh thuKỳ thu

tiền

bình

quânHiệu

suất

sử

dụng

tài

sảnX10X11X12X13CTXTỔNG

CÔNG TY

CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ

XÂY DỰNGTHƯƠNG

MẠI VIỆT

NAM00.1130.0190.289-0.156-0.1361.0750.8530.1070.0770.83490.890259.9510.559HU1CÔNG TY

CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ

XÂY DỰNG

HUD100.3000.0460.2142.9152.1841.1680.4270.0840.0840.829210.41876.0761.076FCNCÔNG TY

CỔ PHẦN

KỸ THUẬT

NỀN MÓNG

VÀ CÔNG

TRÌNH

NGẦM

FECON00.3680.0990.9001.2000.7511.3100.7400.2610.1940.60360.20960.7281.235Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH LOGIT

Tải bản đầy đủ ngay(97 tr)

×
x