Tải bản đầy đủ - 14 (trang)
Đặc trưng của thuyết tinh hoa

Đặc trưng của thuyết tinh hoa

Tải bản đầy đủ - 14trang

 

www.themegallery.com5. Các luận điểm về Thuyết tinh hoa.

Bảng 1: Thuyết tinh hoa theo quan điểm của

một số nhà Xã hội học.

Tác giảNhóm thống trịNhóm bị trịParetoNgười có địa vị thống trịNgười bị trịGaetano MocaNgười lãnh đạo, quản lýNgười bị lãnh đạo,

quản lýRobert MichelsGiới cầm quyền (người

thủ lĩnh hoạt động vì lợi

ích của họ)Người bị trịwww.themegallery.comPareto

Tồn tại mâu thuẫn giữa nhóm người có địa vị thống trị với nhóm người bị trị và

cá nhân lợi dụng địa vị chính trị để kiếm lợi kinh tế. ( Ví dụ quan chức lợi dụng

chức quyền để tham ô tài sản quốc gia và bị quần chúng phản đối mạnh mẽ,

điển hình ở Việt Nam là vụ PMU 18 )

G.Mosca

Nhấn mạnh mâu thuẫn giữa người lãnh đạo, quản lý và người bị lãnh đạo, quản lý đồng

thời cho rằng quyền lực chính trị chi phối tất cả các loại quan hệ trong tất cả các lĩnh

vực.

R.Michels

“Quy luật thép”: các thủ lĩnh của giới tinh hoa trong xã hội cũng như trong tổ chức

chỉ hoạt động vì mục đích và lợi ích riêng của họ. ( Ví dụ về sự thay đổi các chính

sách của tổng thống Hoa Kỳ, ở mỗi tổng thống khác nhau có một chính sách đối

ngoại khác nhau nhưng đều chung mục đích là xây dựng một nước Mỹ hùng mạnh,

bá chủ thế giới.)www.themegallery.com6. So sánh thuyết tinh hoa với

quan niệm của Các Mác.

Đặc điểmThuyết tinh hoaQuan niệm của Các

MácGiống nhau- Xã hội có phân chia giai cấp

- Xã hội là một chỉnh thể thống nhất của các mặt

đối lậpKhác nhauXem xét đặc điểm: cơ

chế, vận hành, duy trì

của cấu trúc mâu thuẫnTập trung và phân tích

nền tảng kinh tế của cấu

trúc đó.www.themegallery.comB. Lý thuyết của Thorstein Veblen

1. Sơ đồ lý thuyết

của Thorstein Veblen.

Tài chính

 

Nhàn

rỗiTinh

hoaNgười bị trịCông

nghiệpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc trưng của thuyết tinh hoa

Tải bản đầy đủ ngay(14 tr)

×